De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Nijmeegse Epon (Electrabel)- Kolencentrale stopt met stoken van afvalhout

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com

Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 3 juli 2001

  NIJMEEGSE EPON (ELECTRABEL)-KOLENCENTRALE STOPT MET STOKEN AFVALHOUT

Persbericht

De Nijmeegse kolencentrale EPON (tegenwoordig eigendom van het Belgische Electrabel) stopt zeer binnenkort met het bijstoken van afvalhout. Het provinciebestuur van Gelderland heeft de centrale opgedragen om gehoor te geven aan het verbod dat de Raad van State op 20 juni 2001 uitsprak over het stoken van dit hout. EPON zal aan dit verzoek gehoor geven, maar maakt eerst de voorraad afvalhout nog op, die op het terrein ligt. Naar verwachting draait EPON vanaf 6 augustus 2001 weer volledig op kolen.

Met dit besluit behalen Nijmeegse milieu- en bewonersgroeperingen na 6 jaar taaie strijd definitief een daverende overwinning. De Vrijwillige Milieurecherche was in 1995 getipt over de schadelijke milieugevolgen van het bijstoken van zwaar vervuild geïmpregneerd afvalhout door het Ecologisch Kennis Centrum van de Brabantse milieu- en veiligheidsdeskundige Ad van Rooij. Diverse bezwaarschriften en rechtszaken bij de Raad van State waren het gevolg. In een later stadium mengden ook de Vereniging Stedelijk Leefmilieu,de Vereniging Dorpsbelang Hees en de Stichting Weurt+ zich in de juridische strijd.

De uitspraak van de Raad van State heeft mogelijk grote gevolgen voor andere projecten, waar afval wordt bijgestookt, of plannen in de maak zijn om dit onder het motto "Groene Stroom" te gaan doen. Bij deze plannen zal nog kritischer gekeken moeten worden naar de gevolgen van de bijstook voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Menig bijstookproject in onze veelal verouderde kolencentrales zal daarmee minder rendabel of zelfs onrendabel worden.

Met dit besluit behaalt de Vrijwillige Milieurecherche voor de tweede maal binnen enkele maanden een groot succes. Eerder stopte EPON op eigen initiatief, door de dreiging van ingrijpen van Justitie en onder de zware druk van onze acties, met het bijstoken van gevaarlijk afval in de vorm van abi- slib, dat vrijkomt in de eigen rookgasreinigingsinstallatie.

  Toine van Bergen

De schrijver is politicoloog en actief als Vrijwillig Milieurechercheur.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland