Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Verplichte procesvertegenwoordiging essentieel voor politieke rechtspraak

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

Montesquieu ondergeschoffeld door het kartel van de juristen

Aspecten van de verplicht procesvertegenwoordiging door advocaten

In civiele zaken is de verplichte procesvertegenwoordiging ook essentieel om greep te houden op de uitkomst van een geschil waarbij de overheid, verzekeraar, bank, rechter, advocaat of medicus schuldenaar is, en daarmee oeverloze juristerij mogelijk wordt om de burger zijn echte recht te onthouden. Bovendien levert juristerij voor alle partijen behalve de burgers die vechten om het been vele honderden miljoenen aan 'werk' op, zoals (ex)-advocaat Mic van Bremen over de advocatuur bij de Vara verklaarde en uit de advocatuur stapte wegens de graaicultuur. Zie de Vara-uitzending van Astrid Joosten met het programma: 'Alles draait om geld'; vanaf: 22.08 minuten.

De mooiste zwendel met uurtarieven werd volgens mr. van Bremen duidelijk met de vliegticket per Concorde naar de VS waarbij de advocaat (of het kantoor) slapend rijk wordt met drie tot zeshonderd euro per uur, inclusief het tijdsverschil van de vlucht. Nog doller is het - omdat alleen het ticket getoond moet worden - om een stagiaire met een hongerloontje de oceaan over te sturen om zo met het ticket dat niet op naam staat de klant tegen voltarief een poot uit te draaien. (De klant kan hier ook de belastingbetaler via de overheid zijn). De advocatenpaleizen zijn er het gevolg van. Rechter- en raadsheerplaatsvervangers weten allemaal waar de financiėle klepel hangt.

Misschien is er een klokkenluider die niet meer werkzaam is in de advocatuur die wil getuigen over deze chicanes. Meldt u dan aan bij het tribunaal op EuroStaete waar de rechtspraak in de volle breedte onder de loep zal worden genomen.

Lees het boek van drs. Harry Teernstra RECHT IN DE OGEN GEKEKEN, waaruit blijkt dat de advocatuur, rechtbanken, gerechtshoven en tuchtraden een aaneengesloten kartel vormen dat zich richt tegen de burger die schade geleden heeft door elitaire bolwerken als het medisch circuit, banken, verzekeraars en vooral de Staat der Nederlanden. Dit als het directe gevolg van de oekaze van de oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Bert van Delden: "Dat onder alle omstandigheden geen jurisprudentie mag ontstaan waarbij het advocaten strafbaar verboden wordt om te liegen, bedriegen, misleiden, lasteren, smaden, vervalsen, karaktermoord en meineed te plegen in een rechtsprocedure in het belang van hun cliënt. Zie: Advocatenorde en de tuchtrechtspraak.

Advocateneed

Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied aan de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn"

Ambtseed

Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.


Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)