Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met buitenland!

Vermijdbare medische fouten in ziekenhuizen kosten 1700 mensen per jaar onnodig het leven

EuroStaete . . . Klokkenluiders . . . Medische fouten <===> SDN . . . Vaccinatie

Videoverslag van kortgeding tegen minister Klink Deel 2 over vaccinatie in rechtbank Zwolle

Videoverslag DEEL 1, DEEL 2 en DEEL 3

Hallo allemaal.

Update Vaccins Voor meer informatie: November 2009
https://sites.google.com/site/vaccinsinformatie/

                                                                  
Klik op het boek van Anneke                

Met alle commotie rondom vaccins worden een aantal wezenlijke punten niet benoemd.
Wie goed nadenkt laat zich niet vaccineren !
Het lijkt er op dat wordt vergeten dat de bedoeling is iedereen te vaccineren.  Daar zijn de vaccins op besteld.
 
De huidige pandemie blijkt helemaal geen pandemie te zijn en het aantal gemelde doden is heel 'normaal' bij griep. Deze  'pandemie' is enorm opgeklopt door diverse woordvoerders. Woordvoerders met vaak financiŽle belangen welke zelfs regeringen onder druk hebben gezet. Dagblad Trouw. Er wordt ingespeeld op uw angst en u denkt het zekere voor het onzekere te nemen. Mis! Er is niemand verantwoordelijk na de vaccinatie!

Beleid

Al jaren zijn vaccins onderdeel van het gevoerde medische beleid en zijn er problemen mee. Met name in ontwikkelingslanden worden vaccins op grote schaal toegepast. Al eerder is aan de bel getrokken door ontwikkelingsorganisaties dat de uitgevoerde medicijntests in de derde wereld meer weg hebben van medische experimenten. E.e.a. wordt met name uitgevoerd door westerse farmaceutische bedrijven.

Voor meer informatie:  http://somo.nl/  . Ook nu wordt er volop gevaccineerd in diverse derdewereldlanden.  Er worden hier en daar geen of nauwelijks alternatieven aangeboden.
 

Cijfers van de pandemie, blijken op grote schaal te zijn vervalst volgens een onderzoek van een grote Amerikaanse Nieuwszender. Er is zelfs opdracht gegeven te stoppen met registratie van ziektegevallen. De werkelijke cijfers staan de campagne pro vaccins in de weg.
In Nederland is opvallend dat er grote koppen in de kranten staan over 1 of 2 doden als gevolg van de griep.
Vrijwel telkens blijkt dat het om mensen gaat welke al een andere ziekte hadden. Dat wil zeggen; al verzwakt zijn geweest.
 
Klassenvaccinatie: Er bestaan verschillende soorten vaccins of althans; die indruk is gewekt!  Een voor de bevolking en een voor de toplaag in de regering en daar vlak onder. Het verschil lijkt met name te zitten in de bijstoffen - de adjuvant. Met en zonder adjuvant. In Duitsland is dit uitgebreid in het nieuws geweest. Een van de gevolgen is dat nog maar 13 % van de mensen zich wil laten vaccineren. Een van de bronnen: http://buitenland.headliner.nl/ en: Griepprik leidt tot debat over klassenvaccinatie 27 oktober 2009
 
In Duitsland is besloten dat er een appart vaccin komt voor zwangere vrouwen. 
Merkwaardig genoeg in Nederland niet en nog merkwaardiger wordt het Dhr. Osterhaus half November bij de EO op de tv te horen zeggen dat wie nu moet beginnen met vaccins bestellen te laat is! De levertijd is enkele maanden. In Duitsland is een bijzonder goede documentaire bij Arte verschenen met als titel; 'Profiteure der Angst'.

Via onderstaande link is deze schokkende documentaire te zien (halverwege de pagina)

https://sites.google.com/site/vaccinsinformatie/  Duidelijk worden de achtergronden van de huidige politiek en hoe e.e.a. is opgeklopt, de rol van de EG, de regering en de verhouding tot de bedrijven als adviseurs in beleid.
Wat is het onzuivere in de discussie voor en tegen de huidige vaccinatie
Je brengt een aantal chemische stoffen rechtstreeks in de bloedbaan. Er is feitelijk geen reden om het vaccin te voorzien van de toegevoegde chemische stoffen. Met een vaccin wordt de ziekteverwekker in verzwakte vorm rechtstreeks in uw bloedbaan gebracht. De methoden van verzwakken is discutabel.

Welke ziekteverwekker krijgt u met tal van andere stoffen hier in het westen normaal gesproken rechtstreeks in uw bloedbaan? Meestal geen griep !

Het is overduidelijk wat er mis kan gaan en hoe dat komt. Zelfs in de rapporten van de Wereld gezondheidsorganisatie wordt genoemd dat er een kans is dat mensen met ernstige klachten blijven zitten.

Als u leest welke stoffen bij de productie van vaccins worden gebruikt
Welke stoffen zijn er nog meer te vinden in vaccins, laat u dit dan in uw bloedbaan spuiten ?

Zijn er alternatieven voor vaccins ? Ja !!
Een natuurlijk werkzaam vaccin breng je binnen via de mond - longen of via de spijsvertering- darm waar het lichaam een normale immuunreactie gaat opbouwen.
In eerste instantie hebt u op tv kunnen zien hoe de vaccinaties in Amerika begonnen met het geven van een spray in neus en mond. Via de Slijmvliezen wordt de stof opgenomen alsmede eventueel via de maag- darmwand. Dat is ook de natuurlijke weg van besmetting. Daar is ons immuunsysteem op ingesteld.
 
Een overheid kan u ook attenderen op het versterken van uw immuunsysteem.

Daar zijn tal van effectieve middelen voor beschikbaar. Denkt u aan Vitamine C, D, Echinacea preparaten, een gezonde darmflora ondersteunen alsmede optimaal slapen en stress vermijden. Ook het in ruime mate nuttigen van groente en fruit alsmede het zo min mogelijk snoepen en geen rommel eten als een vette hap zorgen dat uw immuunsysteem optimaal zal functioneren.

 
Inhoudsstoffen
Thiomersal, een kwikverbinding, zit in vaccins, Het is  een verdelgingsmiddel. Het menselijk lichaam kun je beter niet belasten met kwik. Denk ook aan kwik in Amalgaamvullingen.  Het concentreert zich o.a. in de hersenen. Naast Thiomersal blijken er tal van andere redelijk duistere stoffen in vaccins te zitten dan wel in het productieproces van vaccins te worden gebruikt. Thiomersal is een paar jaar geleden (2004) uit de vaccins gehaald, echter; in het nieuwe vaccin opnieuw aanwezig. Er zijn voldoende andere conserveringsmiddelen voorhanden zodat er voor het gebruik van specifiek Thiomersal geen reden is.
 
Doelgroepen, bijwerkingen en verantwoordelijkheid
In verschillende landen worden andere doelgroepen genoemd voor wat betreft vaccinatie.
Bijvoorbeeld medisch personeel, dat door onze minister onder druk is gezet om zich te laten vaccineren. In Amerika is deze zelfde stap met zelfs de dreiging van ontslag teruggefloten door de rechter.
Ouderen welke een griepprik krijgen worden van de prik vaak juist ziek en er zijn diverse andere bijwerkingen bekend. Jongeren worden in Japan genoemd in verband met vaccinaties en een verhoogd zelfmoordpercentage.
Een belangrijk aandachtspunt om naar te kijken is dat niemand aansprakelijk wil zijn en dat u de vaccins neemt op ' geheel vrijwillige basis''. 
Althans ; dat wordt u gesuggereerd !  U bent en blijft zelf verantwoordelijk !   Vraag het na bij uw verzekeringsmaatschappij. Wanneer u de vaccins niet gaat nemen wordt u betiteld als onverantwoordelijk. De verantwoordelijken willen echter niet verantwoordelijk zijn !
 
Vaccinatie in diverse landen
De Poolse Premier heeft deze maand (november 2009) officieel laten weten onder druk te zijn gezet door de farmaceutische industrie om de bevolking te vaccineren.
Hij geeft tevens aan dat er helemaal geen sprake is van een pandemie!  Hij gaat zijn bevolking dan ook niet vaccineren voordat o.a. duidelijk is wat er in zit.
Tevens geeft hij aan dat regeringen zijn geprest door de bedrijven om deze buiten schot te houden en als  overheid aansprakelijk te zijn. Uiteindelijk zijn wij dat zelf die overheid.
 
- Portugal en Oostenrijk op rand van opstand van de bevolking tegen vaccinatie
- Frankrijk super lage opkomst voor vaccinatie (onder 10%)
- Zwitserland bijzonder lage opkomt. Rond 10%
- Nederland;  50% van verpleegkundigen wil zich niet laten vaccineren  1/3 van de huisartsen ook niet
- Rest van de Wereld; massale vaccinatiecampagnes aan de gang in 70 tot 100 landen. 

Wie informeert deze mensen in al die landen wat er feitelijk aan de hand is ?!
 
Aanpassingen in de grondwet
In BelgiŽ gerealiseerd en in enkele andere landen in voorbereiding is de aanpassing in de grondwet dat, bij een pandemie, de grondwet eenvoudig aan de kant wordt geschoven. Een andere wereld wordt zichtbaar. Een wereld waarin de burger niets meer heeft te vertellen en verplicht wordt gevaccineerd.
Waarin getracht wordt personeel in de gezondheidszorg, militairen en politie in te zetten tegen de eigen bevolking om verplichte vaccinatie door te drukken. Wie doet dit, waar liggen de draaiboeken en waarom ?!  Willen wij wel zo'n samenleving ? De overheid houdt intussen oefeningen in crises beheersing. Kennelijk weet men wat er komen gaat. Wie weet dat en waar is die bron ? https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/@113000/voortgangsbrief_0 en Landmacht oefent crisisbeheersing met civiele autoriteiten

FinanciŽle belangen
De financiŽle belangen zijn groot. GSK een van de grotere producenten heeft aangegeven in de afgelopen tijd een winst van 2 miljard te hebben gerealiseerd. GSK is  een van de grotere leveranciers van vaccins. De directeur van GSK heeft ook een rol in de Fortis bank. Van de firma Baxter, een andere grote producent en toeleverbedrijf, doen tal van uiterst vreemde verhalen en feiten de ronde.

Beide bedrijven staan ronduit slecht bekend voor wat betreft openheid, en zijn redelijk berucht vanwege het meermalen manipuleren van medische- en onderzoektechnische gegevens alsmede vervuilde entstoffen.

De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft invallen gedaan bij de farmaceutische bedrijven GlaxoSmithKline (GSK) in Zeist en Sanofi Pasteur MSD in Hoofddorp. ZEMBLA onthult in de uitzending ĎHet omstreden kankervacciní . (najaar 2008) De Gezondheidsraad is beÔnvloed door farmaceutische bedrijven. De Inspectie heeft de invallen gedaan omdat ze vermoedt dat de bedrijven de Geneesmiddelenwet hebben overtreden bij de marketing van hun vaccins voor baarmoederhalskanker.
 

Uit ĎHet omstreden kankervacciní blijkt dat de adviescommissie van de Gezondheidsraad, die minister Klink van Volksgezondheid heeft geadviseerd om het vaccin tegen baarmoederhalskanker op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma, voor een deel bestond uit leden die een binding hebben met de farmaceutische industrie." Invallen bij farmaceutische bedrijven

En dat is niet alleen met dit vaccin !  Ook bij de andere vaccins en in eerdere zaken zijn dit soort werkwijzen naar boven gekomen !  Deze bedrijven zijn niet te vertrouwen ! Waak voor uw eigen gezondheid en die van uw kinderen !
 

Doden en gewonden als gevolg van de vaccinaties
In Engeland zijn er meer dan 2000 kinderen als gevolg van de vaccinatie met tal van uiterst vreemde lichamelijke klachten. In Zweden 4 doden en enkele honderden in de problemen als gevolg van de vaccins. OfficiŽle cijfers worden intussen vervormd en achtergehouden.  De vaccinaties maken mensen ziek. Deze griep was en is een buitengewoon milde vorm.
 
Wat kunt u doen ?
Er is een speciale verklaring welke u kunt voorleggen aan medisch personeel. Het punt waar het om gaat is dat er niemand verantwoordelijk wil zijn.
U kunt een verklaring voorleggen aan de arts - uitvoerende. Deze verklaring is te downloaden via Verklaring om aan medici en uitvoerende personen voor te leggen
 
Graag kopiŽren, doorgeven en gebruiken. U kunt uw verantwoording daar niet mee afkopen !
Wel helpen bewust te maken en de zaken helder te krijgen.

Tenslotte; een belangrijke rol voor de pers
Tot op heden heeft de pers zich hoofdzakelijk gehuld in stilzwijgen. Werkelijk onderzoek is er niet of nauwelijks gedaan.
Er zijn voldoende aanknopingspunten om wel degelijk vragen te stellen:
- Er is afgelopen maand een internationaal congres geweest pro- vaccins  wat is daar besproken
De eerder genoemde documentaire  'Profiteure der Angst'  geeft tal van aanknopingspunten.
 
Waar het allemaal om gaat
- Uw eigen verantwoording te nemen voor uw eigen gezondheid.
- U niet langer te laten misleiden en een verzoek de industrie zo van wetgeving te voorzien dat zij gericht wordt op een natuurlijke manier van bedrijfsvoering en wordt beloond op basis van positieve aanwijsbare
  ontwikkelingen voor de volksgezondheid !
- Het ontmantelen van de grote conglomeraten- multinationale ondernemingen.

Begin bij u zelf. U hebt uw invloed weggegeven. Neem die terug en koop bewust.
https://sites.google.com/site/informationpagessyntaxnba/van-wie-zijn-onze-winkels-   Link
 
Het gaat om wat voor een samenleving wij willen in alle aspecten.
Wees er bij met uw aandacht en uw bewustzijn !!
Waar lijkt het allemaal naar toe te werken? 

De olympische spelen van 2012- Zion
https://sites.google.com/site/stersf/olymic-zion-2012-olympische-spelen   Link
 

Externe bronnen:
Arte TV  Documentaire is te bekijken. https://sites.google.com/site/vaccinsinformatie  (Halverwege pagina) 
Ook dokters geven aan dat de vaccins niet kloppen.   

Werken aan een andere  gezondheidszorg:
https://sites.google.com/site/nieuwegezondheidszorg/   Link

 
Diverse aspecten van vaccinatie:   https://sites.google.com/site/vaccinsinformatie/
Voor meer informatie: Vereniging Syntax NBA, NBAnatuurlijk@gmail.com

Syne Fonk

https://www.youtube.com/watch?v=m82PpsXyyAcAc