Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad !

Rijksrecherche rapport onthult massale corruptie bij politie en Justitie

Corruptie . . IRM . . Juristen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Veldhuis heeft als enige Nederlander geheim Rijksrecherche rapport met bewijs

Totaal onverwachte vrijspraak wegens meineed bij rechtbank Almelo
Meineed affaire tegen agenten in Haaksbergen leidt tot eis van 7 en 5 mnd.
Vraag is: kunnen Justitie en de magistratuur dit als jurisprudentie beschouwen?
En dit terwijl minister Donner het massaal plegen van meineed door de vakbonden
FNV en CNV ter verjaring in de doofpot laat verdwijnen? Zie ook een brief van het OM


Veldhuis contra meineed van de politie

De TV-uitzendingen bij RTV-Oost over de Zaak Nachtegaal
m.b.t. meineed en corruptie bij politie en Justitie

Luister ook naar radio 1 bij de Avro over deze affaire
en ook naar de tweede radio-1 uitzending van 20-2-05
Radio Oost over vrijspraak van meineed 9 maart 2005

 

De Telegraaf
       Voor de Almelose rechtbank start dinsdag het opzienbarende proces tegen twee agenten van de politie Twente die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan meervoudige meineed. Haaksbergenaar Johan Veldhuis heeft jaren naar de strafzaak toegeleefd; hij voert sinds 1997 oorlog met politie en justitie in Twente. ,,Ik ben met de dood bedreigd, financieel voor tonnen benadeeld, als mens kapot gemaakt. Maar vanaf dinsdag ben ik aan zet.'

Stijgende spanning rond opzienbarende meineed-zaak tegen agenten

Twentse beerput OP SPRINGEN

door JAN COLIJN en CHARLES SANDERS

HAAKSBERGEN , zaterdag
       
Het zijn zware tijden voor de hoofdagenten Jos Olde D. en Harm K. Volgende week moeten zij zich verantwoorden voor een van de zwaarste vergrijpen die politiemensen kan worden verweten. Het plegen van meervoudige meineed. In Twente wordt reikhalzend uitgekeken naar het eindoordeel in deze spraakmakende affaire. ,,Als Olde D. en K. worden veroordeeld, betekent dit het einde van hun loopbaan', zegt mr. Robert Speijdel. ,,Dan zijn ze niet langer te handhaven bij de politie. Nu we in deze stinkende beerput aan het roeren zijn, zal er nog veel meer vuil boven komen. Het heeft er alle schijn van dat de twee agenten die dinsdag voor het hekje staan niet alleen handelden en dat er nog veel meer mensen bij politie en justitie in deze zaak fout zijn geweest.'

       De advocaat treedt op namens zijn cliënt Johan Veldhuis. De 49-jarige zegt bijna te zijn vermoord door politieman Jos Olde D. toen hij met zijn vrouw Lidwien in het buitengebied van Haaksbergen wandelde, vlakbij de boerderij die hij in 1998 had gekocht. Olde D. zou hem het zwijgen hebben willen opleggen omdat een met de hoofdagent bevriende onroerend-goedhandelaar de boerderij ook had willen kopen. Volgens Olde D. had de verkoper van het pand tegenover hem bekend dat de papieren rond het recht van eerste aankoop van de woning door Veldhuis waren vervalst. Hij kreeg zijn collega Harm K. mee in die beschuldiging. Ook deze hoofdagent beweerde dat Johan Veldhuis had geknoeid met de aankooppapieren van het idyllisch gelegen woonboerderijtje aan de Laakmorsweg 10.
       
Gelogen

        Maar de rijksrecherche trok na onderzoek een heel andere conclusie en arresteerde de twee Twentse dienders. Het duo had meermalen tegenover de rechter gelogen, zo bleek uit onderzoek. Nadat deze krant afgelopen zomer over de zaak publiceerde, mengde minister Donner (Justitie) zich hoogstpersoonlijk in de kwestie. De bewindsman wilde van het college van procureurs- generaal opheldering, zo deelde hij mee in een brief aan Veldhuis.
       
Minister Donner mengde zich persoonlijk in kwestie

Maar zelfs die hoge interventie lijkt weinig indruk op justitie in Almelo te maken. Tot verbijstering van Veldhuis en diens raadsman weigert het OM halsstarrig de processtukken te overleggen.

       Mr. Speijdel: ,,Zo zout heb ik het nog nooit gegeten. In het meest gunstige geval hebben ambtenaren van justitie zitten slapen en zijn ze gewoon vergeten om het toe te sturen. Maar zo langzamerhand dringt zich bij mijn cliënt toch de gedachte op dat er veel meer aan de hand is. Een doelbewuste poging tot juridische sabotage. Tot driemaal toe hebben we nu om de stukken gevraagd, om vervolgens niets meer te mogen vernemen van justitie. In strijd met alle regels! Mijn cliënt overweegt dan ook een klacht in te dienen bij het college van procureurs- generaal.'

       Mr. Speijdel vindt bovendien dat het Almelose OM uiterst terughoudend is geweest in de aanklacht tegen de agenten. ,,Het openbaar ministerie leek sowieso weinig trek in deze zaak te hebben. Wellicht omdat de reputatie van de politie in het geding is. In eerste instantie kregen we dan ook te horen dat niet eens een onderzoek zou worden ingesteld.

        Tot onze grote verrassing kwam vervolgens alsnog het bericht binnen dat de rijksrecherche opdracht had gekregen zich over de zaak te buigen. Je merkt nu echter aan alles dat justitie niet helemaal voor 'de hoofdprijs' lijkt te gaan. Zo is de agenten 'slechts' meineed ten laste gelegd. Terwijl vervolging wegens uitlokking van meineed voor de hand had gelegen. Immers, K. lijkt later bij deze zaak te zijn betrokken door Olde D. De hoofdagent heeft hem daarmee meegesleurd in de huidige misère. Maar dat wordt Olde D. dus niet eens aangewreven.'Johan Veldhuis (l) is met zijn advocaat Robert Speijdel bij een flamboyante Twentse zakenman een veilige auto aan het uitzoeken omdat hij de wraak van de hoofdagenten Olde D. en K. vreest. ,,Na een eerdere aanslag voel ik me alleen veilig in een tank. Dit komt aardig in de buurt…'
FOTO: REINIER VAN WILLIGEN
Johan Veldhuis bij de gewraakte boerderij.
FOTO: ROBERT HOETINK
Driftkikker
        Johan Veldhuis houdt zijn hart vast als dinsdag het proces begint. Want, zegt de Haaksbergenaar, hij is de afgelopen jaren veelvuldig telefonisch bedreigd. ,,Nadat ik vorig jaar al bijna ben doodgereden door Olde D. hou ik met alles rekening', aldus Veldhuis. 'Ik weet dat Olde D. een compleet arsenaal aan vuurwapens in huis heeft en dat hij in het bezit is van een wapenvergunning. De man is een driftkikker, tot alles in staat. Nu zijn hele bestaan en zijn werk bij de politie aan een zijden draad hangt, ben ik allesbehalve gerust op zijn reactie. Niet zo gek als je eerder al bijna aan flarden bent gereden…' Zijn advocaat vindt dat justitie moet ingrijpen en de wapenvergunning van Olde D., eventueel tijdelijk, zou moeten intrekken.
       
Ook de rijksrecherche vindt kennelijk dat er meer aan de hand is dan justitie wil doen geloven. Veldhuis: ,,Ik sprak op 29 augustus met rijksrechercheur De Graaf. Hij vindt kennelijk dat de zaak aan alle kanten stinkt. De man liet zich ontvallen dat Olde D. door een collega aan de tand was gevoeld en hij 'die andere twee' had gehoord. Maar wie is dan die derde betrokkene? Er staat veel meer op het spel, namen van grote spelers bij politie en justitie in Twente zijn in het geding. Die rijksrechercheur De Graaf zei letterlijk: 'Johan, ik wil niet eens alles weten, want dan doe ik geen oog meer dicht'. Zo erg is het dus in onze rechtsstaat.'
       
Bouwval
        Nadat hij jarenlang tevergeefs vocht, lijkt het tij nu gekeerd voor Veldhuis. ,,Dit hele verhaal heeft me tonnen gekost', zegt hij. ,,De boerderij kocht ik indertijd voor 130.000 gulden. Maar door de leugens van Olde D. en K. heb ik er geen dag met mijn gezin kunnen wonen. Eigenaar, maar toch ook weer niet omdat er gedurende de procedure beslag op is gelegd. Daardoor werd de woning een complete bouwval en zal alles tegen de vlakte moeten. Een schadepost van tonnen. En dan heb ik het nog niet eens over de proceskosten die ik heb moeten maken en alle ellende die mijn gezin en mij is aangedaan.' Zijn raadsman vult aan: ,,Vandaar dat we ook smartengeld gaan eisen. Wanneer Olde D. en K. worden veroordeeld zullen ze over de brug moeten komen. Nee, er is nog geen beslag op hun huizen gelegd, maar dat gaat dan zeker gebeuren. En als ze ontslagen worden en we te maken krijgen met de kale kip waarvan het lastig veren plukken is, kloppen we aan bij de staat.'  Veldhuis meent dat het komende proces een bom legt onder politie en justitie in Twente. ,,Tot in de hoogste regionen hebben politie- en justitiefunctionarissen geprobeerd de boel in de doofpot te stoppen. Dat gaat ze nu lelijk opbreken.' Woordvoerder Jan Camphuis van de politie Twente zegt dat de agenten werkeloos thuis blijven zo lang de zaak onder de rechter is. Verder wil hij niets over de gebeurtenissen kwijt.

6 november 2004