Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen over de Bijlmerramp aan de orde te stellen

Informatie van betrokkenen t.b.v. parlementaire enquête Bijlmerramp

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Symposium in de universiteit van Brussel over verarmd uranium

Huizen 15 januari 2001

BRT Brussel
Programma Panorama / Overleven


L.s.

Met grote interesse zag ik een deel van uw uitzending over kanker/leukemie. Met name het deel dat vooraf ging aan de prestaties van Catherine Verfaille over verarmd uranium. Helaas was ik te laat om deze uitzending op te nemen op video. In Nederland komt nu een discussie op gang over kanker/leukemie met als oorzaak verarmd uranium dat in het milieu door munitie, maar ook door vliegtuigen. Zoals bijv. de Boeing die neerstortte in de Bijlmer en grote gezondheidsschade kan aanrichten wanneer uranium verbrandt.

Ik heb op 26 oktober jongstleden een drie uur durende video-opname gemaakt van het symposium dan georganiseerd was door de Universiteit van Brussel waar de belangrijkste spreker uit de rij van Europese en Amerikaanse deskundigen prof. Dr. Asaf Durakovic de stelling nam, dat het verarmd uranium een zeer belangrijke oorzaak was van kanker vanwege de uraanmunitie die gebruikt is in Irak en Bosnië. Hij vroeg zich letterlijk af: 'We weten precies hoe gevaarlijk verarmd uranium is en kennen de gevolgen. De overheid weet dat ook, maar niemand stelt vragen. Mijn vraag is: Waarom??'

Op dit moment beschikt de Omroep van de NOS in Nederland (Twee Vandaag) over een kopie van die opname van het symposium waarop men kan zien hoe op wetenschappelijke basis met statistieken, grafieken en met toelichtingen de kennis over verarmd uranium aanwezig is. Vooralsnog heb ik 'Twee Vandaag' de toezegging gedaan dat zij - voor Nederland - als enige die video-opname kunnen gebruiken. Ik meen dat op woensdag a.s. daarover een uitzending op de Nederlandse televisie zal plaatsvinden. Ook het Nederlandse parlement zal een kopie van die band worden aangeboden - door mij persoonlijk - omdat ik vind dat de politiek zich niet meer moet kunnen blijven verschuilen achter de heldere feiten. Ook zal ik een kopie van die videoband toesturen aan de Europese Commissie met het verzoek de conclusies, die op dat symposium duidelijk naar voren kwamen, te betrekken bij de besluitvorming voor het gebruik van verarmd uranium door de NAVO-landen.

Ik verzoek u contact met mij op te nemen als u interesse hebt voor ook een kopie van die band.

Verder wil ik u attent maken op een ander milieuaspect m.b.t. de gevaren voor de gezondheid die samenhangen met het contract dat de minister van VROM (milieu) en de minister van Economische Zaken in Nederland hebben gesloten met de elektriciteitsmaatschappijen die kolen als brandstof gebruiken. In dat 'convenant' wordt overeengekomen dat ook met subsidie zogenaamde 'groene stroom' zal worden geproduceerd met het bijstoken van biomassa. Onder biomassa wordt verstaan alle organische afvalstoffen uit bijv. de voederindustrie, afvalhout, kippenmest en ook zwaar verontreinigd slib, die ieder op zich bol (kunnen) staan van de zware metalen die zelfs met de beste filtering niet uit de rookgassen zijn te verwijderen, omdat de partikeltjes te klein zijn. Metaalgas is niet te filteren. Zie http://www.sdnl.nl/convenant.htm

Ik koppel dit gegeven aan dat van het verarmde uranium omdat ons land - en bij noorden wind ook België - onder een fijne fall-out van zware metalen zal komen te liggen, omdat de geprivatiseerde energiebedrijven winst willen maken en subsidie opstrijken wanneer ze biomassa bijstoken. Winst gaat hier duidelijk voor het milieu, want de concurrentie in de vrije markt dwingt daartoe. Bovendien is dit voor lokale overheden een gelikte mogelijkheid om gevaarlijk (chemisch) afval te lozen. Je plakt er een etiket GROENE STROOM op en de bevolking en de media worden in slaap gesust. Ik verzoek u dat aspect mee te nemen in uw eventuele beschouwing van de milieuverontreiniging met zware metalen zoals uranium.

Op de website van de stichting Sociale Databank Nederland vindt u op www.sdnl.nl/bijlmer.htm over de vliegramp in de Bijlmer veel informatie. Ook over de export vanuit Nederland van met zware metalen vergiftigd hout (arseen en chroom) in de vorm van spaanders kunt u op de website van het EKC op www.sdnl.nl/ekc.htm van alles lezen, inclusief de procedures bij het Europese Hof waaraan men in Nederland gewoon lak heeft. Ik wil u wijzen op de briefwisseling die ik gehad heb met de minister van Milieu in Nederland op www.sdnl.nl/pronk-10.htm Ook bij Agalev en De Groenen is dit onderwerp aan de orde gesteld, maar de lobby van de industrie weet een open discussie ook in het Belgische parlement te blokkeren. Misschien kunt u er iets aan doen.

Ik hoop iets van u te horen,

Robert M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
+31 035-5244141