Premier Mark Rutte kreeg twee vragen voorgelegd in Nieuwspoort, waarop hij geen antwoord wist te geven

Nederlandsche Bank en Financiën betaalden Mondriaan met valutareserves
EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Staatsraad Bol ging er met 120 miljoen guldens vandoorvan 3 november 1998

Eurobankiers tegen leuke dingen'

Jean-Claude Trichet, de Franse centrale bankpresident en beoogd opvolger van Wim Duisenberg, is tegen het uitgeven van overtollige bankreserves. Als overheden hiermee 'leuke dingen' financieren dan neemt het vertrouwen in de euro af.

Trichet reageerde vorige week op de oproep van de Italiaanse oud-premier Romano Prodi om overtollige reserves voor nieuwe wegen en spoorlijnen te gebruiken. De nationale centrale banken hebben geld teveel door de invoering van de euro. Centrale banken in de eurolanden hebben goud en buitenlandse valuta in reserve om de waarde van bun nationale munt te beschermen. Vanaf 1 januari hoeft dat niet meer, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) dan de bescherming van de euro op zich neemt. De ECB heeft hiervoor minder reserves nodig dan de eurobanken nu in de kluis hebben liggen. De Italiaan Prodi heeft zijn begerige ogen op deze overtollige fondsen gericht. Trichet vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling en stelt: ' alle Europese centrale banken en de ECB zijn tegen dit gebruik van de bankreserves.'

'Alle Europese centrale banken? In Nederland maakte De Nederlandsche Bank weliswaar 5 miljard gulden overtollige reserves over naar het ministerie van Financiën. Maar minister Zalm en bankpresident Wellink verbaasde door een deel van dit geld (115 miljoen gulden) in een particulier kunstfonds te storten. Dit fonds aarzelde niet en kocht het veelbesproken schilderij Victory Boogie Woogie van Pict Mondriaan voor 80 miljoen gulden. Dankzij Trichet weten we nu dat de kunstaankoop het vertrouwen in de euro heeft geschaad. Of schaden alleen nieuwe Italiaanse wegen het vertrouwen?Commentaar aan World-Access (onze internetprovider)

Aanvullend op mijn mailtje wijs ik er op dat de link naar de hieronder vermelde site actueel is geworden met het artikel in de Volkskrant van vandaag. Kijk maar op pagina 3 naar het stukje NOG 58 DAGEN TOT DE MU.

Het is nu duidelijk geworden dat de Nederlands Bank die 110 miljoen gulden voor het schilderij van Mondriaan heeft betaald uit de reserves van vreemde valuta. In de krant staat dat er al zo'n vijf miljard is overgemaakt naar Financiën. Dat betekent in plat Hollands dat de overheid (Zalm en Wellink) de burgers belazeren met deze afdracht. In feite is het gewoon geld bijdrukken. Pure inflatie, ofwel monetaire financiering. Dat dit geld terecht komt in de begroting van dit jaar laat de regering de ruimte om een mooi plaatje van de economie te presenteren. Het poldermodel, maar het blijft evenwel gewone zwendel. ( Zie: euro en pensioenfondsen )

Via Kamerlid Hendriks (democraat par excellence) heb ik over die valutareserves anderhalf jaar geleden op 19 juni 1997 vragen gesteld aan de minister van Financiën, maar die heeft daarop nog steeds geen antwoord gegeven. Zie hiervoor Kamervragen aan minister Zalm. Ik schreef overigens voor Hendriks deze vragen.

Wat het krantenartikel van vandaag betreft wordt er nog niet op gewezen hoe groot de echte reserves zijn. Maar het is duidelijk dat de centrale banken er voor kiezen om het overgrote deel van de met hard werken verdiende buitenlandse valuta (middels export van onze producten) in de open haard op te stoken, zoals ik lang geleden al voorspelde. Want anders ontstaat er doodgewoon inflatie door 'n teveel aan geld in de samenleving. Overigens is de oplossing van de Italiaan om er wegen mee aan te leggen natuurlijk zinnig, alleen moet hij die wegen dan wel laten bouwen door buitenlandse maatschappijen. En dat dan door alle lande tegelijk tot het bedrag is opgebruikt. Een kleine inflatoire component blijft dan nog wel over, maar die zal voor het overgrote deel worden geabsorbeerd door de economische groei die er het gevolg van is. ( Kamerdebat van Hendriks over de Eurotop)

Deze valutaproblematiek staat echter geheel los van de waarschuwing waarnaar jullie de koppeling hebben gemaakt. De effecten van het vrijkomen van gigantisch grote geldmassa's uit het betalingsverkeer en uit de inkorting van de transactievertraging die de banken internationaal illegaal praktiseren, zal een vloedgolf van inflatoire geldcreatie veroorzaken. Jullie, of iemand bij jullie heeft dat toen al glashelder gezien. Alsnog bedankt voor de koppeling en het handhaven ervan. Maar maak het dan wel weer direct toegankelijk a.u.b.

Groeten Rob Brockhus