De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

De Raad van State gooit met jaarverslag integriteit en onafhankelijheid te grabbel

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 25 mei 2001

  Persbericht

  VERBRANDING KIPPENMEST IN APELDOORN: MEER LUCHTVERVUILING
  DAN TIEN AFVALVERBRANDINGSINSTALLATIES SAMEN VEROORZAKEN

De bevolking van Apeldoorn dreigt binnenkort op grote schaal vergiftigd te worden met dioxines en zware metalen. Het bedrijf Fibroned wil op het industrieterrein de Ecofacterij per jaar 350.000 ton kippenmest gaan verbranden. Uit de ontwerpvergunning die door de provincie Gelderland is opgesteld, blijkt dat deze provincie accepteert dat de luchtvervuiling door Fibroned met de giftige metalen cadmium en kwik ongeveer de helft hoger is dan alle andere emissiebronnen in Gelderland bij elkaar.

Qua luchtvervuiling zou het beter zijn om tien afvalverbrandingsinstallaties te bouwen op betreffend industrieterrein. De conceptvergunning is op meerdere punten dan ook in strijd met de bepalingen van de wet milieubeheer en het stoffenbeleid van het ministerie van VROM.

De voorgestelde methode van rookgasreiniging is sterk verouderd, en werd alleen in de jaren '80 van de vorige eeuw toegepast bij alle afvalverbrandingsinstallaties en kolencentrales. Het gevolg is dat het grootste deel van de in de kippenmest aanwezige cadmium en kwik gewoon de lucht in wordt geblazen. Het deel van de giftige stoffen dat wel gaat worden opgevangen zal met de restanten van de verbrande kippenmest worden gemengd, om te dienen als grondstof voor "kunstmest", die uiteindelijk weer op de akkers wordt uitgereden.

De op te wekken vuile stroom wordt verkocht aan de consument als " Groene stroom". Johan Vollenbroek van het bureau Mobilisation on the Environment (MOB) heeft bedenkingen ingediend tegen de ontwerpvergunning, en zal deze te vuur en te zwaard bestrijden.

Voor nadere inlichtingen kun je bij hem terecht:

Tel. 024-3230491
Fax 024-3238469
E-mail mobilisation@cs.com

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland