De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Aanzegging van advocatenkantoor De Mul / Zegger

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm


Nijmegen, 31-08-2002

De Mul Zegger Advocaten
t.a.v. mr. J.W. Kobossen


Betreft: Cryogas/Lastraga
Uw brief nr. 20100511.wv001 van 29-08-2002

Per e-mail en per fax (024- 3240678) verstuurd

Geachte heer Kobossen,

Uw brief van 29 augustus 2002 heb ik in goede orde ontvangen. Uiteraard kan ik niet aan uw verzoek voldoen om de door u aangehaalde internetpagina te doen verwijderen en min of meer mijn excuses aan te bieden voor hetgeen daarin vermeld stond. Aangezien u niet concreet aangeeft welke passages onjuist zijn beschouw ik uw brief als een poging tot intimidatie en een rechtstreekse inbreuk op mijn vrijheid van meningsuiting.

Wel was uw brief aanleiding om de internetpagina die over bovengenoemd bedrijf gaat enigszins te actualiseren in verband met de ook u bekende recente ontwikkelingen. Tevens wordt uw brief van 29 augustus 2002 op internet geplaatst. Evenals het aanvalsplan van de brandweer, waaruit blijkt dat het gasbedrijf van uw cliënt geen brandbeveiligingssysteem heeft.

In verband met uw voornemen om intimiderend op te treden in de richting van mijn werkgever onderzoek ik momenteel welke juridische stappen het meest geeïgend zijn om u te vervolgen. Hierover kunt u binnenkort nader bericht verwachten.

Namens de Vrijwillige Milieurecherche,
Drs. A.W.G. van Bergen

Bijlage: Verzoek om handhaving Vrijwillige Milieurecherche, 2 pagina's

i.a.a.: milieu-inspectie VROM; politie Wijchen; Mr. S. Goedvriend (advocaat dhr. J. van Elst); diverse media

Aanzegging van advocatenkantoor De Mul / Zegger ondanks de
ontbrekende Brandbeveiligingsinstallatie en ongeldige milieuvergunning

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland