Harrie Verrijt in het Eindhovens Dagblad over Ad van Rooij


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

  Eindhovens Dagblad

  van 24 april 1998

Van Rooij's niet aflatende stroom bezwaarschriften

  Al jarenlang voert Ad van Rooij uit Sint-Oedenrode een kruistocht tegen twee van zijn buren, een aantal bedrijven en - de overheid. Maar niet iedereen neemt zijn bezwaarschriften nog serieus. Steevast gaan ze gepaard met een stortvloed aan onbewezen beschuldigingen van samenzwering en criminele activiteiten. Onlangs waren het behalve de gemeente ook een rechter en ex-minister Ed Nijpels die hij op de korrel nam.


   Door Harrie Verrijt

  SINT-OEDENRODE - Het onrecht begint niet ver van de voordeur van Rooienaar Ad van Rooij Houtbedrijf Van Aarle tegenover zijn woning zou via het wolmaniseerproces (impregneren) van tuinhout enorme hoeveelheden gif in het milieu brengen. Zijn buurman F. van den Biggelaar zou illegaal een schuur als werkplaats voor houtbewerking in gebruik hebben. Dat heeft hem miljoenen opgeleverd, omdat grond in het buitengebied tot industriegrond werd gepromoveerd. Beweringen die steevast in Van Rooij's niet aflatende stroom bezwaarschriften terug te vinden zijn.

  Maar ook verder van huis vinden overheid en bedrijven Van Rooij op hun weg als ze in zijn ogen snode plannen hebben. Het beeld dat hij in de bezwaarschriften schept is dat van een tot op de draad corrupte overheid. Daarbij zouden alle lagen, inclusief justitie en politie, samenzweren om de milieudelicten en verrijking mogelijk te maken. De beweringen worden echter niet niet harde bewijzen gestaafd.

  In commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente Sint-Oedenrode verzachten raadsleden regelmatig. of er iets tegen de aantijgingen gedaan kan worden. Maar burgemeester P. Schriek laat zich niet provoceren. We proberen Van Rooij's brieven ze objectief en keurig mogelijk te behandelen. Op de persoonlijke wrakingen en 1 beledigingen gaan we bewust niet in, Verder proberen we de communicatie open te houden Ik heb laatst nog een uur met hem aan de telefoon gehangen.'

   krankzinnig

  Ook op de veelvuldig geuite beschuldiging van Van Rooij dat Schriek in 1992 een arts op hem afgestuurde om hem krankzinnig te laten verklaren gaat hij niet meer in. "Ik heb al vaak genoeg uitgelegd dat dit een medisch milieukundige was met een zeker gezag, die ik gevraagd had om met hem te praten. Niet om hem krankzinnig te laten verklaren, maar om hem met kracht van argumenten te overtuigen."

  Het laatste wapenfeit van Van Rooij naar de gemeente toe is een officieel bezwaarschrift tegen de aanslag onroerende zaak belasting van 738 gulden. Dit omdat het college volgens het bezwaarschrift al tien jaar gemeenschapsgeld misbruikt voor criminele activiteiten via de dekmantelbedrijven Van Aarle en F. van den Biggelaar'. Als bewijs verwijst hij naar 'de volle steekwagens documenten van de laatste tien jaar'.

  Een tweede speer richtte hij vorige week op rechter P. van der Velden van de rechtbank in Den Bosch. Omdat die in een eerdere zaak de J. firma Van Aarle vrijsprak, enkele dossiers niet ter beschikking wilde stellen en de behandeling van een nieuwe rechtszaak niet wilde uitstellen, beschuldigt Van Rooij de rechter van belangenverstrengeling. Hij stelt hem zelfs medeplichtig aan de strafbare feiten die de gebroeders Van Aarle volgens hem plegen, Een derde schuldige is volgens Van Rooij oud-minister Ed Nijpels.

  In een brief aan minister Sorgdrager van Justitïe vraagt hij om een strafrechtelijke vervolging van Nijpels, In acht punten beweert hij dat Nijpels als minister van Milieu niet heeft opgetreden tegen Van Aarle. Daarom heeft dit bedrijf hout met wolmanzout mogen verduurzamen en zijn onder meer honderden tonnen arseenzuur en evenzoveel chroomtrioxide in het milieu gebracht.

  Als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds zou Nijpels zijn goedkeuring hebben gegeven aan het storten van 4 miljoen ton baggerspecie in de Kaliwaal bij Druten. Zelf vindt Van Rooij al zijn aantijgingen volledig onderbouwd. Hij is vast van plan om door te gaan met de strijden ervan overtuigd dat het publiek het grote onrecht dat hij ziet, eens ook zal zien.