Arnold van der Voort: Stop zinloos juridisch geweld, de rechter in de beklaagdenbank

Stidag . . . SDN . . . Klokkenluiders . . . Antecedenten Juristen . . . Deurwaarder . . . Rechtspraak

Stop zinloos geweld en verdachtmakingen rond faillissementen

(klik)


Het beslag op vermogen door curatoren gelegd maken ondernemers of bestuurders rechteloos en monddood met verdachtmakingen en valse beschuldigingen worden concurrenten met 'n ondeugdelijk beslag uitgeschakeld

Ing. A.N.M. van der Voort
Industrieel vormgever
Dollard 11
8032 KA -Zwolle
Tel. 03 84 53 02 05
Fax 03 84 54 84 66
Cel. 06-13560834
e-mail: Cihant@zonnet.nl


Stop zinloos geweld

De rechter in de beklaagdenbank,

Waarom mogen mensen in Nederland zich niet verdedigen bij de rechter tegen laster en valse beschuldigingen in het bijzonder bij faillissementen? Is dat niet in strijd met wat de politiek bedoeld heeft en vastgelegd is in Grondwet, Europese en Internationale verdragen. ( onze faillissementswet is van 1894 ) Het recht van verdediging is een mensenrecht, net als ademhalen, allemaal zo vanzelfsprekend. We benoemen het niet, totdat wij het zelf nodig hebben. Maar met welk recht mag een rechter geluk, gezondheid en bezit van de gefailleerde afnemen en hem monddood maken, door hem de toegang tot een eerlijke procesvoering te weigeren ? Is dat wat wij in Nederland noemen rechtvaardig ?

  De publiciteit
Dwazen worden zij genoemd. Gelijk de moeders in Chili en Argentinië worden gedupeerden door pers en politiek verstoten en doodgezwegen. Als gedupeerde hebben zij allen een ding gemeen: zij zijn minstens 25 loketten of instanties afgegaan op zoek naar gehoor voor hun problemen.

  De publiciteit
Waar rook is, is vuur. Met dit gezegde worden zij steeds weer door de omgeving geconfronteerd, elke beetje jurist kan beamen dat het niet de gedupeerden zijn die het rookgordijn hebben gemaakt, maar vrijwel altijd waren jaloezie, wrok en concurrentie de effectieve gereedschappen.

  Zoveel zinloos geweld
Hebben wij kiezers, de rechter in Nederland toestemming gegeven om mensen als zij monddood te maken, ze de adem te benemen en ze de dood in te jagen ? Hebben wij dat gedaan, en met welk recht; wisten wij van niks? De gedupeerden schromen niet langer om die rechters die zichzelf dit statuut hebben aangemeten een schop onder hun kont te geven, zij de gedupeerden, hebben immers niets meer te verliezen slechts enkel te winnen.

  Onbesproken
Behoort een rechter niet eerlijk, onpartijdig en rechtvaardig te handelen en recht te spreken in Nederland, of laten wij ons in met voorkeuren en onzuivere praktijken ringeloren gelijk in Verweggistan ?

  Onderhoud
Weet u hoe het voelt om een gezin te onderhouden met 25 Euro in de week, geen huursubsidie, geen bijstand of bijzondere bijstand, geen vakantie, elke dag honger, heeft u dat wel eens geprobeerd? Het gebeurt in ons Nederland om dakloos te zijn en niet in Verweggistan want daar bekomt men op minst nog 'n tentje van het Rode Kruis.

  Toekomst
Deze gedupeerden hebben geen toekomst, zij proberen met al hun inzet een nieuw bestaan op te bouwen, legaal is dat onmogelijk. Voor vele mensen komt publiciteit en aandacht voor deze problemen te laat, elke dag opnieuw sterven er mensen in Nederland omdat zij geen uitweg hebben. Zinloos geweld in Nederland, uitgesproken door de rechter in een beschaafd Nederland. Willen wij dit nou echt ?

  Geef ze een eerlijke kans
Geef mensen een eerlijke kans op verdediging als zij dat nodig hebben en zoals wij dat afgesproken hebben in onze grondwet, Europese en Internationale Verdragen, Rechten van de Mens, etc.

  Nawoord
Zij zijn geen criminelen, zij bedienden zich niet van fraude en zij waren ook geen zakkenvullers, veelal waren zij hard werkende mensen en de motor van onze economie. Het is dan ook in ons aller belang dit aan de kaak te stellen en hen een toekomst te geven in een rechtvaardige maatschappij.

  Onderneem iets, doe iets, reageer
Laat je stem horen, maak hiervan een kopie en schrijf, fax of mail het je vrienden of collega's, maar vooral toon je karakter en wij zullen met z'n allen het nieuws zijn in 2002. Vertrouwende je correct te hebben geïnformeerd en te hebben uitgenodigd teken ik en zie je berichten, suggesties, commentaar of hulp met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,


  Arnold N. M. van der Voort.

Industrieel vormgever
Dollard 11
8032 KA Zwolle
Tel. 038-4530205
Fax: 038-45484 66
Cel. 06-13560834
e-mail: Cihant@zonnet.nl