Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Reactie van EKC op het persbericht van de persvoorlichting Burger Belangen Leiderdorp
Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Collusie, wat is dat eigenlijk ?

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

    't Achterom 9a
    5491 XD
    Sint Oedenrode
    Tel. 0413-490387
    Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 19 februari 2003.

Geachte heer van der Hoogt ( Persvoorlichting BurgerBelangen Leiderdorp )

Uw reactie heb ik in goede orde ontvangen. Mijne dank daarvoor.

Uit de inhoud maak ik op dat u zich niet inhoudelijk ( op feiten ) in deze kwestie wenst te verdiepen. Tevens maak ik op dat u met mij daarover ook niet inhoudelijk wenst te praten om te komen tot een feitelijk onderbouwd geheel, maar dat u mij zonder te komen met feiten via de media zwart wenst te maken. Uw persbericht is dan ook gebaseerd op aannames, veronderstellingen die geen enkele feitelijke grondslag hebben. Omdat u uw reactie als persbericht heeft laten uitgaan stel ik de pers ( media) voor om daarover een persconferentie te beleggen.

In die persconferentie zal ik met de feitelijke bewijzen komen. Ik ga ervan uit dat u en de heer Thunnissen daarbij dan ook aanwezig zullen zijn.

Tevens wil ik u kenbaar maken dat hier sprake is van "collusie". Voor meer informatie daarover lees www.sdnl.nl/nvvk.htm en www.sdnl.nl/epon-3.htm en www.sdnl.nl/ekc-mail.htm en https://www.katholieknieuwsblad.nl en https://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1822a.htm en http://www.sdnl.nl/pamela-10.htm en

Voor wat betreft deze zaak en dhr. Thunnissen, lees http://www.sdnl.nl/vd-linden6.htm

Een kopie van deze reactie heb ik verstuurd naar pers en media, waaronder het Brabants Dagblad, Twee Vandaag en diverse Tweede Kamerleden van de Landelijke PvdA en andere partijen ( zie CC )

Voor nadere informatie kunt u terecht bij.

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Ing A.M.L. van Rooij
Milieu- en Veiligheidskundige
Tel 0413-490387
E-mail a.vanrooij1@chello.nl


----- Original Message -----
From: pers_pr BBL
To: a.vanrooij1@chello.nl
Sent: Wednesday, February 19, 2003 9:35 PM
Subject: uw e-mail aangaande dhr Thunnissen

Naar aanleiding van uw e-mail aangaande dhr Thunnissen bericht ik u het volgende.

De fractie van BBL heeft met ergernis kennisgenomen van uw in onze ogen ongefundeerde insinuaties aan het adres van de heer Thunnissen.

De fractieleden van BBL hebben besloten persoonlijk niet op uw bericht te reageren.

Namens de fractie- en bestuursleden van BBL verzoek ik u met klem om ons in de toekomst te verschonen van dergelijke berichten. Toekomstige berichten van deze aard zullen worden beschouwd als "spam" en waar mogelijk al voor het downloaden van de verschillende servers worden verwijderd.

Te uwer informatie merk ik op dat ik als reactie een persbericht heb uitgegeven aan onze lokale en regionale perscontacten alsmede aan enkele van uw geadresseerden, te weten het Brabants Dagblad, Twee Vandaag en de afdeling voorlichting van de PvdA. De inhoud van het persbericht is onderstaand cursief weergegeven.

Onderwerp: Politieke vuilspuiterij

Inhoud:

Met groeiende ergernis hebben de fractieleden van BBL vandaag een, onder andere aan hen en andere Leiderdorpse gemeenteraadsleden, gestuurd e-mail bericht gelezen over het geïnsinueerde gebrek aan integriteit bij de heer Thunnissen, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad en voorzitter van Commissie 2.

Het als vunzig te bestempelen mailbericht is ook verzonden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en aan een aantal media.

Politieke meningsverschillen mogen in een open debat best op het scherp van de snede worden 'uitgevochten', maar deze wijze van handelen vindt BBL verwerpelijk en alleen maar getuigen van onvolwassenheid.

BBL hecht er aan duidelijk te stellen dat zij absoluut op geen enkele wijze twijfelt aan de integriteit van de heer Thunnissen.

Nadere informatie voor de redactie (niet voor publicatie):

J.L. van der Hoogt

Persvoorlichting BurgerBelangen Leiderdorp

Het afwijzende antwoord van Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp
Inspraak van de burgers is daar niet gewenst of toegestaan