Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad !

Rijksrecherche rapport onthult massale corruptie bij politie en Justitie

Corruptie . . IRM . . Juristen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Totaal onverwachte vrijspraak wegens meineed bij rechtbank Almelo
Meineed affaire tegen agenten in Haaksbergen leidt tot eis van 7 en 5 mnd.
Vraag is: kunnen Justitie en de magistratuur dit als jurisprudentie beschouwen?
En dit terwijl minister Donner het massaal plegen van meineed door de vakbonden
FNV en CNV ter verjaring in de doofpot laat verdwijnen? Zie ook een brief van het OM


Veldhuis contra meineed van de politie

De TV-uitzendingen bij RTV-Oost over de Zaak Nachtegaal
m.b.t. meineed en corruptie bij politie en Justitie

Luister ook naar radio 1 bij de Avro over deze affaire
en ook naar de tweede radio-1 uitzending van 20-2-05
Radio Oost over vrijspraak van meineed 9 maart 2005

 

De Telegraaf

Persbericht. DE TELEGRAAF - Zaterdag 19 februari 2005

Kroongetuige nu zelf vervolgd voor meineed

door Jan Colijn

HAAKSBERGEN - Justitie in Almelo gaat een derde agent van de politie Twente vervolgen wegens meineed. Het gaat om Herman M., die uitgerekend de ontlastende kroongetuige vormt voor de twee hoofdagenten die zich komende dinsdag voor de Rechters moeten verantwoorden in de zogenoemde meineedaffaire. Wanneer de agenten worden veroordeeld, dreigt voor hen ontslag.

In deze al jaren voortslepende zaak draait het om een civiele procedure over het recht van eerste aankoop van een boerderijtje in het buitengebied van Haaksbergen. Johan Veldhuis, hoofdrolspeler in het drama, ligt hierover overhoop met zijn neef. De twee Haaksbergse hoofdagenten Jos Olde D. en diens collega Harm K. namen het tijdens de rechtszaak vervolgens op voor de neef. De rijksrecherche ontdekte na onderzoek echter dat beide hoofdagenten meermalen tegenover de rechter zouden hebben gelogen.

Voor de rechtbank in Almelo begint dinsdag het proces tegen de twee hoofdagenten. Een van hen kwam recent ineens met kroongetuige Herman M. op de proppen. Deze collega-agent beweert nu - zeven jaar na dato - dat hij hoogstpersoonlijk getuige aanwezig is geweest tijdens een cruciaal gesprek. Als de rechter deze lezing overneemt, zouden de twee van meineed verdachte hoofdagenten alsnog de dans kunnen ontspringen.

Veldhuis deed daarop ook aangifte van meineed door deze kroongetuige. 'Ik beschik namelijk over dienstroosters, waarmee ik zwart-op-wit kan aantonen dat Herman M. niet bij dit gesprek aanwezig kán zijn geweest. Hij heeft dus tegenover de rechter-commissaris onder ede gelogen.'

Voor officier van justitie mr. J.C. Gras is dit aanleiding Herman M. nu ook strafrechtelijk te gaan vervolgen op verdenking van meineed. Zaaksofficier mr. Gras zegt de verklaring van Herman M. 'met verbazing' te hebben gelezen.

Advocaat mr. Robert F. Speijdel zegt dat de vervolging van de derde agent voor de hand ligt: 'Als je de stukken leest, is het onbegrijpelijk dat deze M. met deze verklaringen komt. Zeker als dat zeven jaar later - als een duveltje uit een doosje gebeurt - is dat uitermate verdacht.'

Herman M. is de belangrijkste getuige voor Olde D., die dinsdag wegens meineed voor de rechter moet verschijnen.

Meineedproces dinsdag hervat

HAAKSBERGEN - 'Of Olde D. nu de kat in het nauw is die rare sprongen maakt? Hij lijkt de kat in het nauw die ook andere katten in het nauw drijft. En als ook deze derde agent straks wordt veroordeeld wegens meineed dan werpt dat vragen op over de algehele cultuur die heerst bij de politie Twente. Korpschef Deelman wil daar nog niet zo aan: hij zegt de rijksrecherche niet nodig te hebben voor een organisatieadvies. Maar zo langzamerhand lijkt het erop dat hij toch wel enig advies kan gebruiken.'