Aan alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie  Aan alle 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


  Aan de onmiddellijke vooravond van de verkiezingen voor de nieuwe leden de Staten Generaal wend ik mij met grote zorgen tot U allen, huidige leden der Staten-Generaal. De reden van dit ongebruikelijke manifest van een doorsnee Nederlands kiesgerechtigd Staatsburger is dat ik mij zorgen maak over het functioneren de Nederlandse politiek in het algemeen en die van de 2e kamer in het bijzonder.

  Op 27 juli 1997 om omstreeks 18:00 uur, had ik een telefoongesprek, met de heer Henk Kamp van de VVD. Het was de dag volgend op een nachtelijk debat in de kamer. In het korte onderhoud, dat een vraag mijnerzijds inhield betreffende communicatie en zijn functie vertelde hij in zijn eigen woorden: "Ik controleer de Regering" Ik ga er vanuit dat dit voor ieder van u geldt.

  Welnu, ik vind dat u daarin de afgelopen vier jaar schromelijk in tekort bent geschoten. Op een A-viertje van nog geen twee kantjes kan ik natuurlijk niet alle zaken waarvan ik dat vind - en met mij ongetwijfeld talloze medeburgers gezien de ingezonden stukken rubrieken - aanstippen. Drie hoofdzaken zitten mij echter zeer dwars:

   1. Politici die falen, en daar zijn het afgelopen jaar talloze voorbeelden van te noemen, worden door u niet gecorrigeerd.

   2. Beloften van politici worden in het algemeen niet of nauwelijks waar gemaakt. Zoals nu in de verkiezingstijd worden weer talloze beloften gedaan, die even snel weer worden vergeten als de poppetjes weer op de stoeltjes zitten. "Het Kwartje van Kok" is al haast een Nederlands spreekwoord geworden.

   3. De politiek die nu bedreven wordt is zeer suspect voor achterkamertjes politiek. Het vóór de verkiezingen beloven van 2 ministerszetels door een partijleider aan een club die duidelijk op verliezen staat toont mogelijk een topje van de ijsberg, In een democratie maken de kiezers via de gekozen leden dat wel uit.

  Het zwalkend beleid van Dijkstal inzake de kwestie Brinkman staat mij nog helder voor de geest. Hoe is het mogelijk dat een 'autoriteit' Brinkman geestelijk onvolwaardig noemt. De generaal had een glanzende carrière achter de rug bij de Landmacht. Ik heb niemand van u horen vragen hoe de kwaliteit was bij de psychologische dienst van de Landmacht. Op grond van de uitspraak van betreffende 'autoriteit' moet de kwaliteit van die dienst wel bedroevend zijn. Dijkstal speelt aardig saxofoon, maar daar is hij niet voor ingehuurd, hij moet weten hoeveel blauw erop straat is en niet hoeveel zeehonden erop de Wadden liggen. Waarom staat die man de op de 2e plaats ? Punt 3 ! ?

  Over Sorgdrager zullen het maar niet hebben. Dat heeft Youp van 't Hek al gedaan in zijn oudejaarsconference 1995 over de IRT-affaire, dat was lachen. Je ging alleen weer huilen als je beseft dat het echt gebeurd. Over Pemba kunnen we kort zijn. Ook geen wapenfeit dat de kamerleden siert. Uw collega van Zijl verdient daarover geen pluim op den hoed. Pemba illustreert uw onkunde en/of uw zorgeloosheid ten aanzien van wetsontwerpen die een grote groep mensen treft. De senioren of zoals in andere publicaties, de bejaarden. In het blad Pensioenbelangen staat uitgebreid hoe Pemba ineen steekt. U kunt er zeker wat van opsteken. Welnu, sedert maart 97 geniet ik na 47 jaar arbeid van een welverdiend pensioen. Ik verlang van u dat u zorgvuldiger omgaat met de verworven rechten van gepensioneerden.

  Een ander punt, Wat ging er in u om toen minister Zalm in Juni vorig jaar met een bulderende lach een motie terzijde schoof met de opmerking: " Wij voeren hem niet uit " Heeft u dan nog het idee wie u vertegenwoordigd. De kiezer, de partij of uzelf. Noblesse oblige. Het kamerlidmaatschap, u verstrekt, door de Nederlandse Staatsburger legt u verplichtingen op. Waarvan Akte.

  Helaas zijn er pagina's te vullen met de missers van afgelopen vier jaar. Daarom zal ik aan de andere zijde wat suggesties ventileren die leven op de kiezersvloer. Mogelijk heeft u er iets aan voor de komende periode en steek ook uw licht eens op bij "Het Nederlandse Volk"

  Asielzoekers. Een heet hangijzer. Laat ik er dit van zeggen zonder meteen aan het kruis te worden genageld. Als mijn buurman in de problemen zit, nodig ik hem niet meteen uit voor kost en inwoning. Ik kan hem ook op een andere manier helpen. Een tweede gezichtspunt vond ik in de wereldberoemde roman 'Dune' van Frank Herbert. Citaat: " Binnen een begrensde ruimte ligt een kritiek punt, waar voorbij de vrijheid afneemt naarmate het aantal individuen stijgt. Dit gaat evenzeer op voor mensen in de begrensde ruimte van een sociaal ecosysteem, als voor de gasmoleculen in een hermetisch gesloten vat. Bij mensen is het niet de vraag hoeveel er maximaal in leven kunnen blijven in het systeem, maar wat voor soort bestaan mogelijk is voor diegenen die in leven blijven."

  Is er echt zoveel haast bij invoering van de Euro ? Waarom wacht GB nog even af ? Als Frankrijk al zo dwars ligt bij de benoeming van de Hollander Duisenberg, wat kunnen we dan verwachten bij het eventueel verzwakken van de Franse economie voor de Euro ? Drijven ze dan ook hun zin door ? Durft u een volksraadpleging betreffende de Euro ? Ik stem tegen

  De Euro gedachte is heilig in Politiek Nederland. Toch rijzen er vragen over bijvoorbeeld de brandstofprijs. Als ik aan de zuidzijde van de Nederlandse grens bij Fina Minderhout omgerekend 57 ct/l betaal voor LPG en 2 kilometer noordelijker in Nederland 69 ct/l. Hoezo, Europa één.

  Gezondheidszorg: Waarom worden de alternatieve geneesmethoden niet bevorderd in Nederland. Is de reguliere geneeskunst soms gelijk met de Big Bang geschapen en alleen zaligmakend ? Wat een arrogantie. Geef de mensen die alternatieve geneeskunst willen gebruiken ook deze mogelijkheid. Ik denk bijvoorbeeld aan Homeopathie, Ayur-Veda, Acupunctuur. Bevorder deze waardevolle disciplines en laat ze samenwerken met de allopathie. Een wereld bekende auteur, Dr. Deepak Chopra die de Allopathie en de Ayur-Veda beheerst geeft daarin zijn boeken goede voorbeelden van.

  Het Milieu Nog zo'n sacraal gebeuren. Als het de overheid ernst is met het milieu t.a.v. brandstoffen waarom stimuleert zij dan niet het gebruik van LPG ? Een schonere brandstof bestaat niet. Wat is dan de echte reden dat LPG zo zwaar wordt belast ? Stimulering van LPG zou het milieu ten goede komen.

  Het verkeersbeleid. Dit lijkt in Nederland op heksenjacht. De snelheidsovertredingen op met enkele kilometers een niet geringe boete slaan zeker niet op het bevorderen van de verkeersveiligheid. Onlangs stond in de krant dat de politie ergens in de polder een snelheidsmeting hadden opgezet. Na een middag kamperen in de berm als onschuldige burgers keerden zij teleurgesteld bureauwaarts. Ze hadden niemand betrapt.

  - In het verzinnen van hinderend straatmeubilair zijn de regelneven ook goed. Wat je daar in tegenkomt is ongelooflijk. Schildpadruggen, wegversmallingen, meldingsborden die veelal in grote letters aangeven dat ze buiten gebruik zijn. Het kan niet op. Wat mij wel verontrust is dat kijkend in de regelruimte bij de Benelux-tunnel je kunt zien dat Big Brother de automobilist goed in de gaten houdt. Tot ver Zuid-Holland in. Als klapstuk. In de 'Middle of Nowhere, Vrouwenakker' staat vlak bij een brug op een landweg is fietsovergangsplaats. Hij is bewaakt met knipperlichten en een fototoestel. Indien je in het holst van de nacht, als zelfs de veldmuizen slapen, je als automobilist door het rode licht rijdt ga je op de kiek. Wat in een klein land regelneven groot kunnen zijn.

  - De politie in Capelle aan den IJssel hield op 27 maart een drankcontrole rond 21:00 uur. Dan kunnen ze mensen pakken die wat gedronken hebben bij het avondeten. Een grote afzetting was ingericht en een hele politiemacht was op de been. Van de ruim 4200 automobilisten hadden er 14 teveel gedronken. Hoezo, te weinig blauw op straat voor misdaadbestrijding ?

  Sociaal gezicht Paars Met ontroering zie ik Wallage vakken vullen in de supermarkt. Komt hij net als de echte vakkenvuller om 05:00 uur in de zaak en mag hij dan om 16:00 uur naar huis. Of neemt hij liever de plaats in van de Ass. filiaalchef van een middelgrote supermarkt die om acht uur begint en om 10 uur in de avond naar huis mag. Beide werknemers deden dat op een Zaterdag 18 april 1998. In Capelle aan den IJssel was het gemeentehuis een poosje dicht omdat de ambtenaren een 37-urige werkweek hebben. Wiens sociale gezicht ? Geen 24-uurs economie en een rustdag in de week. Ook Chopra pleit voor één algemene rustdag in de week.

  Indiener manifest: J.P.M. Venverloo - Slotpoort 36 - 2902 BV - Capelle aan den IJssel

  'Mundus vult decipi, ergo decipiatur.'- De wereld wil bedrogen worden, welnu bedrieg haar dan.

  Met vriendelijke groeten,

  J. Venverloo