Opdracht van mr. R. Stiekema van AKD Prinsen Van Wijmen Advocaten & Notarissen,
om onder dreiging van executoriale verkoop bij cliënt op onrechtmatige wijze 7.525,26 weg te halen

Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Brief aan Janssen & Janssen c.s., Gerechtsdeurwaarders

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 24 oktober 2002

Per fax 040 - 2427728.

Janssen & Janssen c.s.,
Gerechtsdeurwaarders,
t.a.v. B.G.M. Smolders,
Postbus 1085,
5602 BB Eindhoven.


  OPEN BRIEF

Uw opdracht: 12708/R/18.
Ons kenmerk: JS/vdL/24102/br.

Betreft:

  A.P. van der Linden (cliënt)/
  Dossier: 129997/RS/LJ Bastion/linden.


Geachte heer Smolders,

Namens de heer A.P. van der Linden, wonende aan de Johanna van Brabantlaan 35, 5491 CA te Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliënt, berichten wij u als volgt:

Heden 24 oktober 2002 heeft u uitvoering gegeven aan de opdracht van mr. R. Stiekema van AKD Prinsen Van Wijmen Advocaten & Notarissen, om onder dreiging van executoriale verkoop bij cliënt op onrechtmatige wijze 7.525,26 weg te halen (zie bijlage 1).

U doet dit in opdracht van de heer M.J.A. Merks (Het Bastion B.V.) die aan het hoofd staat van een grote criminele organisatie, waarbinnen de officier van justitie N.N. en de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer van Justitie (werkzaam bij het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch) mogelijk een rol spelen. Hiervan hebben wij op 5 september 2002, kenmerk: VdL/05092/ag, aangifte gedaan bij de Voorzitter van het college van Procureurs-Generaal Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth- de Weerdesteyn. Betreffende aangifte d.d. 5 september 2002 vindt u bijgevoegd. (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.

Wanneer cliënt de door u opgeeiste 7.525,26 aan het Bastion B.V. moet betalen, dan betaalt hij dat aan een criminele organisatie.

Het betalen van geld aan een criminele organisatie is bij de wet verboden. Gaat u desondanks toch door met de invordering van 7.525,26 middels in beslagneming van de roerende en/of onroerende zaken bij cliënt dan doet u dat met de wetenschap dat u dat in opdracht doet van de heer M.J.A. Merks (Het Bastion B.V.) die aan het hoofd staat van een criminele organisatie. Daarmee bent u zelf medeplichtig aan dit crimineel handelen van het Bastion B.V. Tegen uw crimineel handelen als zodanig zal dan ook prompt aanvullende aangifte worden gedaan bij de Voorzitter van het college van Procureurs-Generaal jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth-de Weerdesteyn. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

De machtiging van client vindt u bijgevoegd (zie bijlage 3).

In afwachting van uw antwoord binnen twee dagen na heden, tekenen wij,


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.C.C. de stichting Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl).

Bijlage:


 • Betekening en aanzegging d.d. 24 oktober 2002, van deurwaarder B.G.M. Smolders, kantoor Janssen & Janssen c.s., opdracht: 12708/R/18 (2 pagina's).
 • Onze aangifte d.d. 5 september 23002, kenmerk: VdL/050592/ag, aan Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth-de Weerdesteyn, Voorzitter van het college van Procureurs-Generaal.(5 pagina's)
 • De machtiging van client (1 pagina).