De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Justitie-minister Jan Piet Hein Donner in illegale dubbelrol

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

Wij onthullen en bestrijden milieucriminaliteit. Regelmatig verzenden wij persberichten, doen we aangiften en voeren we procedures. Dit om het milieu en onze gezondheid bij te staan omdat zij voortdurend het onderspit delven tegen economische belangen, corruptie en collusie.


Secretariaat: Toine van Bergen,
Aldenhof 38-03 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 3 augustus 2002

Per fax : 026- 3599480

    PERSBERICHT

JUSTITIE-MINISTER DONNER IN ILLEGALE DUBBELE ROL

Minister van justitie Piet- Hein Donner blijkt zelf de wet te overtreden. Terwijl hij op 22 juli als minister is benoemd, blijkt hij na die datum nog in functie geweest te zijn als bestuursrechter bij de Raad van State. Dit is niet alleen volledig in strijd met de Wet op de Raad van State, maar betekent ook een flagrante schending van het Nederlandse rechtssysteem, dat uitgaat van een scheiding van de uitvoerende- , rechterlijke- en wetgevende macht.

Donner was tot voor kort bestuursrechter bij de Raad van State. Formeel heeft hij die functie neergelegd op 22 augustus 2002 (de installatie- datum van het nieuwe kabinet). Maar negen dagen na zijn aantreden als minister (op 31 juli 2002) werd in het openbaar uitspraak gedaan in een omstreden beroepszaak van de Raad van State. Staatsraad Donner en twee van zijn collega's besloten op 31 juli dat Limburgse houtverwerkingsbedrijven weer door mogen gaan met het shredderen (fijnmalen) van (deels gevaarlijk) afvalhout. Dit fijngemalen afvalhout wordt vervolgens opgestookt in kolencentrales. De daarbij geproduceerde stroom wordt - ondanks het feit dat het verbranden van het hout tot uitstoot van gevaarlijke stoffen leidt- met overheidssubsidie als "Groene Stroom"verkocht.

Donner c.s. fluiten met deze uitspraak hun oud- collega, Staatsraad Hulshof, terug. Deze had eerder bepaald dat het shredderen van afvalhout voorlopig gestopt moest worden. Uit onderzoek was immers gebleken dat het gevaar reëel is dat bij het shredderen kankerverwekkende stoffen als arsenicum en chroom VI vrijkomen.

De zaak was aangespannen door een burger van Huizen. Meer informatie over deze affaire is te vinden op de site www.sdnl.nl/uitspraak.htm

    Terug naar het begin

    VRM home
    EKC homepage
    Milieu-onderwerpen
    Integriteit Rechterlijke Macht
    Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland