A.P. van der Linden / Proces-verbaal van aangifte mutatienummer: PL2110/99-109057
door de Regiopolitie Brabant Noord/District 1 te 's-Hertogenbosch

Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Brief aan AKD Prinsen Van Wijmen, Advocaten en Notarissen

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Per fax 040-2970774/2461375

Sint Oedenrode, 24 oktober 2002

AKD Prinsen Van Wijmen,
Advocaten- Notarissen,
t.a.v. R. Stiekema,
Postbus 6019, 5600 HA Eindhoven.


OPEN BRIEF

Uw opdracht: 12708/R/18.
Ons kenmerk: vdL/24102/br.


Betreft: A.P. van der Linden (cliënt)/
Dossier: 129997/RS/LJ Bastion/linden.


  Geachte heer Stiekema,

Namens de heer A.P. van der Linden, wonende aan de Johanna van Brabantlaan 35, 5491 CA te Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliënt, berichten wij u als volgt:

Heden 24 oktober 2002 heeft u aan deurwaarder B.G.M. Smolders van het Bureau Janssen & Janssen c.s. opdracht gegeven om onder dreiging van executoriale verkoop bij cliënt op onrechtmatige wijze 7.525,26 weg te halen (zie bijlage 1). U doet dit in opdracht van de heer M.J.A. Merks (Het Bastion B.V.) die aan het hoofd staat van een grote criminele organisatie, waarbinnen de officier van justitie N.N. en de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer van Justitie (werkzaam bij het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch) mogelijk een rol spelen. Hiervan hebben wij op 5 september 2002, kenmerk: VdL/05092/ag, aangifte gedaan bij de Voorzitter van het college van Procureurs-Generaal Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth- de Weerdesteyn. Betreffende aangifte d.d. 5 september 2002 vindt u bijgevoegd. (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.

Wanneer cliënt de door u opgeeiste 7.525,26 aan het Bastion B.V. moet betalen, dan betaalt hij dat aan een criminele organisatie.

Het betalen van geld aan een criminele organisatie is bij de wet verboden. Gaat u desondanks toch door met de invordering van 7.525,26 middels in beslagneming van de roerende en/of onroerende zaken bij cliënt dan doet u dat met de wetenschap dat u dat in opdracht doet van de heer M.J.A. Merks (Het Bastion B.V.) die aan het hoofd staat van een criminele organisatie. Daarmee bent u zelf medeplichtig aan dit crimineel handelen van het Bastion B.V. Tegen uw crimineel handelen als zodanig zal dan ook prompt aanvullende aangifte worden gedaan bij de Voorzitter van het college van Procureurs-Generaal jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth-de Weerdesteyn. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

De machtiging van client vindt u bijgevoegd (zie bijlage 3).

In afwachting van uw antwoord binnen twee dagen na heden, tekenen wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.C. de stichting Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl).

Bijlage:
Betekening en aanzegging d.d. 24 oktober 2002, van deurwaarder B.G.M. Smolders, kantoor Janssen & Janssen c.s., opdracht: 12708/R/18 (2 pagina's).
Onze aangifte d.d. 5 september 23002, kenmerk: VdL/050592/ag, aan Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth-de Weerdesteyn, Voorzitter van het college van Procureurs-Generaal. (5 pagina's) De machtiging van client (1 pagina).