De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC

VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: vrijwilligemilieurecherche@homepage.com
Internet: http://www.sdnl.nl/vmr-home.htm


  Persbericht

Energiebedrijf Essent ontduikt belasting en misleidt haar "Groene Stroom"-klanten

Energiebedrijf Essent te Zwolle heeft in een brief aan een deel van haar klanten aangekondigd dat ze voortaan automatisch voor 100% "Groene Stroom" ontvangen. Het gaat om de klanten die tot nu toe op hun verzoek naast 75% reguliere stroom, al 25% "Groene Stroom" ontvingen. Tevens wordt in de brief vermeld, dat de overgang naar "Groene Stroom" met terugwerkende kracht geschiedt. Dat betekent dus, dat ook over reeds geleverde deels gewone stroom ten onrechte geen energiebelasting aan het Rijk wordt afgedragen.

De Vrijwillige Milieurecherche heeft in verband met de brief van Essent bij de Hoofdofficier van Justitie te Zwolle, A.B. Vast, aangifte gedaan wegens oplichting en flessentrekkerij jegens de Staat der Nederlanden.

Ten slotte dient vermeld te worden, dat Essent in de brief aan haar klanten ten onrechte de suggestie wekt dat haar "Groene Stroom' voornamelijk van zonne- en windenergie afkomstig is. In feite gaat het grotendeels om afvalverbranding.

Bijlage bij dit persbericht: Aangifte bij Justitie te Zwolle d.d. 18-03-2001, 8 pagina's.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland