Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad !

Rijksrecherche rapport onthult massale corruptie bij politie en Justitie

Corruptie . . IRM . . Juristen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Hoofdagenten berecht in huisaankoopaffaire

Totaal onverwachte vrijspraak wegens meineed bij rechtbank Almelo
Meineed affaire tegen agenten in Haaksbergen leidt tot eis van 7 en 5 mnd.
Vraag is: kunnen Justitie en de magistratuur dit als jurisprudentie beschouwen?
En dit terwijl minister Donner het massaal plegen van meineed door de vakbonden
FNV en CNV ter verjaring in de doofpot laat verdwijnen? Zie ook een brief van het OM


Veldhuis contra meineed van de politie

De TV-uitzendingen bij RTV-Oost over de Zaak Nachtegaal
m.b.t. meineed en corruptie bij politie en Justitie

Luister ook naar radio 1 bij de Avro over deze affaire
en ook naar de tweede radio-1 uitzending van 20-2-05
Radio Oost over vrijspraak van meineed 9 maart 2005

De Telegraaf
 
Hoofdagenten berecht in huisaankoopaffaire

Duo van meineed verdacht

Van onze correspondent
 
HAAKSBERGEN, zaterdag
        Justitie gaat twee hoofdagenten uit Haaksbergen strafrechtelijk vervolgen. Het tweetal wordt aangeklaagd voor meineed in een langslepende civiele procedure omtrent het eigendomsrecht van een kleine boerderij aan de Laakmorsweg in Haaksbergen.
        Begin juni werd het tweetal na maandenlang onderzoek van de Rijksrecherche aangehouden op verdenking van meineed. De agenten, Jos Olde D. en Harm K., zouden vorig jaar oktober hebben gelogen in een rechtszaak voor het hof in Arnhem over het eigendomsrecht van de Haaksbergenaar Johan Veldhuis op zijn boerderij.
        De Tukker dacht de slag van zijn leven te hebben geslagen toen hij in 1997 voor 130.000 gulden het huis kocht van een in geldnood verkerende schilder. In april 1998 beweerde een neef van Veldhuis dat hij het eerste recht op aankoop van de boerderij zou hebben gehad.
        Een van de hoofdagenten verklaarde onder ede dat de verkoper tegen hem had gezegd dat hij de overeenkomst van het recht van eerste koop had vervalst. Een collega hoofdagent viel hem bij. Mede daarom bepaalde de rechtbank in Almelo dat Veldhuis in het ongelijk werd gestelden moest hij bovendien 135.000 gulden aan schadevergoeding aan zijn neef betalen.

 
        Veldhuis is dolgelukkig met de strafvervolging. 'Eindelijk is er gerechtigheid. Het heeft mijn leven verwoest.' Ook zijn raadsman Robert Speijdel is blij dat de twee agenten alsnog worden vervolgd. 'Wij zullen een fikse schadevergoeding bij de agenten indienen. Mijn cliënt heeft gedurende zeven jaar juridische onkosten gehad en zeven jaar niets met de boerderij kunnen doen. De claim gaat zeker in de tonnen lopen', aldus Speijdel. De rechtszaak tegen de agenten dient op 9 november voor de rechtbank in Almelo.           
 
4 september 2004