De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Gedepudeerde Staten weigert bedenkingen tegen biomassastook Electrabel te behandelen

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com

Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 23 september 2001

  GS weigert bedenkingen tegen biomassastook Electrabel te behandelen

Persbericht

Misleidende rol provincie-ambtenaar blijft buiten schot

De Nijmeegse kolencentrale Electrabel (voorheen EPON) heeft opnieuw een vergunning aangevraagd voor het bijstoken van diverse soorten deels gevaarlijk afval, waaronder geïmpregneerd hout.

Naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde ontwerpvergunning werd voor iedereen de mogelijkheid geboden om schriftelijk te reageren. Van dit in de wet verankerde recht maakte ook de Vrijwillige Milieurecherche gebruik. Onlangs lieten GS van Gelderland echter weten dat een groot deel van de door ons ingediende "bedenkingen" niet zullen worden behandeld. (Bijlage 1).

De Vrijwillige Milieurecherche had onder andere het College van GS van Gelderland verzocht, om haar ambtenaar mevr. D. Ariaens met onmiddellijke ingang te ontheffen van iedere bemoeienis met het houtstookproject. Betrokken ambtenaar is direct verantwoordelijk voor de vergunningprocedure die nu loopt rond het bijstoken van diverse vormen van biomassa (waaronder afvalhout) bij deze centrale.

Electrabel verbrandde echter al eerder zwaar vervuild afvalhout, maar dit werd onlangs door de Raad van State verboden. Bij dit eerste project speelde dezelfde mevrouw Ariaens een zeer kwalijke en misleidende rol. Dit blijkt onder andere uit een notitie van haar hand, die onlangs werd getoond in het programma "2 Vandaag". Uit de notitie van haar hand blijkt, dat ambtenaren van de provincie bewust voor de buitenwereld hebben verzwegen, dat het vanaf het begin de bedoeling was om bij EPON zwaar vervuild afvalhout op te stoken. In de eerste vergunning uit 1994 werd ten onrechte over "schoon hout" gesproken.

Bovendien weigeren GS van Gelderland om inhoudelijk in te gaan op de rol van oud- staatssecretaris van VROM D. Tommel. Deze stemde als voorzitter van de commissie die de Milieu Effect Rapportage van Electrabel moest beoordelen in met de plannen om geïmpregneerd afvalhout te verbranden. Hij kon ook moeilijk anders omdat diezelfde Tommel als staatssecretaris enige jaren geleden al had ingestemd met het (nota bene gesubsidieerd) toepassen van hetzelfde zeer giftige geïmpregneerde hout in het project "Duurzaam Bouwen".

De Vrijwillige Milieurecherche heeft inmiddels een bezwaarschrift bij GS van Gelderland ingediend tegen de weigering om de door haar ingediende bedenkingen te behandelen. (Bijlage 2). Bovendien zal - als GS niet snel hun besluit intrekken - over enige dagen de president van de rechtbank in Arnhem gevraagd worden om het provinciebestuur alsnog te dwingen tot het in behandeling nemen van onze bedenkingen.

Meer informatie over deze zaak is te lezen op internet onder www.sdnl.nl/vmr12.html Citaten van de bewuste interne notitie van mevrouw D. Ariaens zijn ook te lezen op internet, en wel op www.sdnl.nl/vmr13.html

Voor nadere informatie over dit persbericht: Toine van Bergen, tel: 024-3452585

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland