De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Milieuorganisatie Greenpeace is het spoor bijster

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 26 mei 2001

GREENPEACE HELPT STROOMBEDRIJVEN AAN NIEUWE 'GROENE STROOM'-KLANTEN

Terwijl er vanuit kritische burgers steeds meer verzet komt tegen het verstoken en vergassen van biomassa en afval als "Groene stroom" gaat de milieuorganisatie Greenpeace de stroombedrijven juist een handje helpen om nieuwe klanten binnen te halen.

In het laatste nummer van het blad van Greenpeace staat een voorpagina- artikel, waarin er (terecht) op gewezen wordt dat de normale "grijze" stroom van stroombedrijven steeds vuiler wordt. Zo wordt op grote schaal steenkool, bruinkool en kernenergie uit het buitenland ingevoerd als bron voor onze stroomvoorziening. Als alternatief voor de consument wijst Greenpeace enerzijds op het bedrijf "Echte energie". Bij dat bedrijf kun je je via internet aanmelden voor stroom uit zonne- , wind- en waterenergie.

Maar geldt dat ook voor GROENE STROOM ??!! Maar ook de "Groene Stroom" van Essent, Cogas, NRE, Delta en Rendo, die al even goedkoop is als de gewone stroom, wordt geroemd. Zelfs kan men via één telefoontje aan Greenpeace of via de website www.greenpeace.nl kenbaar maken over te willen stappen op "Groene stroom" van één van deze bedrijven. Greenpeace regelt dan de "overstap". Het is uiterst kwalijk dat juist Greenpeace hiermee de suggestie schept, dat het verstoken en vergassen van biomassa (veelal afval) het predikaat "Groene Stroom" verdient. En dat terwijl steeds meer duidelijk wordt dat het gebruik van biomassa als stroombron geen vermindering van Co2- uitstoot oplevert, en ernstige milieugevolgen heeft. Ik verwijs in dit kader naar ons persbericht over de zeer kwalijke gevolgen van het verbranden van kippenmest bij Fibroned in Apeldoorn.

Nog merkwaardiger is dat de natuurstroom van NUON, die weliswaar iets duurder is maar ook geheel afkomstig is van zonne-, wind- en waterenergie in het geheel niet wordt gemeld.

De Vrijwillige Milieurecherche roept iedereen op om te bellen naar Greenpeace (0800-4223344) of te surfen naar de bovengenoemde website om duidelijk e maken dat je deze actie van Greenpeace niet steunt. Is Greenpeace niet voor reden vatbaar dan kun je natuurlijk ook nog je donateurschap opzeggen!

Toine van Bergen

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland