Chaos en vaccinatieangst overspoelen ons land over aspecten rond de Mexicaanse griep, wat leidde tot een kortgeding

Kamerzetel 151 en popup-1 en popup-2 en popup-3 en popup-4 en popup-5 en Discussie


EuroStaete . . . Klokkenluiders . . . Medische fouten <===> SDN . . . Vaccinatie


De NVVK reageert niet op de waarschuwing van het EKC m.b.t. Thiomersal

Analyse van de risico's die we lopen met het H1N1-vaccin tegen de Mexicaane Griep
Op Argusoog Radio een informatieve discussie over het vaccin door deskundigen ...!

Videoverslag van het kortgeding bij de rechtbank in Zwolle op 22 oktober 2009 tegen
minister Klink wegens weigering van de gegevens over de samenstelling van het vaccin !

Videoverslag DEEL 1 van het kortgeding tegen Minister Klink, DEEL 2 en DEEL 3

Afdrukken

E-mail

Wonder: verboden bestrijdingsmiddel wordt in het griepvaccin plots geneesmiddel

Sint-Oedenrode, 23 november 2009

Aan de Voorzitter van de Raad van State, Hare Majesteit de Koningin Beatrix,  

Geachte Voorzitter van de Raad van State,

Majesteit,

Aanvullend op mijn vorige e-mail hieronder lees bijgevoegde e-mail wisselingen met de heer Krekels van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Feitelijk zegt de heer Krekels dat als ik een blik met een in Nederland verboden biocide “Thiomersal” heb en ik haal een druppel uit dat blik om die druppel in een griepvaccin te doen er iets wonderbaarlijks gebeurd, te weten: het wordt plots een stof i.p.v. bestrijdingsmiddel

Voordat betreffende druppel verboden biocide “Thiomersal” uit het blik het vaccin bereikt is het op wonderbaarlijke wijze omgevormd tot een stof.

Een stof moet echter een CAS en/of EINECS en/of UN nummer hebben. Thiomersal heeft dat niet. Daarmee is feitelijk bewezen dat het Influenza A (H1N1) vaccin, waarmee de Nederlandse bevolking massaal wordt geïnjecteerd, een druppel van het in Nederland verboden biocide “Thiomersal” bevat. Het injecteren met het Influenza A (H1N1) vaccin dient hierop onmiddellijk te stoppen.

Het lijkt mij van groot belang dat de Voorzitter van de Raad van State hiervan kennis heeft, vandaar deze e-mail aan de Majesteit.

Graag verneem ik van de voorzitter van de Raad van State per kerende e-mail of het injecteren met het Influenza A (H1N1) vaccin op grond van bovengenoemde feiten onmiddellijk kan worden gestopt.

Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij

Safety Manager Philips Healthcare te Best
Lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen

Tel: 0413 - 490387


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Fam. van Rooij [mailto:a.vanrooij1@chello.nl]
Verzonden: donderdag 12 november 2009 9:52
Aan: 'Ned. Vereniging voor Veiligheidskunde'
CC: 'nico.vanroden@oranjewoud.nl'; 'peter.bakker@inter.nl.net'; 'ajc.brouwer.latjes@mindef.nl'; 'Victor Roggeveen'
Onderwerp: Aanmeldingsplicht ongeteste bioxiden, waaronder Thiomersal

 

Aan de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

t.a.v. Voorzitter Nico van Roden

 

 

Geachte heer Van Roden,

 

Aanmeldingsplicht ongeteste biociden

 

Importeurs en producenten van biociden zijn vanaf 15 april 2009 verplicht hun producten te laten testen als ze dit nog niet hebben gedaan. Dit moet de bescherming van volksgezondheid en milieu verhogen.

 

Producenten en importeurs moeten hun product voor 15 september 2009 aanmelden bij het onafhankelijke College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb.nl). Die toetst ze op effecten voor mens, dier en milieu.

 

Producten die voor 15 september 2009 niet zijn aangemeld of niet voldoen aan de gestelde criteria, moeten van de markt worden gehaald. Hierop zien toezichthouders als de VROM-Inspectie en de Voedsel en Waren Autoriteit op toe (zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/pagina.html?id=38929#Aanmeldingsplicht

 

De biocide "Thiomersal" in het Influenza A (H1N1) vaccin tegen de Mexicaanse griep is niet voor 15 september 2009 aangemeld bij het Ctgb.

Als bewijs daarvoor zie bijgevoegde lijst van aangemelde biociden op de databank van het Ctgb

 

Ook kan "Thiomersal" niet alsnog worden aangemeld omdat "Thiomersal" kwik bevat en sinds 1 januari 2003 kwikhoudende producten niet meer voor handels- of productiedoeleinden voorhanden mogen zijn of worden toegepast. Eerder al (sinds 1 januari 2000) is een verbod van kracht geworden op de import en productie van kwikhoudende producten. (zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/pagina.html?id=9324).

 

Dit betekent dat het Influenza A (H1N1) vaccin tegen de Mexicaanse griep met daarin het kwikhoudende "Thiomersal" al vanaf 1 januari 2003 niet meer voor handels- of productiedoeleinden voorhanden had mogen zijn en ook niet had mogen worden toegepast.

 

Intussen zijn door toedoen (en instemming) van verantwoordelijk minister A. Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al vele Nederlanders door met name huisartsen gevaccineerd met het Influenza A (H1N1) vaccin met daarin het kwikhoudende "Thiomersal" en gaat vaccinatie binnenkort beginnen (of is al begonnen) binnen de Nederlandse bedrijven, waarmee dan ernstig strafbare feiten gepleegd zullen gaan worden. 

 

Voor mijn deskundigheid lees:

http://www.sdnl.nl/ekc/pdf/brief-3-februari-1993-van-arbeidsinspectie-aan-aml-van-rooij.pdf  en

http://www.sdnl.nl/ekc/pdf/getuigschrift-kiho-gent-belgie-hogere-veiligheidskundige-aml-van-rooij-ministrieel-besluit.pdf en

http://www.sdnl.nl/ekc/pdf/besluit-7-april-1998-van-staatssecretaris-van-szw-van-europese-erkenning.pdf

 Ik wil u vragen om deze kennis over te brengen aan alle 1900 leden van de NVVK.

 In afwachting van uw kerende reactie verblijf ik;

 

 Met vriendelijke groeten

 

Ad van Rooij,

Safety Manager Philips Healthcare te Best 

Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen

Tel: 0413 - 490387  

Website over over vaccinatie tegen de Mexicaanse griep