De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 31 maart 2001

   Persbericht

  HOF IN ARNHEM START ONDERZOEK NAAR NIET-VERVOLGING OFFICIER VAN JUSTITIE LEEMAN

  Het Gerechtshof in Arnhem is gestart met het onderzoek naar het besluit van het College van Procureurs- Generaal om geen strafvervolging in te stellen tegen de Zwolse Officier van Justitie N. Leeman. Dat schrijft het Hof in een brief die de Vrijwillige Milieurecherche dit weekend ontving.

  Leeman wordt door de Vrijwillige Milieurecherche verdacht van machtsmisbruik en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Hij heeft volgens ons meegewerkt aan een (mislukte) poging om de Weurtse afvalbaas Jan Burgers, op grond van de wet Bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen, te laten opnemen in een inrichting. Burgers had een zakelijk conflict met de Afvalverwerking Regio Nijmegen (A.R.N.). Bij dat bedrijf was de Beuningse burgemeester Zijlmans indertijd tevens commissaris. Zijlmans zette een plan op touw om de voor hem lastige tegenstander Jan Burgers op de bovengenoemde wijze "onschadelijk" te maken.

  Officier van Justitie Leeman verleende zijn medewerking aan het plan. Hij schreef zijn collega J.C. Stikkelman een memo waarin hij stelde dat Burgers "zo gek is als een deur", en door de crisisdienst van het RIAGG gezien moest worden. Stikkelman gaf vervolgens de politie opdracht om tot aanhouding van Burgers, en confrontatie met het RIAGG over te gaan.

  Het Hof laat weten dat de beklagprocedure ongeveer een half jaar kan duren. Tevens is het mogelijk dat zowel de Vrijwillige Milieurecherche als Mr. N. Leeman gehoord worden over het beklag.

  Bijlage: brief van het Gerechtshof aan de Vrijwillige Milieurecherche, 2 pagina's

  Met vriendelijke groet,
  Drs. A.W.G. van Bergen

  Overzicht van Bijlagen

   Bijlage 1: Ongedateerde brief van Essent aan een deel van haar klanten, 1 pagina.
   Bijlage 2: "Elektriciteitsproductie steeds milieuonvriendelijker? Hoe kan het beter"? Artikel van
   Eric van Kaathoven en Lucas Reijnders, gepubliceerd in dagblad Trouw van 1 maart 2001, 3 pagina's.
   Bijlage 3: "Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling", Katholiek Nieuwsblad van 2 maart 2001, 2 pagina's.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland