De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Aanvullende gegevens bij aangifte tegen EPON (ELECTRABEL) Kolencentrale
VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com

Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Per fax: 026-3593599
Nijmegen, 27 juni 2001

De Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Arnhem
Postbus 9032
6800 EP Arnhem

AANVULLING OF AANGIFTE

L.s,

Gisteren (26 juni 2001) deed ik bij u aangifte van het voorhanden hebben en verbrand van (deels geïmpregneerd, en dus gevaarlijk) afvalhout door de EPON-kolencentrale in Nijmegen. Ik verzocht u hiertegen met spoed op te treden.

In aanvulling op die aangifte stuur ik u hierbij een kopie van een artikel dat heden in de Staatscourant verscheen. Uit dat artikel blijkt ten overvloede, dat het voorhanden hebben en verbranden van dit afvalhout zowel in strijd is met de vergunning van EPON als met de Wet Milieubeheer.

Ik verzoek u dit artikel, met verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State, bij mijn aangifte te voegen.

Namens de Vrijwillige Milieurecherche,

Met vriendelijke groet,
Toine van Bergen

Bijlage : Artikel "De Nederlandse Staatscourant" van 27-06-2001, 1 pagina

i.a.a:

  Politie Gelderland Zuid District Stad Nijmegen,dhr. A. van Nuland
  College van GS van Gelderland
  Electrabel (EPON) Nijmegen
  Diverse media

U vindt ons ook op internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm en www.rooi.org/vmr.html

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland