De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: vrijwilligemilieurecherche@homepage.com
Internet: http://www.sdnl.nl/vmr-home.htm


  Persbericht

Nijmegen, 21-12-00

BEWIJSMATERIAAL VERVUILING GRONDWATER ONDER VOLKSTUINTJES DREIGT VERDUISTERD TE WORDEN
De Gemeente Nijmegen wil de grondwaterstand in de omgeving van de Energieweg (op het Industrieterrein Nijmegen- West) in verband met rioleringswerkzaamheden tijdelijk verlagen. De bodem en het grondwater aan de Energieweg zijn op diverse plaatsen ernstig vervuild. Door de grondwaterdaling zal vervuild grondwater zich gaan verplaatsen. Daardoor worden nog "schone" gebieden mogelijk alsnog verontreinigd.

Onder de volkstuintjes aan de Ambachtsweg speelt daarnaast nog een ander probleem: naar de aanwezige vervuiling van het grondwater ter plekke is nooit een onafhankelijk onderzoek ingesteld. De vervuiling is veroorzaakt door het impregneerbedrijf Hickson Garantor.

De Vrijwillige Milieurecherche heeft het Openbaar Ministerie (O.M.) gevraagd wel een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar die vervuiling. Omdat het OM dit weigerde, is inmiddels het Gerechtshof in Arnhem bereid gevonden om te bezien of het OM terecht heeft besloten van een onderzoek af te zien.

Nu dreigt het vervuilde grondwater onder de volkstuintjes naar elders weg te stromen, zodat er straks niets meer te bewijzen valt, mocht het Gerechtshof het O.M. gelasten alsnog een onderzoek in te stellen.

De Gemeente Nijmegen bereikt, door dit bemalingsplan nu uit te voeren, dat belangrijk bewijsmateriaal in deze zaak verduisterd wordt. En dat terwijl zij zelf de schijn op zich heeft gelaten dat ze Hickson Garantor voortdurend de hand boven het hoofd heeft gehouden.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde documenten:

 • Bedenkingen riolering Energieweg
 • Persbericht aangifte volkstuintjes
 • Persbericht beklag volkstuintjes

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland