Nijmegen, 18 augustus 2002

Persbericht

Brandbeveiligingsinstallatie en geldige milieuvergunning ontbreken


onmiddellijke sluiting Wijchense gasopslag geeïst

Uit het aanvalsplan van de brandweer Wijchen is ons gebleken dat het bedrijf Cryogas/Lastraga aan de Einsteinstraat te Wijchen, dat industriële gassen opslaat, niet over een brandbeveiligingsinstallatie beschikt. Dat betekent onder andere, dat bij het uitbreken van brand geen warmte- en rookafvoer plaatsvindt, en geen sprinklerinstallaties geactiveerd worden. Ook wordt de brand niet automatisch gemeld aan de centrale meldkamer van de brandweer in Nijmegen.

Tevens is gebleken dat Cryogas/Lastraga op het adres Einsteinstraat 4 illegaal een nieuwe fabriekshal in gebruik heeft genomen. De hal komt niet voor op het bovengenoemde aanvalsplan van de Wijchense brandweer. Daarnaast is voor de in gebruikname geen milieuvergunning afgegeven. Daarmee is wettelijk gezien de milieuvergunning van het hele bedrijf ongeldig geworden, en moet een herziene (revisie-vergunning) worden opgesteld.

De gemeente Wijchen heeft aangegeven hiermee bezig te zijn, maar wil de huidige situatie intussen stilzwijgend gedogen. Dit is in strijd met de wet.

De Vrijwillige Milieurecherche heeft het gemeentebestuur van Wijchen inmiddels verzocht om onmiddellijk over te gaan tot sluiting van het bedrijf Cryogas/Lastraga aan de Einsteinstraat in Wijchen. Het bedrijf levert nu onaanvaardbare risico's op voor de omgeving. Zo is op slechts enkele meters afstand van de illegaal in gebruik genomen nieuwe bedrijfshal een woonhuis gevestigd.

Bijlage 1: Aanvalsplan brandweer Wijchen, 2 pagina's
Bijlage 2: Verzoek om handhaving Vrijwillige Milieurecherche, 2 pagina's

Aanzegging van advocatenkantoor De Mul Zeggers