Stichting diensten aan gefailleerden roept op tot
bundeling van krachten van (bijna) gefailleerden

Stidag . . . SDN . . . Klokkenluiders . . . Antecedenten Juristen . . . Deurwaarder . . . Rechtspraak

BELANGRIJK NIEUWS


STIDAG
Stichting diensten aan gefailleerden
P/a - Dollard 11 - 8032 KA - Zwolle

Tel. 038.45.30.205
Fax. 038.45.48.466
Cell. 06.13.56.08.34.

Giro nr. 333 63 43
t.n.v. A. van der Voort
www.stidag.nl
e.mail. cihant @ zonnet.nl

Ingeschreven in het stichtingen register onder nr. ………...

Zwolle, 15 juli 2003

Van de voorzitter aan alle bij de faillissementswet betrokken mensen,

Na 4 jaren van inzet, eerst voor mijzelf en later voor gefailleerden in het algemeen, mag ik trots zijn op de vele recente juridische en maatschappelijke ontwikkelingen. Overwinningen die ik alleen heb kunnen bereiken doordat ik het belang van allen centraal heb gesteld.

Vele honderden profiteren al van de verkregen vonnissen en maken mijn werk voor de STIDAG lichter, omdat ik hen inmiddels bekwaam gereedschap kan verschaffen. Bitter is het om vast te moeten stellen hoeveel leed er nog steeds onder de (aspirant) gefailleerden bestaat.

Enerzijds komt dat door de roep om aandacht voor een ieders eigen zaak, een roep die mensen doof en blind maakt voor en naar de buitenwereld toe. Anderzijds is het de enorme stijging van mensen met zakelijke betalingsproblemen en het daaraan gekoppelde leed wat tussen onze vingers door glipt omdat de aankomend faillieten, sanieten, sursieten en crediteuren de weg naar de STIDAG en de vele oplossingen niet of onvoldoende kennen.

Als voorzitter, secretaris, penningmeester en financier van de STIDAG wil ik mijn functies graag over-dragen aan een door u allen gekozen bestuur en door u gekozen vertegenwoordigers, opdat STIDAG sterk en talentvol zijn weg kan vervolgen en ik weer wat vrije tijd krijg nu mijn gezondheid daarom vraagt. Ik zie deze vergadering dan ook als een hernieuwde kennismaking en een gelegenheid om de bereikte resultaten voor een ieder van u toegankelijk te maken middels kennisuitwisseling, en een mogelijkheid om te praten over de toekomst van de STIDAG en de nieuwe actiepunten te kunnen formuleren. Ik stel voor dit te doen op:

Zaterdag 23 augustus om 14.00 uur in de WRZV-hallen te Zwolle

Buitengasthuisstraat 8 te 8041 AB Zwolle

Om praktische redenen verzoek ik u mij voor 1 augustus 2003 mede te delen, middels bijgaand formulier, of ik u verwachten mag! Wat u zou kunnen of willen doen voor de STIDAG, welke vragen leven er bij u? Opdat wij over een zaal en een antwoord op maat en over voldoende tijd kunnen beschikken. Voor vervoer van het station Zwolle en de entree van de hallen kunnen wij kosteloos zorg dragen als u dat aangeeft.

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad, dat zei George Orwell en dat begrepen Pim Fortuyn, John Fitzgerald en Robert Kennedy, Martin Luther King Jr en vele anderen. Pim heb ik leren kennen en onlangs heb ik de rechterhand en tekstschrijver van Martin Luther King Jr mogen spreken en ik hoop hem als gast in ons midden te hebben.

Met vriendelijke groet,


Ing. Arnold N.M. van der Voort.


P.S.

 1. hier zal tevens de premiθre plaatsvinden van mijn definitieve boek "het verdriet van de failliet" hetwelk geschreven is met de ervaringen van velen onder u.
 2. Wij verzoeken u om een fotokopie van uw paspoort of rijbewijs mee te nemen naar de vergadering, zodat wij uw identiteit kunnen verifieren.

T.b.v. de controle- en/of registratie, vragen wij van u een kopie van uw paspoort te overleggen voor de ontmoeting en eenmalig onderstaande gegevens te verschaffen voor 1 augustus 2003 te versturen, gegevens die slechts dienen voor onze eigen administratie en niet voor derden beschikbaar zijn. Mocht u kennissen hebben die ook een belang hebben bij deze ontmoeting - kopieer - dit formulier voor elk persoon een en stuur het met het uwe mee, ze zijn van harte welkom.


 • Ik zal aanwezig zijn
 • Ik kan helaas niet aanwezig zijn
 • ik wens op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van STIDAG
 • Ik wens uit het bestand verwijderd te worden (gefrankeerd terugzenden, faxen of mailen volstaat)
1. Naam       2. Woonadres     3. Postcode4. Woonplaats    5. Telefoon      6. Fax7. e-mailadres   8. administratienummer op alle correspondentie

  O Ik kom met ……… personen naar de ontmoeting

  O Ik wil graag aandacht vragen voor…………………………………………………………………………

  O Ik heb suggesties, oplossingen, actiepunten geformuleerd ..………………………………………………...

  O Ik wil - tijdens - voor - na - de vergadering een helpende hand toesteken

  O Ik wil graag …… exemplaren van het boek met de titel "Het verdriet van de failliet" bestellen.


STIDAG
Dollard 11
8032 KA - Zwolle.