• Interne notitie
 • Eur.Hof en EPON
 •  

  EPON- houtstook: Gemeente Nijmegen, bewonersgroepen en Ministerie van VROM om de tuin geleid door de Provincie Gelderland  Uit ambtelijke notities van de provincie Gelderland blijkt dat zowel omwonenden van de EPON- centrale in Nijmegen, het Ministerie van VROM als het Nijmeegse gemeentebestuur door de provincie Gelderland doelbewust om de tuin zijn geleid. Dit gebeurde in verband met de aanvraag van de vergunning voor het omstreden houtstookproject van EPON.

  Toen de ontwerpvergunning voor het houtstookproject in 1993 voor inspraak werd vrijgegeven, werd stelselmatig beweerd dat er sprake was van verbranding van "schoon hout". Dit leidde ertoe dat omwonenden op dat moment geen noodzaak zagen om bedenkingen in te dienen.

  De gemeente Nijmegen deed dat wel. Ze had de provincie gevraagd om deEPON te verplichten ook vrijkomende- uiterst giftige- dioxines te meten. In de tekst van de definitieve vergunning uit 1994 deelt de provincie de gemeente Nijmegen mee dat ze dat niet zal doen. "Het meten van dioxines is erg duur, en ook niet nodig. Er wordt immers schoon hout verbrand", zo valt te lezen in de definitieve vergunning van 11 februari 1994.

  Daarop zag de gemeente Nijmegen af van het indienen van een bezwaarschrift tegen de vergunning. De vergunning werd daarmee onherroepelijk.

  In werkelijkheid was het bij ambtenaren van de provincie echter vanaf het begin bekend, dat het niet om schoon hout ging maar om zwaar vervuild afvalhout! Uit een interne notitie van 13 november 1992 blijkt, dat er doelbewust voor gekozen is om de buitenwacht te misleiden. Deze verbijsterende en onthullende notitie kunt u in zijn geheel lezen door op de link links naast deze tekst te drukken!

  Als men de waarheid zou opschrijven in de (ontwerp)vergunning, namelijk dat het om afvalhout ging, vreesde men, dat de Raad van State een (strengere) afvalstoffenvergunning zou eisen. Door te doen alsof het om "schoon hout" ging kon volstaan worden met een wijziging van de toen geldende hinderwetvergunning. Ook kwam men zo onder de plicht uit om een Milieu Effect Rapportage op te stellen.

  Letterlijk citaat uit de interne notitie van provincie-ambtenaar mevrouw Ariaens: "Wij moeten dus van meet af aan stellen, dat we de houtstook niet beschouwen als het stoken van afval....want dan kunnen we ook hangen aan de MER-plicht....Dit kunnen we alleen bestrijden door categorisch te ontkennen dat het over afval gaat en dus ook niet over afval te spreken".

  Het provinciebestuur heeft ook ten opzichte van het Ministerie van VROM schriftelijk- in strijd met de waarheid- gesteld dat het zou gaan om schoon hout. Aan VROM werd gevraagd om binnen 14 dagen schriftelijk in te stemmen met dit standpunt van de provincie. Indien VROM niet binnen die termijn zou reageren werd ervan uitgegaan dat VROM het met de provincie eens was.

  GS van Gelderland konden verwachten dat VROM niet zo snel zou reageren. Ambtelijke molens malen nu eenmaal langzaam. Uit de interne notitie van mevrouw Ariaens blijkt echter, dat het ook nooit de bedoeling was dat VROM zo snel zou reageren. Dat blijkt uit het volgende letterlijk citaat: " Volgens mij blijft het nuttig VROM aan een stellingname, die wij hen in de mond leggen, over dit punt te binden."

  Het Ministerie van VROM heeft de provincie Gelderland vervolgens in 1995 schriftelijk laten weten, dat ze wel degelijk vindt dat er sprake is van verbranding van afval, en dat er dus een - zwaardere- afvalstoffenvergunning nodig is. De provincie antwoordde vervolgens fijntjes aan VROM, dat het ministerie eerder verzuimd had om (binnen 14 dagen) te reageren!

  Inmiddels is het 2000 en moet EPON van het Europese Hof van Justitie stoppen met het stoken van het afvalhout. Voor meer informatie over deze uitspraak klik op de link "Eur.Hof en EPON" hiernaast. Provincie, VROM en Justitie grijpen nog steeds niet in. Daarom is het wachten nu op een zitting van de Raad van State in oktober 2000.


  Terug naar indexpagina Vrijwillige milieurecherche


  VMR-homepage . . . . . SDN homepage  Disclaimer