Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Veldhoven op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  570/001  Veldhoven   Klein Goor     20.0 ha.   1.0 mtr. 200.000 m3

Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
Minerale olie  groter dan C-waarde oriënterend  1982   f.  12.676.-  f.    -- 
Cadmium     groter dan B-waarde sanering-ozk 1989   f.  23.500,-  f.  23.500 
Zink      groter dan B-waarde oriënterend  1982   f.   5.500,-  f.    --   
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  570/003  Veldhoven   Valgaten      1.9 ha.   2.0 mtr.  30.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Zink      groter dan B-waarde nader ondzk  1984   f.  56.744.-  f. 56.744,- 
  Tolueen     groter dan B-waarde sanering ond. 1985   f.  54.026,-  f. 41.762,-
  Kwik      groter dan B-waarde 
  
    
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  07BS-1998  570/004  Veldhoven   O.L.Vrouwendijk   3.0 ha.   1.5 mtr.  18.000 m3
  
  Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
  Minerale olie  groter dan B-waarde oriënterend 1985   f.  15.000.-  f.    -,- 
  PAK's      groter dan B-waarde 
  
    Nog niet onderzocht

   CLUSTER Eindhoven

  CLUSTER  GL-code  Gemeente 1998     Naam stortplaats
  
  08BS-1998  570001  Veldhoven       Kleine Goor
  08BS-1998  570002  Veldhoven       Gender
  08BS-1998  570005  Veldhoven       Leemdijk Zuid
  08BS-1998  570006  Veldhoven       Ooionbos
  08BS-1998  570007  Veldhoven       Akkereind
  08BS-1998  570009  Veldhoven       Dorpstraat
  08BS-1998  570034  Veldhoven       Djept
  08BS-1998  570901  Veldhoven       Leemdijk Noord
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer