De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Raad van State vernietigt houtstookprocedure Nijmeegse kolencentrale EPON


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024- 3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040- 2429899; E-mail: MHelsen@cs.com


  Persbericht

Nijmegen, 25 juni 2001

RAAD VAN STATE VERNIETIGT HOUTSTOOKPROCEDURE NIJMEEGSE KOLENCENTRALE EPON

Na zes jaar taaie juridische strijd is het dan toch gebeurd: de Raad van State heeft in de bodemprocedure rond het stoken van afvalhout bij de Nijmeegse EPON- kolencentrale uitgesproken, dat de genomen besluiten van de Provincie Gelderland om het stoken toe te staan vernietigd moeten worden.

EPON en de Provincie Gelderland hebben sinds 1994 (de start van het houtstookproject) steeds volgehouden dat in de huidige centrale ook zwaar vervuild afvalhout meegestookt mag worden. Nadat de Vrijwillige Milieurecherche in 1995 begonnen was met de eerste procedures tegen dit besluit, hebben daarna enkele milieu- en bewonersorganisaties het stokje overgenomen. De procedure van de Vereniging Dorpsbelang Hees, Vereniging Leefmilieu en Stichting Weurt + heeft zes jaar geduurd. Er was ook een uitspraak van het Europese Hof van Justitie voor nodig, om uiteindelijk de Raad van State tot de uitspraak te brengen dat het zo niet kan.

Het deels zwaar vervuilde afvalhout is ook juridisch gezien afval, zegt de Raad van State. En EPON heeft geen vergunning om afval (soms zelfs geïmpregneerd gevaarlijk afval) mee te stoken. De Vrijwillige Milieurecherche verwacht dat de Provincie Gelderland ondanks deze zeer duidelijke uitspraak van 's- lands hoogste bestuursrechter de houtstook zal blijven gedogen. Onder het motto dat r gewerkt wordt aan een nieuwe vergunning. De Vrijwillige Milieurecherche legt zich hier niet bij neer. Zij gaat nog deze week de Hoofdofficier van Justitie in Arnhem verzoeken om het stoken van afvalhout bij EPON stop te zetten.

De uitspraak van de Raad van State heeft verstrekkende gevolgen voor de diverse projecten om afval bij te stoken in kolencentrales, onder het motto "Groene Stroom". De kolencentrales zullen in de toekomst een rookgasreiniging moeten hebben die gevaarlijke stoffen even goed reinigt als afvalverbrandingsovens dat doen. Daarmee worden deze projecten gelukkig veelal onrendabel voor electriciteitscentrales.

  Toine van Bergen

De schrijver is politicoloog en actief als Vrijwillig Milieurechercheur.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland