De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

klacht tegen GS van Gelderland (Bevoegd gezag van EPON- centrale Nijmegen)


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com

Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 3 juli 2001

Per fax: 026-3528455

Inspectie Milieuhygiëne Oost
T.a.v. dhr. Sampers

Betreft: klacht tegen GS van Gelderland (Bevoegd gezag van EPON- centrale Nijmegen)


Geachte heer Sampers,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van heden dien ik hierbij een klacht in tegen het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Uit bijgaande onherroepelijke uitspraak van de Raad van State van 20 juni 2001 kunt u afleiden, dat het stoken van afvalhout bij de EPON- centrale in Nijmegen, waarvoor in 1995 toestemming is gegeven, in strijd is met de in 1994 aan EPON NV verstrekte vergunning voor het stoken van schoon hout. Ook is deze activiteit in strijd met de Wet milieubeheer.

GS van Gelderland hebben nog steeds geen actie ondernomen om EPON te dwingen deze illegale activiteiten te stoppen. Aangezien wij geen enkel vertrouwen meer hebben in GS van Gelderland als toezichthoudende instantie, hebben wij ons tot Justitie in Arnhem gewend. De tekst van de aangifte, inclusief de uitspraak van de Raad van State, treft u hierbij aan.

Wij zenden u deze aangifte, omdat wij op dezelfde gronden bij u een klacht willen indienen tegen GS van Gelderland. U als tweede lijns toezichthouder dient volgens ons een einde maken aan het nog langer toestaan van deze illegale afvalstook, geheel in lijn met het toegezegde scherpere handhavingsbeleid na " Enschede" en " Volendam" .

In afwachting van uw reactie tekent, Met vriendelijke groet,

Drs. A.W.G. van Bergen

Bijlage: aangiften van 26 juni, 27 juni en 2 juli 2001, 15 pagina's.

U vindt ons ook op internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm en www.rooi.org/vmr.html

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland