Duizenden slachtoffers van de verzekeraars en machtige banken afwezig

Hier werd de truc gebruikt om de premiedepot niet vrij te geven

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten . . Recht

Inspraak van de burger in de grote verzekeraars en banken noodzakelijk

Zie ook de analyse van Prof. Bovenkerk (criminoloog) over collusie en klokkenluiders
Einde aan hét geheim van beleggingsfonds? in Het FD van 9 november.
Tweede Kamer kritisch over toezichtplan, schrijft Het Financieele Dagblad

VB-congres op 8 november 2001
Nederlands Congres Centrum


Duizenden slachtoffers
van de verzekeraars en
machtige banken afwezig


Verlies van 11 miljoen gulden op de einddatum door
manipulatie, onnodige liquidatie en 'kleine lettertjes'

 1. Delta Lloyd liquideerde polissen voortijdig, en liet die ten eigen bate daarna doorlopen om de vermogensgroei voor de cliënt in eigen zak te kunnen steken. Hiervoor werd de truc gebruikt om een groot premiedepot niet vrij te geven voor aanzuivering van een renteachterstand en gedeeltelijke aflossing van de hypotheek. Cliënten en bemiddelaars moeten de krachten bundelen tegen belangenverstrengeling, manipulatie, traineren en falsificatie. Het gaat om miljoenen. Zeker Delta Lloyd, of anders Quote/Mr. Knoops en het verzekeringsganzenbordenspel.


Brief (reminder) aan Delta Lloyd d.d. 3 november 2001


  Openbaar bericht zonder aandeelhouders

  Den heer N.W. Hoek
  t.a.v. Delta Lloyd
  Postbus 1000
  1000 BA Amsterdam

  Lelystad, 3 november 2001.

  betreft: Paul Quekel
  Operatie Kansloos


  Geachte heer Hoek,

  De R zit in de maand; het is weer tijd voor een winterslaap.

  Van Niek Hoek wordt niet vernomen. Delta Lloyd blijft schuil. De poortwachter is in deze stille nacht in slaap gevallen. Quekel klopt met zijn laatste krachten aan de poort van 'Delta Lloyd-stad'. Quekel ligt al jaren in het cultuurspel Delta Lloyd in de put op '13'. De dobbelstenen zijn hem ontstolen; de klink blijft bewegingsloos. De burgemeester verkeert in een euforisch dromenland, aan zijn zijde snurkt Doornroosje. Beide mogen niet worden gestoord. Wat er ook gebeurt. Het sprookje moet immers zijn loop hebben.

  Het is tijd voor wijziging.

  Een nieuwe voorzitter, en een nieuw geluid. Krachten bundelen. Welke krachten? Door wie? Voor wie?

  Iedere dialoog - met of zonder intermediair - met Quekel blijft achterwege. De (toekomstige) bedreigingen (waar zijn de kanskaarten van het cultuurspel 'Delta Lloyd'?) blaffen; de karavaan van hernieuwd gebundelde krachten trekt al combatterend en kartelliserend verder.

  De Klokken (luiders) en Quekeltjes liggen in deze Operatie Kansloos in alle vergetelheid - gelijk aangereden wild - langs de weg. In de linkerhand een verdord schoofje gerst met geknakt klaproosje. Smekend om een 'nekschot' als laatste beetje aandacht en menselijk gebaar. 'Indien langs af .'.

  De karavaan congresseert verder en kijkt niet op of om. De doodzwijger zit voorop. De blik op oneindig. Tulband tegemoet? De verzekeraars wensen u allen ongetwijfeld na afloop een genoeglijke voortzetting.

  Met vriendelijke groeten,

  Stichting Toezichthoudend Nederland

  A.E. Flipse

 1. Fortis Bank stal de uitvinding voor beveiliging van een ontwerper en beschuldigde daarna de ontwerper van chantage wegens het in rekening brengen van de kosten. Zie de zaak Henderick onder 'klokkenluiders' bij stichting Toezicht.

 2. Buggenum wil hulp uit België en Duitsland bij verzet tegen proef biomassa voor GROENE STROOM De verzekeraars lopen grote risico's wanneer de Europese en Nederlandse wetten worden gehandhaafd en het gedogen wordt beëindigd, zegt Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum

 3. Polderdictatuur: de totale collusie (belangenverstrengeling van overheid en bedrijfsleven) tussen het rechtsbestel en bestuur. Drs. N.C. Burhoven Jaspers neemt geen blad voor de mond. Ook hier komt de wettelijke aansprakelijkheid op het bord van de verzekeraars

RAAD VAN STATE EEN FARCE
Gestaafd door een langdurige ervaring heeft de STICHTING TOT BEHOUD LEEFMILIEU moeten concluderen dat er voor de burger geen daadwerkelijke bescherming meer is tegen een neringdoende overheid. De bescherming tegen belangenverstrengelde lagere overheden zou de burger mogen verwachten van de RAAD VAN STATE. Dit rechtscollege echter heeft een geheel eigen opvatting ontwikkeld omtrent haar functie in onze samenleving. Het beschermen van "het milieu aan de laars lappende industrie en daarmee verstrengelde overheden tegen mondige en kritische burgers" komt daarbij op de eerste plaats.

In een poging dit heilloze tij te keren heeft de STICHTING in samenwerking met een aantal zusterorganisaties Prof. TAK, Hoogleraar Staatsrecht en Bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht uitgenodigd om zitting te nemen in een panel van deskundigen. Lees onderstaand op deze pagina zijn antwoord aan de STICHTING en de onthutsende conclusie welke hij trekt.

'DE KWESTIE IS VELE MALEN ERNSTIGER DAN U ZELF VERMOEDT'

klik voor de tekst van het verzoek van de stichting aan Prof. Tak op de knop
klik op de knop voor de tekst met 't antwoord van Prof. Tak aan de stichting

Paul Quekel

e-mail: queke002@planet.nl
website I: http://www.sdnl.nl/quekel/quekel.html - website II: www.toezicht.nl

C.c.
Deze brief staat bij de SDN als kopie op internet op: http://www.sdnl.nl/verzekeraars.htm
Mail deze door naar 't CPB, CBS, parlement, de ministeries, media, universiteiten en anderen.

 
Zie ook de analyse van Prof. Bovenkerk (criminoloog) over collusie en klokkenluiders
Einde aan hét geheim van beleggingsfonds? in Het FD van 9 november.
Tweede Kamer kritisch over toezichtplan, schrijft Het Financieele Dagblad

  Brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
  Dr. Wim Duisenberg en zijn laatste verslag als president van De Nederlandsche Bank NV
  Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens
  Hoe pseudo-geld Europa verstikt
  Wellink DNB: De ophef rond de invoering van de euro is een 'non-discussie'
  Kamervragen over de EMU m.b.t. de opwaardering van goudvoorraden en het ABP-vermogen
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  De staatsschuld en waarom die juist géén last is voor komende generaties

  terug naar begin