De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Spoorwegtaluds worden als dumpplaats van chemisch afval gebruikt


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

Wij onthullen en bestrijden milieucriminaliteit. Regelmatig verzenden wij persberichten, doen we aangiften en voeren we procedures. Dit om het milieu en onze gezondheid bij te staan omdat zij voortdurend het onderspit delven tegen economische belangen, corruptie en collusie.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com

Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 22 december 2001

  Persbericht

SPOORWEGTALUDS ALS DUMPPLAATS VAN CHEMISCH AFVAL GEBRUIKT

De gemeente Breda vreest ernstige milieuschade door het gebruik van afvalslakken bij de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL) en de verbreding van de A16 (Rotterdam-Belgische Grens).

Een onderzoek van onderzoeksorganisatie TNO naar het grondwaterpeil zou uitwijzen, dat de kans op bodemvervuiling groot is, De gemeente wil dit jaar nog een gesprek met minister Pronk van Milieu om duidelijkheid te krijgen over de veiligheid van het gebruik van AVI-slakken, korrels die bestaan uit verbrand huisafval. Als bedding van het Brabantse deel van de HSL wordt 1,4 miljoen ton slakken gebruikt. De gemeente Breda is onder meer bang dat de AVI-slakken te dicht bij het grondwater worden gestort. (Zie ook de video over het gebruik van slakken in Haarlemmermeer)

Tot zover een ANP-bericht, dat op 19 december onder andere in het blad Metro verscheen. Eerder al berichtten wij over het feit, dat voor het aanleggen van het tracee van de Betuwelijn op grote schaal gebruik wordt gemaakt van deels zwaar vervuilde grond. Wij verwijzen naar het artikel op www.sdnl.nl/vmr4.htm

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland