Brief 'Open en sluiten' aan de AFM inzake aanpassing
van 38 miljoen polissen wegens terroristendreiging


Toezicht . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal


  
  
  
  Persbericht 16 juli 2003

  Naar aanleiding van de brief van het verbond van verzekeraars d.d. 15 juli 2003 aan alle inwoners en bedrijven in Nederland, heeft de Stichting Toezichthoudend Nederland (STN) op 15 juli 2003 een aangetekend schrijven verzonden aan de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit).

  Het verbond van verzekeraars heeft namens de verzekeraars huis aan huis een standaard brief verzonden met de mededeling dat de schaderisico's als gevolg van terroristische aanslagen beperkt worden per 15 augustus 2003. Gevolg is voor iedere verzekerde een wijziging van polisvoorwaarden. Consumenten hebben tot deze datum een eenmalige kans om zonder gevolgen langlopende of dure verzekeringen tussentijds te beëindigen. Het betreft bijna 40 miljoen schadeverzekeringen, w.o. auto-, inboedel-, woonhuis-, aansprakelijkheids-, reis-, caravan-, ongevallen-, arbeidsongeschiktheids en ziektekosten verzekeringen.

  STN verwijt de verzekeraars dat deze belangrijke brief juist in de vakantietijd is verspreid en attendeert de NMa op een verboden kartel van de verzekeraars dat de concurrentie probeert uit te sluiten. Daarnaast werkt deze methode van huis aan huis verspreiding niet en moet elke verzekeringsmaatschappij aan de betrokken verzekerde mededeling doen. STN stelt zich op het standpunt dat eenzijdige wijziging van de polisvoorwaarden door middel van de brief van d.d. 15 juli niet rechtsgeldig kan geschieden en verzoekt de NMa passende maatregelen te nemen.

  A.E. Flipse
  Voorzitter STN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Voorzitter Stichting Toezichthoudend Nederland www.toezicht.nl
  Voorzitter Stichting AdviesVerlies www.adviesverlies.nl


  Reageren: info@toezicht.nl