Nederland overtreedt WHO- normen over sanering van riooloverstortenOnlangs werd bekend dat het Ministerie van Volksgezondheid twee Nederlandse destructiebedrijven verboden heeft om nog langer het afval van hun toiletten te lozen op hun eigen waterzuiveringsinstallatie. Door die lozingen kon de ontlasting van mensen terechtkomen in veevoer.

Met dit verbod is geen einde gekomen aan de vergiftiging van onze veestapel. Al jarenlang krijgen onze koeien, schapen en alle andere runderen die in onze weilanden lopen resten van mensenpoep binnen via het slootwater.

Dit komt omdat er op het platteland vele duizenden riooloverstorten zijn. Als bij een flinke regenbui het riool het niet meer aankan, komen de menselijke faecaliën ongezuiverd in de sloot terecht.

In het verleden zijn al veel boeren en hun dieren hiervan het slachtoffer geworden. Maar mogelijk ook mensen. Het vlees van zieke koeien, die door de veehouder Klaas Pauw uit Beets in 1995 naar het slachthuis werden gebracht, werd goedgekeurd voor consumptie!

Vast staat dat de Nederlandse overheid zich al jaren niet houdt aan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO met betrekking tot het saneren van deze riooloverstorten.


Via de eerste link keert u terug naar de indexpagina van het "dossier zieke koeien". Via de tweede link keert u terug naar onze algemene indexpagina.


Dossier zieke koeien


VMR-homepage . . . . . SDN homepage
Disclaimer