Frans van Diemen schrijft woedend van zich af over koopkrachtinflatie

Brandbrief aan de politiek en elite . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

Wilt u meer weten van zaken die niet goed zitten maar ons allemaal raken?

Mijn briefwisseling met Prof. Smalhout


Ik ben boos, heel erg boos !!!


Amsterdam, 20 augustus 2003

Aan: politiek Den Haag, vakbeweging, pers en kerken

L.s.,

Ik ben Frans van Diemen en heb alleen maar AOW. Ik heb wat vragen en opmerkingen.

Waarom kan ik mijn rekeningen niet meer betalen? Waarom moet ik bijna echte honger lijden? Waarom mag ik geen nieuwe kleding meer kopen? Waarom liegen regering parlement en pers over mijn koopkracht?

Ik ben 70 jaar en voel me letterlijk verneukt na de verkiezingen. Balkenende beloofde zorgzaamheid en verantwoordelijkheid, maar ik ondervind alleen maar slechte dingen nu hij in het torentje zit. Maar ook de oppositie hoor je niet. Ze zwijgen allemaal over de prijsstijgingen als het graf. Waarom is dat? Weekblad HP de Tijd publiceerde dat er wel 49 procent prijsinflatie was in de laatste vijf jaar en bewees dat met het boodschappenlijstje dat ook door mij werd gebruikt. (kan nu al lang niet meer) Het CBS zegt dat er 3,5 procent inflatie is, maar ik weet wel beter. En dan zegt een of ander orakel dat dit cijfer nog te hoog is ook.

Waarom liegt iedereen. Waarom al die leugens en zwijgen? Waarom toch die censuur en selectieve berichtgeving. Waarom hoor en zie ik nooit mensen op televisie die ook moeten rondkomen met een minimuminkomen? Waarom komen die niet aan bod? Waarom is er geen inspraakrecht in de Tweede Kamer voor burgers als ik die ronduit vertellen hoe de werkelijkheid er uit ziet? Ik eis hierbij het inspraakrecht in het parlement tijdens het vragenuurtje. Ik ben het geleuter meer dan zat.

Ik dacht met Fortuyn eindelijk iemand in de politiek te hebben die naar mij wil LUISTEREN en met mij in DISCUSSIE wil gaan over de dingen die ik ervaar. Maar jullie hebben hem gedemoniseerd, en daardoor is hij vermoord en zit ik zonder politieke vertegenwoordiger. Want ook de SP en PvdA doen echt geen flikker als het om de armoede gaat van mensen met een sub-minimum uitkering. Jullie zijn zelf niet in staat zijn om van dat rottige kleine beetje te kunnen leven. Jullie ouwehoeren alleen over de staatsschuld, alsof dat een urgent probleem zou zijn. Jullie kortzichtigheid is het echte probleem en maken daardoor alles kapot.

Dan zijn jullie in Den Haag ook nog van plan de prijscompensatie af te romen door te liegen over de inflatie, en willen jullie weer de eigen bijdragen voor de gezondheidszorg invoeren. Jullie privatisering alles wat ooit van ons allemaal was en door ons opgebouwd en goed en goedkoop functioneerde. Nu wordt alles alleen duurder, slechter en moeilijker verkrijgbaar. De service holt achteruit, en juist door de privatisering.

Waarom moeten de winkeliers met hun spullen blijven zitten terwijl ik ze zo hard nodig heb? Ik ben echt boos over zoveel incompetentie, leugens en bedrog. Maar ook op die zogenaamde vrije pers die alles weglaat wat van belang is voor een leefbare samenleving op bijstandsniveau, dat allang niet meer genoeg is om behalve de huur aan beleggers en andere verplichte uitgaven te kunnen betalen.

Als laatste ben ik goed pissig op de huisbaas die niet alleen veel minder rente moet betalen als ie al geleend heeft voor mijn renovatiewoning, maar dat die ook nog durft te praten over huurverhoging, terwijl zijn financiële lasten als maar dalen. Heeft hij ook een nieuwe hypotheek bij het financiële genieën als G-link en Frisia afgesloten voor 2,4 procent? Waarom krijgen wij arme sloebers daar niks van? Waarom geen huurverlaging om ons verlies aan koopkracht te compenseren? Dat kan gemakkelijk met die lage rente en herfinanciering.

Dat geldt net zo goed voor de staatsschuld. Gewoon herfinancieren met nieuwe obligaties tegen een lagere rente en de dure versneld aflossen. Simpel als wat, dan houdt de staat miljarden over en/of ze kan vele mijarden investeren in werkgelegenheid en welzijn zonder de begroting te belasten. Maar wie stelt hier vragen? De volksvertegenwoordigers? De pers? Omroepen, studenten en vakbonden ?? Ik hoor niks, helemaal niks, alleen maar protesten zonder vragen en voorstellen.

Ik ben oud-heipaal machinist geweest en heb vanaf de oorlog dit land letterlijk uit de grond gestampt. Ik voel me door jullie, politiek, vakbeweging, pers en kerken zwaar belazerd. Jullie zijn grote egoïsten die nog het laatste korstje brood willen wegtrekken dat ik nog tussen de tanden heb.

Schande…..!!!

F.M. van Diemen,

Telefoon: 023-5637333
Lutulistraat 22
2131 TA Hoofddorp


Wilt u meer weten van zaken die niet goed zitten maar ons allemaal raken? Bezoek dan de website van de Sociale Databank Nederland waar ik als klokkenkluider te vinden ben tussen nog 28 andere mensen die bezorgd zijn over wat er met henzelf, hun kinderen en de maatschappij gebeurt dat niet door de beugel kan.

Het webadres is: www.sdnl.nl en het mailadres is: sdn@planet.nl