Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad !

Rijksrecherche rapport onthult massale corruptie bij politie en Justitie

Corruptie . . IRM . . Juristen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Totaal onverwachte vrijspraak wegens meineed bij rechtbank Almelo
Meineed affaire tegen agenten in Haaksbergen leidt tot eis van 7 en 5 mnd.
Vraag is: kunnen Justitie en de magistratuur dit als jurisprudentie beschouwen?
En dit terwijl minister Donner het massaal plegen van meineed door de vakbonden
FNV en CNV ter verjaring in de doofpot laat verdwijnen? Zie ook een brief van het OM


Veldhuis contra meineed van de politie

De TV-uitzendingen bij RTV-Oost over de Zaak Nachtegaal
m.b.t. meineed en corruptie bij politie en Justitie

Luister ook naar radio 1 bij de Avro over deze affaire
en ook naar de tweede radio-1 uitzending van 20-2-05
Radio Oost over vrijspraak van meineed 9 maart 2005

De Telegraaf
Twentse politie in greep van meineedaffaire

'ER GAAN KOPPEN ROLLEN'

door JAN COLIJN
HAAKSBERGEN, donderdag
       Er lijkt maar geen einde te komen aan alle misère voor de politie Twente. De zogenoemde meineedaffaire dreigt namelijk nóg omvangrijker en pijnlijker te worden nu de rijksrecherche een nieuw onderzoek instelt. Ditmaal hebben de rijksrechercheurs hun vizier gericht op twee agenten, onder wie een medewerker van de afdeling Interne Zaken (IZ).

        Johan Veldhuis, hoofdrolspeler in het drama, wist niet wat hij hoorde toen hij deze medewerker, Ben H., aan de telefoon had. Toen Veldhuis opheldering vroeg waarom de door hem ingediende klacht niets had opgeleverd, deed H. onomwonden uit de doeken dat IZ er met de pet naar had gegooid.

       Alleen wist Van H. niet dat Veldhuis dit gesprek had opgenomen. Haast triomfantelijk speelt Veldhuis de opname af. Het is verbijsterend om te horen hoe Ben H. zonder blikken of blozen zegt dat het rapport van IZ - zoals dat naar het openbaar ministerie wordt gestuurd - 'niet naar waarheid' hoefde te worden opgemaak Dat betekent dus dat deze politiemedewerker valsheid in geschrifte heeft gepleegd om zijn collega's de hand boven het hoofd te houden. Hij geeft dat in deze opname nota bene toe. Vandaar dat ik nu aangifte tegen hem heb gedaan. Er konden wel eens veel meer koppen gaan rollen bij de politie Twente', zegt Veldhuis strijdbaar.
       
BENADEELDE: 'ZE PROBEREN ELKAAR RUGDEKKING TE GEVEN'

Dit nieuwste onderzoek van de rijksrecherche komt bovenop eerder onderzoek tegen de twee hoofdagenten Jos Olde D. en Harm K., die zich later deze maand voor de Rechters moeten verantwoorden wegens meineed. Al zeven jaar is Veldhuis in oorlog met zijn neef over de koop van een woonboerderij. In de civiele procedure die daarop volgde, zouden de twee hoofdagenten meermalen hebben gelogen tegenover de rechter. Opvallend is dat Interne Zaken de klacht van Veldhuis tweemaal onderzocht, maar niets vond. Nadat de rijksrecherche echter in de zaak dook, worden de twee hoofdagenten nu toch strafrechtelijk vervolgd.


Johan Veldhuis voor het politiebureau in Haaksbergen: 'Valsheid in geschrifte.'
FOTO: REINIER VAN WILLIGEN

        De situatie lijkt voor de politie Twente nog verder uit de hand te lopen nu Veldhuis in het bezit is van de verhoren van vier agenten, die vorige week achter gesloten deuren door de rechter-commissaris aan de tand zijn gevoeld. Uit deze verhoren blijkt dat hoofdagent Olde D. zeven jaar na dato ineens met een kroongetuige op de proppen komt. Deze getuige, collega Herman M., zegt indertijd hoogstpersoonlijk bij een cruciaal gesprek aanwezig te zijn geweest.
       Veldhuis zegt op zijn beurt ook aangifte tegen deze kroongetuige te gaan doen: 'Ik kan namelijk zwart op wit aantonen dat ook hij liegt. De agenten proberen elkaar nu weliswaar rugdekking te geven, maar wat deze heren - helaas voor hen - niet wisten is dat ik in het bezit ben van dienstroosters, waaruit klip en klaar blijkt dat deze M. nimmer bij dit gesprek aanwezig is geweest. Aangezien hij zijn verklaring onder ede heeft gedaan tegenover de rechter- commissaris heeft ook hij dus meineed gepleegd.'

       Daarnaast verricht de rijksrecherche onderzoek tegen een politiewoordvoerder. Die zou na een publicatie in deze krant de bekende Twentse strafpleiter mr. Robert Speijdel, advocaat van Veldhuis, voor rotte vis hebben uitgemaakt. De raadsman deed daarop aangifte tegen de zegsman wegens belediging. Om vermeende belangenverstrengeling te vermijden, neemt nu de rijksrecherche dit onderzoek voor haar rekening.
10 februari 2005

  11 februari 2005

  Spanning bij politie door ontslag-affaire

  ENSCHEDE - Het ontslag van de rechercheurs De Roy van Zuydewijn en Paalman leidt tot spanning bij de Enschedese politiemensen. Er is een kamp dat de korpsleiding steunt, maar ook een groep die het ontslag te ver vindt gaan. S. Albada, voorzitter van de ondernemingsraad (OR), bevestigt de tegenstellingen. 'Het is het gesprek van de dag, tussen voor- en tegenstanders.'

  De rechercheurs, die hun ontslag gaan aanvechten, maakten onderdeel uit van het Tolteam dat de vuurwerkramp onderzocht; zij beschuldigden het team van ernstige fouten. Medestanders zien in hen klokkenluiders.

  'Of collega's voor of tegen hen zijn, hangt vooral samen met de werkplaats. Zit je dicht tegen het Tolteam of niet? Er is vooral steun voor de twee van collega's die jarenlang en veel met hen hebben gewerkt.' Volgens Albada is het niet zo dat de gemoederen hoog oplopen. 'Daarvoor liep het al te lang. Dit zag je eigenlijk wel aankomen.' De OR neemt geen standpunt in over het ontslag. 'We hebben slechts een paar keer de korpsleiding gevraagd de belangen van iedereen goed in het oog te houden: van het korps, het belang van deze twee rechercheurs, maar ook van het Tolteam. Daar zit nu wel de nodige spanning op. De korpschef heeft wat uit te leggen.' Inmiddels heeft Deelman dat gedaan. Over de inhoud wil niemand iets zeggen.

  Het ontslag heeft ook in de stad tot boze reacties geleid. Er zijn veel telefoontjes en mailtjes binnengekomen ten gunste van de rechercheurs. Een aantal komt van rampslachtoffers. Ook op een internetforum over de ramp staan ontstemde reacties en wordt opgeroepen tot een protest. Volgens Albada heeft hij echter geen signalen dat agenten op straat veel zijn lastig gevallen over de kwestie.

   12 februari 2005

   Spanning bij politie door ontslag-affaire

   ENSCHEDE - Het ontslag van de rechercheurs De Roy van Zuydewijn en Paalman leidt tot spanning bij de Enschedese politiemensen. Er is een kamp dat de korpsleiding steunt, maar ook een groep die het ontslag te ver vindt gaan. S. Albada, voorzitter van de ondernemingsraad (OR), bevestigt de tegenstellingen. 'Het is het gesprek van de dag, tussen voor- en tegenstanders.'

   De rechercheurs, die hun ontslag gaan aanvechten, maakten onderdeel uit van het Tolteam dat de vuurwerkramp onderzocht; zij beschuldigden het team van ernstige fouten. Medestanders zien in hen klokkenluiders.

   'Of collega's voor of tegen hen zijn, hangt vooral samen met de werkplaats. Zit je dicht tegen het Tolteam of niet? Er is vooral steun voor de twee van collega's die jarenlang en veel met hen hebben gewerkt.' Volgens Albada is het niet zo dat de gemoederen hoog oplopen. 'Daarvoor liep het al te lang. Dit zag je eigenlijk wel aankomen.' De OR neemt geen standpunt in over het ontslag. 'We hebben slechts een paar keer de korpsleiding gevraagd de belangen van iedereen goed in het oog te houden: van het korps, het belang van deze twee rechercheurs, maar ook van het Tolteam. Daar zit nu wel de nodige spanning op. De korpschef heeft wat uit te leggen.' Inmiddels heeft Deelman dat gedaan. Over de inhoud wil niemand iets zeggen.

   Het ontslag heeft ook in de stad tot boze reacties geleid. Er zijn veel telefoontjes en mailtjes binnengekomen ten gunste van de rechercheurs. Een aantal komt van rampslachtoffers. Ook op een internetforum over de ramp staan ontstemde reacties en wordt opgeroepen tot een protest. Volgens Albada heeft hij echter geen signalen dat agenten op straat veel zijn lastig gevallen over de kwestie.