De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 9 april 2001

  Tevens per fax verstuurd op 08-04-2001 074-2663338

  AANTEKENEN

  Het College van Burgemeester en wethouders
  en de Gemeenteraad van Borne
  Postbus 200
  7620 AE Borne


   Geacht College en geachte gemeenteraad,

  Wij vernamen via een gezamenlijk persbericht van uw gemeentebestuur en Essent , dat u voornemens bent om vrijwel alle inwoners van de gemeente Borne per 1 juni 2001 "over te laten schakelen" naar "Groene Stroom" van Essent. Wij zouden een dergelijk besluit van uw gemeenteraad zeer betreuren. Uw persbericht suggereert ten onrechte dat de energie, die door Essent geleverd wordt, afkomstig is van windmolenparken en zonnecentrales.

  Dat de waarheid heel anders is blijkt uit bijgaande informatie. Daarom is door een bewoners- en milieugroep in Limburg aan de Consmentenbond verzocht, om Essent tot de orde te roepen. Een en ander is voor ons aanleiding geweest om de Nederlandse Mededingingsautoriteit te verzoeken om Essent te weren van de markt van "Groene Stroom". Tevens lopen er twee onderzoeken van justitie tegen Essent in verband met oplichting en flessentrekkerij, in verband met ten onrechte niet afgedragen energiebelasting.

  Wij verzoeken u om deze informatie zo spoedig mogelijk door te sturen naar al w gemeenteraadsleden, zodat zij er gebruik van kunnen maken tijdens uw gemeenteraadsvergadering van 26 april 2001. Dan neemt immers een beslissing over dit collegevoorstel.

  Met vriendelijke groet,

  Namens de Vrijwillige Milieurecherche,
  Toine van Bergen

  Bijlage: Brief aan Nederlandse Mededingingsautoriteit incl. bijlagen, 19 pagina's.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland