De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Marktwerking zorgt voor sterke toename van milieubelasting door Epon-kolencentrale


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 1 mei 2001

Persbericht

Marktwerking zorgt voor sterke toename van milieubelasting door Epon-kolencentrale

De milieuoverlast van de Nijmeegse kolencentrale EPON ( tegenwoordig eigendom van het Belgische Electrabel) is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek naar het Milieujaarverslag 1999, dat is uitgevoerd door de provincie Gelderland en BDO accountants & adviseurs. De Vrijwillige Milieurecherche is in het bezit gekomen van een exemplaar van het onderzoek.

Zo blijkt onder andere dat de EPON veel vuilere kolen verstookt dan gebruikelijk is bij andere kolencentrales. De kolen bevatten veel meer zwavel dan gemiddeld. Dat heeft ertoe geleid dat er sprake is geweest van een forse relatieve toename van de milieubelasting door zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxide (Nox). EPON rapporteert zelf een toename van de SO2- uitstoot in 1999 van 34% ten opzichte van 1998. Voor stikstofoxide (NOx) bedraagt de toename 25%. De rapporteurs stellen echter dat het meet- en registratiesysteem onbetrouwbaar is, en de toename van de milieubelasting waarschijnlijk nog veel hoger is.

Een andere misser in het Milieujaarverslag 1999 betreft het feit, dat de sulfaatlozingen vanuit het rookgasreinigingssysteem in het oppervlaktewater niet vermeld zijn. Als belangrijkste oorzaak van de toegenomen milieubelasting door EPON noemen de onderzoekers het feit, dat vanaf 1998 in de energiesector de marktwerking is geïntroduceerd. Deze ontwikkeling heeft door de introductie van concurrentie en de daarmee samenhangende noodzaak van kostenreductie en veranderingen in afzet van elektriciteit vergaande milieugevolgen. Vooral het veelvuldige aan- en uitzetten van de kolencentrale levert extra milieuoverlast op. Bij opnieuw opstarten van de centrale werkt de rookgasreiniging niet direct optimaal, waardoor ongezuiverde emissies in het milieu komen.

Bijlage: administratief milieuonderzoek EPON Centrale Gelderland, 9 pagina's.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland