Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC

Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM

VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: vrijwilligemilieurecherche@homepage.com
Internet: http://www.sdnl.nl/vmr-home.htm


Per fax verstuurd op 08-01-2001

OPEN BRIEF AAN ALLE TWEEDE KAMERFRACTIES


  Geachte volksvertegenwoordigers,

"Er moet een lik-op-stukbeleid komenů.het gaat hier om de veiligheid van mensenů.dat moet je niet gaan sjoemelen met marges en zeker geen gedoogbeleid voeren". De kranten staan vandaag vol met dit soort fiere taal, naar aanleiding van de ramp in Volendam. Eerder hebben we zoiets gehoord na de ramp in Enschede.

In Nijmegen vindt al 15 jaar lang zo'n ramp plaats. Alleen geleidelijker. Zonder dat ertegen wordt opgetreden. De politie doet niets. Het bevoegd gezag (de Provincie Gelderland) doet ook niets. Al 15 jaar lang stoot de Nijmeegse EPON- centrale ieder jaar zonder vergunning ruim 1,3 kilogram kwik uit. Door het meestoken van het eigen slib uit de rookgasreinigingsinstallatie.

Kwik is een levensgevaarlijke stof die volgens Europese regels met alle mogelijke middelen uit het milieu moet worden geweerd. Je kunt er immers ernstig gewond door raken of dood aan gaan. In het ziekenhuis breekt er al paniek uit als er een kwikthermometer breekt. Maar de verspreiding via de schoorsteen door de lucht gaat anoniem; een "Russische roulette" bepaalt wie er door het kwik getroffen wordt.

Voor het geval u Nijmegen minder interesseert: Sinds twee jaar stoot de Hemweg- kolencentrale jaarlijks 25 kilogram kwik uit door de verbranding vanzuiveringsslib!

Geachte kamerleden, mogen wij bij deze zich sluipend voltrekkende ramp ook op uw actie rekenen, om zo nog meer onheil te voorkomen?

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen.
Wij wachten in spanning op uw reactie.


Met vriendelijke groet,


Drs. A.W.G. van Bergen

Toine van Bergen, Vrijwillig Milieurechercheur

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland

  Terug naar het begin