Groene stroom verhult subsidiemisbruik. Die overbodige 1,3 miljard subsidie moet naar de Nuloptie v van Edelchemie BV

Oproep voor de Algemene Leden Vergadering op 25 mei 2002


Deze mensen roepen u op om de Algemene Leden Vergadering te bezoeken

ALV van 25 mei 2002, aanvang 10.00 uur
Betuwse Bongerd
Nieuwedijk 13b
Tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout (Gld.)Eit Algra ---------- Harry Kerkhof ------ Pieter de Krom --- Willem v. Leenhoff ----- Harry Schoch


Victor Klein -------- Mark Helsen ------- Jacco Hiemstra --------- Barry Vroomen


Ad van Rooij ------- Rob Brockhus --------- Wim Sweers

Onderstaande zijn de aanleiding van alle commotie en de stemming over het filmen en het doel van de opname voor het archief van de Koersgroep. Na de ALV heeft het voor royement voorgedragen lid Brockhus besloten om deze opname aan Twee Vandaag ter beschikking te stellen, omdat tijdens de nabeschouwing in een restaurant gebleken was dat de stemming oneigenlijk beïnvloed was door het meestemmen van het personeel over bestuurlijke zaken die feitelijk alleen de reguliere leden aangaan. Twee Vandaag heeft op televisie verslag gedaan van de perikelen bij Milieudefensie.

Nergens, maar wel met respect voor de betrokkenheid en inzet - heeft in de maatschappij belanghebbend personeel stemrecht over bestuurlijke aangelegenheden; alleen bij Milieudefensie. Ook nu nog is door het bestuur, ondanks herhaald verzoek, geen presentielijst van het aanwezige personeel ter beschikking gesteld aan de kritische leden van de koersgroep. Ook politicoloog Hein Anton van der Heide beschouwt de verenigingsstructuur eveneens als ondemocratisch (zie de video). Dat bleek overduidelijk toen bijna alle van de 110 moties om die democratie binnen de vereniging te verbeteren voor 99 procent werden afgestemd. Juist vanwege het massale meestemmen van het personeel dat belang heeft bij het tegenhouden van de invloed van de 31.000 betalende reguliere leden.

Rondschrijven over betere informatievoorziening - en meer inbreng voor leden Milieudefensie


    Aan de leden van de Vereniging Milieudefensie

Er zijn diverse ontwikkelingen gaande binnen de Vereniging Milieudefensie (VMD). De meningen over die ontwikkelingen zijn verdeeld. De een vindt ze gunstig, de andere niet. Wat van groot belang hierbij is dat alle leden van VMD zich in een vroeg stadium op een objectieve manier op de hoogte kunnen stellen of worden gesteld van die ontwikkelingen. Bovendien is het van groot belang dat de leden van VMD op een democratische manier naar evenredigheid hun invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming en de gang van zaken bij VMD.

Een aantal verontruste VMD leden is door ervaringen met deze zaken tot de conclusie gekomen dat bovenstaande binnen de huidige organisatie van VMD niet goed en rechtvaardig mogelijk is. Zij hebben een aantal punten voor verandering binnen VMD benoemd die dit weer mogelijk moeten maken, opdat VMD zich weer terecht een vereniging kan noemen en dat VMD ook met recht naar buiten mag treden als vertegenwoordiger van meer dan 30.000 leden.

  • Streven naar meer democratie en herstel van de verhoudingen in onze Vereniging Milieudefensie.
  • Gewone leden moeten binnen VMD weer hun invloed kunnen uitoefenen, zoals dat in een vereniging hoort te zijn.
  • Er is een brede open discussie door de leden nodig over Visie, Doel, Koers en Strategie van VMD, zodat zij aan de hand daarvan zullen bepalen hoe de ideële Vereniging Milieudefensie er uit zal zien, welke Visie en Doelstelling deze zal hebben, welke Koers zal worden gevaren en welke Strategie daarbij gevolgd zal worden.
  • Milieudefensie moet naast de professionele op publiciteit gerichte campagne organisatie die zij geworden is, veel meer aandacht besteden aan de op vrijwilligheid berustende Netwerk-organisatie, die het voorheen was.

Een aantal verontruste leden heeft zich verenigd in de Koersgroep die zich bezig houdt met de praktische invulling en uitvoering van deze punten. Is uw belangstelling gewekt en u wilt meer weten over hun toch uitermate belangrijke werk voor uw ideële Vereniging Milieudefensie, wilt u uw mening kwijt of meehelpen aan de realisering van of invloed hebben op hun doelstellingen, kijkt u dan op de reeds zeer druk bezochte website de: koersgroep

Of neem contact op met het secretariaat Koersgroep:

Als u de verontruste leden wilt steunen, kom dan naar de belangrijke Algemene Leden Vergadering (ALV), die op 25 mei a.s. in Slijk-Ewijk bij Nijmegen wordt gehouden. Hier stelt een aantal van hen zich kandidaat voor het bestuur om uiteindelijk bovengenoemde punten voor u te kunnen realiseren. Daarbij hebben zij zoveel mogelijk van uw stemmen nodig, om enig democratisch tegenwicht te kunnen bieden.

U kunt zich daarvoor opgeven bij Milieudefensie-servicelijn, tel. 020-6262620

P.s. De koersgroep bestaat uit ongeveer 450 leden die hebben laten blijken verandering te willen. Vermoedelijk zal zelfs de overgrote meerderheid de koersgroep met haar voorstellen willen ondersteunen indien zijn daarvan op de hoogte zouden zijn. Het is inmiddels onmogelijk gebleken om via het verenigingsblad voldoende informatie aan de leden voor te leggen.


Disclaimer