NieuwsindexVia deze nieuwsindex-pagina wordt u geïnformeerd over actuele staaltjes van milieucriminaliteit. Door overheden en particulieren. U wordt helemaal bijgepraat over de volgende smerige zaken:

* Het Wereld Natuurfonds is niet alleen in de Kaliwaal een criminele organisatie.

* Provincie Gelderland ziet af van misbruik van de Nimby-wet bij de zandwinning in Maasbommel.

* Hickson Garantor verdacht van illegale lozingen op het riool en vervuiling van het grondwater onder Nijmeegse volkstuinen;

* Het Ministerie van VROM, de Gemeente Nijmegen en bewonersgroepen werden om de tuin geleid door de provincie Gelderland in de houtstook- zaak rond de Nijmeegse EPON- centrale;

* Vrijspraak voor burgemeester Zijlmans van Beuningen na aanklacht wegens machtsmisbruik en wederrechtelijke vrijheidsberoving in een rechtszaak rond de Afvalverwerking Regio Nijmegen;

* Friesland stelt werknemers van een Drachtster bedrijf bloot aan giftige PCB's;

* De Gemeente Valkenswaard pleegde ernstige milieucriminaliteit ten koste van de gezondheid van haar burgers;

* Aangifte tegen de provincie Limburg- smerig spelletje rond vervuilde grond bij de EPZ- Maascentrale in Buggenum;

* Ministerie van VROM en Europese Hof van Justitie : Nijmeegse EPON- centrale moet stoppen met stoken afvalhout;

* De provincie Utrecht gebruikt zwaar vervuilde grond in bouwprojecten;

* Oud- ministers Alders en de Boer misleidden de Tweede Kamer over het verbod op wolmanzouten;

* Waarom de Betuwelijn er moet komen;

* De Gemeente Amersfoort verzwijgt bewust de uitbreiding van een vuilstort voor (tokomstige) bewoners;

* Onkruit onthult documenten en levert het definitieve bewijs van aanwezigheid kernwapens op Volkel: Nederlandse staat overtreedt verbod van het Internationale Gerechtshof om te dreigen met kernwapens;

* Gasdepot in Wijchen is brandgevaarlijk;

* Afvalverwerking Regio Nijmegen in opspraak door ondoorzichtige praktijken met het betalen van stortbelasting.

* In de rubriek "Kort nieuws" onder andere: Onderzoek naar sterfte van dieren na brand bij afvalverwerker in Drachten; Melk van zieke koeien in veevoer verwerkt; Nederland overtreedt Europese regels over PCB's; Veel fraude bij bodemsaneringen; Nijmeegse IJzergieterij in opspraak; Inspecteurs van de Gezondheidsdienst voor Dieren verzwijgen "slijtersziekte"; Gezondheidsklachten wegens afvalverbranding bij ENCI- Maastricht.


Klik op de bijbehorende links hieronder! De volgorde van de links is dezelfde als de volgorde van de aankondigingen hierboven.


Nimbywet Maasbommel
Hickson Garantor verdacht van illegale lozingen en vervuiling grondwater
Misleiding EPON
De affaire-Zijlmans
PCB- rel in Drachten
Valkenswaard
Maascentr. Buggenum
Europese Hof/EPON
Utrecht/ vuile grond
Betuwelijn
Amersfoort/vuilstort
Kernwapens Volkel
Gasdepot Wychen
ARN- stortbelasting

Kort nieuws

Via de link hieronder keert u terug naar de algemene indexpagina van de Vrijwillige Milieurecherche


VMR-homepage . . . . . SDN homepage
Disclaimer