Brief 'Open en sluiten' aan de AFM inzake aanpassing
van 38 miljoen polissen wegens terroristendreiging


Toezicht . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal  
  
  
  AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR

  Zijne Excellentie
  De Minister van Financiën Postbus 20201
  2500 EE Den Haag

  
  
  
  
  
  
  Lelystad, 17 juli 2003


  Inzake: Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden ( NHT)


  Operatie: 'Over en sluiten'


  Excellentie,

  In bovengenoemde operatie zendt de Stichting Toezichthoudend Nederland (S.T.N.) u hierbij in afschrift haar brief van heden aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) te 's-Gravenhage. De inhoud van deze brief dient hier als woordelijk herhaald en geïnsereerd te worden beschouwd.

  Langs deze weg is ook u uitgenodigd om te doen wat u moet doen.

  Met vriendelijke groet,

  Hoogachtend,
  Stichting Toezichthoudend Nederland:


  A.E. Flipse

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Reageren: info@toezicht.nl