Brief 'Open en sluiten' aan de AFM inzake aanpassing
van 38 miljoen polissen wegens terroristendreiging


Toezicht . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal


  
  
  
  E-MAIL VAN E. S.

  -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: E.S. [mailto:e.s.@xs4all.nl]
  Verzonden: zaterdag 2 augustus 2003 21:20
  Aan: info@toezicht.nl
  Onderwerp: verzekeringen

  Geachte heer, mevrouw,

  In het artikel in de Telegraaf van 2 augustus j.l. bericht u over de poliswijzigingen bij verzekeraars en de mogelijkheid om de huidige verzekering op te zeggen. Tevens staat in het artikel beschreven dat een ieder op het huisadres een schrijven heeft gekregen over bovenstaande wijziging. Ik woon zelf in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam en ik kan u verzekeren dat wij geen enkel schrijven hebben ontvangen. Ik heb hier en daar bij buren navraag gedaan maar ook zij hebben niets ontvangen. Wij hadden via de media begrepen dat wij bericht zouden krijgen en letten dus extra op de post maar niets ontvangen. Mijn vraag aan u is of u mij een overzicht kan geven welke verzekeringsmaatschappijen de polis hebben aangepast of kunt u mij zeggen waar ik dat terug kan vinden?

  Alvast heel hartelijk dank voor uw reactie.

  Met vriendelijke groet,

  E. S.


  Reageren: info@toezicht.nl