Ab Flipse in het weekblad voor financiële dienstverlening: Toezicht op het toezicht

Het toezicht op banken en verzekeraars stelt echt niets voor..!!

Toezicht . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

D E F I N A N C I ë L E T E L E G R A A F

ING-TOPMAN RINNOOY KAN PLEIT VOOR ANDERE TAAKVERDELING

Nieuw financieel toezicht krijgt eerste tegenwind

Van een onzer verslaggevers

ING-bestuurder Alexander Rinnooy Kan

AMSTERDAM - Het toezicht op financiële instellingen staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Bij Financiën ligt daartoe al enige tijd een voorstel van de drie Nederlandse toezichthouders, verenigd in de Raad van Financiële Toezichthouders. Alexander Rinnooy Kan, lid van de raad van bestuur van ING, deed gisteren op een bijeenkomst van De Nederlandsche Bank (DNB) een tegenvoorstel om taken van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) over te hevelen naar DNB, het omgekeerde van wat de toezichthouders overeen waren gekomen.

De ING-bankier deed zijn verrassende uitspraak gisteren op het 10-jarige jubileum van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), die met name het toezicht op beleggingsfondsen regelt. DNB nam ook een beetje afscheid, want in het voorstel van de Raad van Financiële Toezichthouders draagt de bank dit toezicht over aan de STE, die onder Arthur Docters van Leeuwen al geruime tijd aan een ambitieuze uitbreiding van bevoegdheden werkt.

Het gesteggel in het verleden tussen de toezichthouders over bevoegdheden lijkt met hun gezamenlijke voorstel voorbij. De toezichthouders bepleiten bij Financiën een taakverdeling waarbij DNB en PVK over de continuïteit en solvabiliteit van financiële instellingen als banken en verzekeraars waken. De STE zo u de gedragingen van alle instellingen op de financiële markten monitoren, het gedragstoezicht. Als zodanig wordt deze stichting hét aanspreekpunt voor consumenten.

De financiële wereld pleit al jaren voor meer duidelijkheid in het versnipperde toezicht in Nederland. "Een lappendeken", noemde Rinnooy Kan het gisteren. Individuele beleggingen vallen nu in het kader van de Wte (Wet toezicht effectenverkeer) onder de STE, terwijl collectieve beleggingen (via beleggingsfondsen) onder toezicht van DNB vallen. Een financieel dienstverlener valt daarmee al snel onder twee toezichthouders en twee wetten. "En dat is best lastig. Het voorstel van de toezichthouders is dan ook een grote stap voorwaarts", aldus Rinnooy Kan. "Maar ik heb een tegenvoorstel. Leg beide in handen van DNB. De bank is beter toegerust voor bedrijfseconomisch toezicht." Verder suggereerde de bankier dat banken, toch grote spelers op de effectenmarkt, eerder thuishoren bij DNB.

De ING-bestuurder stelde verder zwaarder toezicht te accepteren, als dat maar op Europees niveau gebeurt en er een sneller vergunningensysteem tegenover staat. "Het aanvragen van een vergunning is nu een tijdrovend proces. En in een innoverende markt is tijd van belang." De introductie van een nieuw beleggingsfonds duurt volgens de bankier zó lang dat de concurrentie alle tijd heeft een soortgelijk product op de markt te brengen. Een vergunningsregeling voor fondsbeheerders (als bijvoorbeeld ING) in plaats van voor elk beleggingsfonds apart, ziet de ING-bankier dan ook graag.

Een medewerker van DNB reageerde gisteren enigszins verrast op de toezichtsverdeling die Rinnooy Kan voorstaat. "Natuurlijk, de ideale oplossing", glimlacht hij. Maar niet de oplossing die met de collega-toezichthouders is afgesproken. De woordvoerder van de STE reageerde gisteren met een diplomatiek "het is nu aan de minister en parlement". "Ons voorstel staat natuurlijk los van wat de financiële markten of consumentenorganisaties hiervan denken. Het is goed dat die ook hun visie uiten."

Kritiek kwam gisteren inderdaad niet alleen van de financiële markten. Een financieel onderzoeker van de Consumentenbond, ook aanwezig op het jublieumfeestje, noemde het onbegrijpelijk dat er nog steeds niets geregeld is voor beleggingsfondsen die verzekeraars als Ohra, Nationale Nederlanden en Delta Lloyd aanbieden, de zogeheten unit-linked fondsen. Die vallen geheel buiten het toezicht "En daar hoor je hier niemand over." Een collega-onderzoeker van het economisch institutuut Nyfer viel hem bij. "Geen jaarverslagen, geen verantwoording, niets. De Pensioen- en verzekeringskamer kijkt alleen of een verzekeraar zijn verzekeringverplichtingen kan dragen. Diens beleggingsfondsen blijven buiten schot."

wo 7 november 2001

© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.