De angst om een lucratieve baan te verliezen met een Burufsverbot a la Willem Oltmans, laat de meeste journalisten zwijgen


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Theo van Gogh bood Paul Quekel sr. € 20.000 aan als steun voor zijn rechtszaak tegen
Delta Lloyd. Prof. dr. mr. G.J.J. Knoops nam de zaak pro Deo aan voor de familie Quekel

Alles over Theo van Gogh op: Theo van Gogh pagina en bij SDN


Van: P. Quekel sr. [queke002@planet.nl]
Aan: sdn@wxs.nl
Onderwerp: Klassejustitie door Theo van Gogh

 
Geachte heer Bruls (CDA) wanneer u dit leest, dan begrijpt u misschien iets meer van mijn beweegredenen. Theo van Gogh heeft mij indertijd 20.000 euro aangeboden om mijn zaak te kunnen voortzetten. Gelukkig ging Prof. Dr. Mr. Knoops de zaak Pro Deo voor ons doen en staat onze zaak nu voor vonnis op 23 februari 2005,

M.vr.gr. Paul Quekel senior.

 
Hieronder een citaat en een stuk van Theo van Gogh over mij:
 
Citaat: En dan is er nog Paul Quekel, voor wie ik nog niet zo lang geleden een lans brak op deze site en die nu weer juristen aan zijn broek heeft omdat één Uwer namens hem naar meneer Hoek van Delta Lloyd belde, mevrouw Hoek aan de lijn kreeg en sprak: "Ik ben Paul Quekel. Ik wil m'n geld terug."
Hoelang moet Quekel nog achtervolgd worden voordat de verschrikkelijke waarheid omtrent zijn lot, namelijk dat van enige Nederlander te zijn die z'n grote waffel moet houden op straffe van boetes, juridische achtervolgingen en publieke vernedering, in volle bitterheid tot iedereen doordringt.
En let wel; we praten hier over een meneer die van miljoenen beroofd is door Delta Lloyd, het machtige conglomeraat dat Quekel stuk en suf geprocedeerd heeft. Kleine mensen die verpulverd raken door de Macht, je wordt er niet vrolijk van.
Moet ik op deze site een actie aankondigen om Mevrouw Hoek in Wassenaar écht te gaan bellen? Laat ik 't niet erger maken voor Quekel dan 't toch al is; misschien kunnen we enige drollen in de voortuin van haar villa storten. Lees in ieder geval geval de nieuwe ontwikkelingen in deze zaak naar aanleiding van de voorgenomen wetsaanpassingen van Super P-G De Wijkerslooth, einde citaat. 
Theo van Gogh
 

 

Het Rijke Roomsche Leven halverwege jaren tachtig

Klassejustitie

Er zijn van die mensen; hun bedrijf heeft het Anthonie van Leeuwenhoek-ziekenhuis geautomatiseerd, ziekenhuizen in Duitsland en het academisch ziekenhuis in Antwerpen, Akzo Pensioenfonds en het Philips Pensioenfonds, hun bedrijf heeft in de top een omzet gedraaid van meer dan vijftig miljoen, hun ondernemerszin was een parel in het rijke Roomsche Brabant van de tweede helft van de jaren tachtig en premier Ruud Lubbers kwam samen met Hanja May-Weggen in 1986 de eerste paal slaan voor twee kantoren met een oppervlakte van bijna 11000 vierkante meter op een terrein van 40.000 vierkante meter.
In 1990 krijgt de Fiscus van toenmalig minister van Financiën Kok opdracht om managementvergoedingen harder aan te pakken. Er zijn van die mensen die dan ambtshalve aanslag van een miljoen tweehonderdduizend gulden krijgen.
De man over wie dit stukje gaat, vocht terug met de beste advocaten en fiscalisten. In 1995, toen de Fiscus inmiddels met rente tot een naheffing over deze vordering was gekomen van bijna 2 miljoen gulden, ging de aanslag van tafel. De fiscus haalde bakzeil maar weigerde de man die ten onrechte was aangeslagen, te vergoeden voor de specialisten die namens hem de strijd waren aangegaan. Paul Quekel, want zo heet de hierboven beschreven ondernemer, had inmiddels zo'n zeshonderdduizend gulden uitgegeven aan honoraria.
't Zou tot 2002 duren alvorens de Fiscus hem na jarenlang procederen uiteindelijk een ton schadevergoeding bood, www.sdnl.nl/quekel26.htm op voorwaarde dat hij af zou zien van iedere verdere aanspraak. Paul Quekel, verarmd en ook suf geprocedeerd vanwege een zaak die hier even verderop aan bod zal komen, kon een failliet alleen afwenden met die schamele honderdduizend gulden en ging door de knieën.
Maar laten we elkaar geen mietje noemen; de Fiscus legt U in het kader van één of andere campagne om de minister van Financiën publiekelijk schone handen te bezorgen, een onredelijke aanslag op. Daarna is 't de Fiscus die bepaalt dat U niet de beste specialisten mag inhuren om Uw recht te halen. De Fiscus heeft liever dat U één pro-deo advocaat inhuurt, want dan wint U nooit, 't is dus de Fiscus die U knevelt en daarna bepaalt hoe hoog de schade is die U door die overweldiging opliep.
Quekel is het vleesgeworden voorbeeld van de zegeningen waartoe het kapitalisme leidt. Niet afkomstig uit de heffe des volks maar evenmin met een gouden lepel geboren, heeft 'ie door keiharde avondstudie en door risico's te nemen zijn scherpe verstand eind jaren '80 te gelde gemaakt. Een anarchistische CDA'er die voortdurend overhoop ligt met zijn partij en die een CDA-burgemeester op diens verzoek prive fl. 5000,- per maand gaat betalen 'wegens adviezen' om daar na een paar maanden weer mee te stoppen, 'want waarom eigenlijk?'
Voor de rest van dit verhaal is 't van belang zulks goed in het achterhoofd te knopen; Paul Quekel is een man van het volk. En zijn vele vijanden zijn dat niet. Ik hou niet van demagogische prietpraatjes over de ongelijkheid van deze wereld, maar ben tegelijkertijd gepokt en gemazeld genoeg in het Wassenaerse om de samenzwering van het bekakte geld tegen de man alleen van eenvoudige komaf voor mogelijk te houden.
Rond '89 had Quekel gedwongen door de Rabobank zijn bedrijf moeten verkopen. In 1987 had de Rabobank zijn bedrijf getaxeerd op 48 tot 52 miljoen. Onder druk van de Rabobank ontvangt Quekel begin 1989 nog maar 6 miljoen voor zijn aandelen. Met dit geld op voorspraak van zijn adviseur in een Delta Lloyd Fonds geinvesteerd.Meneer Raué van Delta Lloyd stelde hem fl. 800.000,- te steken in een Investment-Fund van zijn club als oudedagsvoorziening, later nog te vermeerderen met een tonnetje voor de kinderen. Enfin, van het één komt 't ander, en Quekel wordt lekker gemaakt met een onroerendgoedportefeuille Van Delta Lloyd te Waalwijk; 48 woningen, 4 winkels en nog wat ander OG, met zogezegd 'een klein beetje achterstallig onderhoud'. Dat blijkt tegen te vallen, maar dat wist 'ie niet toen 'ie op voorspraak van Delta Lloyd een miljoenenhypotheek afsloot bij Delta Lloyd om dit onroerend goed aan te kopen. Eerst nog uit prive vermogen 1,6 miljoen gulden gestort in nieuwe fondsen bij Delta Lloyd. En zijn oudedagsvoorziening moest als zekerheid verbonden worden aan de hypotheek.
Wat gebeurt er?
Quekel moet honderduizenden guldens extra ophoesten wegens achterstallig onderhoud, kan dat niet, ziet zich de woningen door de druk van Delta Lloyd afgenomen en gaat procederen.
En nu begint 't; dat een ondernemer zich - gejaagd door de winst - liet overhalen om te beleggen in een Delta Lloyd-fonds dat niet de Nederlandse maar wél de Duitse, Franse, Belgische enzovoort Fiscus tilt met een dubieuze constructie, en vervolgens genaaid wordt door het bekakte gajes dat hem zijn eenvoudige komaf heeft ingepeperd ("Ik mag erbij horen!"), ik juich dat niet toe maar lig er ook niet wakker van.
Wie wel 'ns heeft rondgekeken in de wondere wereld van de CV-film-financiering weet dat juist Delta Lloyd met alle mogelijke illegale middelen uit de trog probeerde te graaien.
Het akkefietje dat Delta Lloyd had met producent Leon de Winter - niet bepaald mijn vriend of lichtend voorbeeld - was een aardig staaltje van machtsmisbruik. Maar dat diezelfde Quekel in het juridische gevecht dat volgde letterlijk kapot geprocedeerd wordt door een organisatie die uit ongeveer vierhonderd afzonderlijke B.V.'s bestaat - Delta Lloyd dus - maakt een travestie van onze veel bejubelde rechtsstaat. Quekel zit nu zo aan de grond dat 'ie - alweer gestuit op een Delta Lloyd-BV die zich verschuilt achter een zusteronderneming - de achtduizend gulden griffierecht niet meer kan ophoesten die tot vervolging van de volgende Delta Lloyd-BV zou moeten leiden.
Duizelt 't U al?
Mij wel, en vele advocaten met mij. Want de Quekel-papers beslaan vele strekkende meters. Er is maar één zaak waaraan de jacht op Quekel doet denken; aan die op Willem Oltmans, die dertig jaar nodig had om aan te tonen dat de NSB'er Luns hem het beroepsleven onmogelijk had willen maken. Quekel lijkt ook op Willem hierin dat 'ie met fotografische nauwkeurigheid procesdata en ontmoetingen oplepelt. Het onrecht Quekel aangedaan is minstens zo flagrant als dat wat Oltmans overkwam. Maar het verschil blijft natuurlijk dat Oltmans, zittend in de Bijstand en woonachtig op een krot, de allure van een aristocraat uitstraalde. En bijvoorbeeld altijd verzekerd was van de onvoorwaardelijke steun van juffrouw Pasman, juriste te Amsterdam, die haar halve loopbaan van de geachte confrères had mogen vernemen: "Je bent gek dat je die zaak doet..."
Zij werkte voor niks, omdat... ja, waarom eigenlijk?
Omdat ze meende dat een man van zijn rechten werd beroofd.
Quekel, man van het volk, géén deftige uitstraling en behept met een zachte G., vocht door met dure advocaten.
Maar voor Quekel was 't een zaak van Erop of Eronder, zowel mentaal als financieel. Quekel: "Het is juist dat die juridische strijd momenteel stil ligt. Er zijn overigens meer dan 440 Delta Lloyd NV's en BV's."
"Delta Lloyd is ontstemd geraakt door het feit dat ik op alle mogelijke manieren aan de buitenwereld kenbaar maak dat Delta Lloyd niet alleen een beursfonds is, maar daarnaast een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht. Ik baseer mijn standpunt op de algemeen beschikbaar gekomen informatie dat Delta Lloyd een schikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie naar aanleiding van door Delta Lloyd verstrekte leningen met een oneigenlijk doel; bewuste belastingontduiking."
Levendig staat Quekel nog de parapluei-hypotheek voor ogen die hem op voorspraak van Delta Lloyd werd verleend teneinde te investeren op aanraden van dezelfde club in, zoals gezegd, sleetse panden.
Dom, jawel, maar is het handelen van Delta Lloyd met z'n massage van Quekel ook niet vooral een bewijs van kwade trouw?


Een ondernemer en zijn premier

Quekel is de dorpsgek, het ongeleide projectiel, zo'n halve gare waarover de jongens en meisjes van de Nederlandse pers liever cynisch hun schouders ophalen. Quekel is een gebroken man, die leeft op kosten van z'n zoon en die, wanhopig, E-mailt met Kamerleden en vertegenwoordigers van de pers, die Koningin der Aarde Quekel hekelt het onrecht hem aangedaan; en waarom zou hij, na alle manieren waarop Delta Lloyd hem juridisch en financieel het beentje heeft gelicht, dat bedrijf niet een 'criminele organisatie' mogen noemen?
Volgens meester Gisolf, onlangs afscheid nemend van de Amsterdamse rechtbank als President, mag hij dat niet doen op straffe van vijfduizend Euro per overtreding.
Grappig is dat de grote denker Youp van 't Hek in NRC-Handelsblad onlangs bouwbedrijf Heijmans 'een criminele organisatie' noemde, en daarvoor - terecht - niets te duchten heeft.
Maar Paul Quekel komt niet uit 't Gooi, heeft geen column in de kwaliteitscourant en verschijnt niet op TV.
De lul dus en vogelvrij voor naar corruptie riekende rechters.
Je mag 't niet zeggen, en 't is natuurlijk verre van mij om infame vriendjespolitiek te suggereren, maar zou 't kunnen dat onze Weledelgestrenge Gisolf wel 'ns een vorkje prikt tijdens het maandelijkse Heinken-beraad in "Excelsior ? En zou 't kunnen dat de edelachtbare zich dan wel 'ns verstaat met Niek Hoek, hotemetoot bij Delta Lloyd?
Ach, laat ik nu niets strafbaars zeggen.
Toen Quekel naar Kamerleden E-mailde "Mag een frauderend Delta Lloyd een criminele organisatie worden genoemd?" en "Delta Lloyd criminele organisatie?", nam Gisolf bij vonnis Quekel zijn vrije meningsuiting af.
Is 't geen tijd dat wij, eenvoudige lezers van "De Gezonde Roker", diezelfde vraag namens hem gaan stellen?
Want Quekel's vrije meningsuiting is de Uwe of de mijne.
Natuurlijk heeft Delta Lloyd het geld om jarenlang door te procederen, advocaten een vette worst voor te houden en met veel juridisch gedaver de eenling - een gek uit Brabant die niet bang is voor de hoge heren uit Wassenaar - te vermalen. Maar mij is wel 'ns verteld dat de Wet voor allen gelijk is, dus ook voor Quekel met z'n weigering om te buigen.
Dat het leven van Quekel verwoest is, dat 'ie financieel aan de grond zit, dat zijn bodemprocedure tegen Delta Lloyd op de slaaprol staat wegens onvermogen om de juiste advocaat te betalen...'! maakt zijn tegenstander niet minder louche en balancerend op de rand van de Wet. Dat Delta Lloyd blijkbaar edelachtbaren in de zak heeft om niet 'een criminele organisatie' te mogen worden genoemd, zal mij niet weerhouden: 'Is Delta Lloyd een criminele organisatie? En mag een frauderend Delata Lloyd een criminele organisatie worden genoemd?"
Misschien moest ik Youp van 't Hek maar 'ns als getuige oproepen mocht Delta Lloyd zo onverstandig zijn mij voor de rechtbank te dagen wegens het stellen van een eenvoudige vraag. Ik tel mijn zegeningen dat edelachtbare Gisolf geen vonnis meer wijst.
Misschien moeten wij, eenvoudige burgers, maar 'ns de telefoon ter hand nemen en namens Quekel een enkele vraag stellen. Ons eerste belletje zou moeten gaan naar Gerrit Engelgeer, advocaat en tot voor kort raadsman van het zwarte schaap; 020-5148111. Of naar Quekel zelf: 0416-563055.
Engelgeer bezweert: "Drie van deze zaken en je bent failliet."
Wie kan de lopende zaken van Quekel betalen, zodat in ieder geval de bodemprocedure tegen Delta Lloyd weer wordt vlot getrokken?
En met betrekking tot hetzelfde nummer; zijn er nog journalisten in Nederland die zich ergens voor interesseren? Want publiciteit is het enige wat Quekel kan redden tegen de oplichters van Delta Lloyd.
En ach, als we dan toch bezig zijn; Quekel's helletocht staat beschreven op website quekel-7.htm. Zoekt en Gij zult vinden, journaille.
Wij eenvoudige lezers willen natuurlijk ook wel 'ns een verstandige beleggingstip. Juist bij Delta Lloyd weten ze daar alles van. In Wassenaar wonen twee boven-ieder-geplaatsten uit de Raad van Bestuur van die club; Niek Hoek, Duinweg 14, 2243 GH Wassenaar, 070-5141340 en ex bestuursvoorzitter Hans Eric Jansen, Konijnenlaan 17, 2243 EM Wassenaar, 070- 5179960, die graag hun kennis met U delen!
Verzuim niet te informeren naar het Delta Lloyd Investment-Fund. En vraag ook 'ns of ze bij Delta Lloyd nu echt een boterham minder eten als ze Quekel fatsoenlijk zouden hebben behandeld? En waarom zou U niet 'ns E-mailen met Uw volksvertegenwoordiger? https://www.tweedekamer.nl Kunt U gelijkertijd zien welk Kamerlid bereikbaar is voor U.
Delta Lloyd is een organisatie die met al z'n B.V.'s tenminste de indruk wekt verstopper'tje te spelen. Zou de Wet niet moeten worden gewijzigd om zulke verschuilpraktijken tegen te gaan?
Wat ben ik toch naïef...
De droom van alle mensen is vooruit te komen, ongeacht achtergrond, huidskleur, geloofsovertuiging of sociale klasse, 't Is mijn stellige overtuiging dat Paul Quekel niet alleen op vorstelijke wijze genaaid is, maar ook Uw en mijn voorbeeld zou kunnen zijn van iemand die tegen beter weten in is blijven geloven in de Rechtsstaat. We kunnen hem daarom uitlachen - en hoofdschuddend boven onze borrel zullen we dat ook wel doen - , maar toch word ik daar een beetje misselijk van. 't Is te makkelijk.
Binnenkort hoop ik het Meester Knoops-Fonds op te richten ter ondersteuning van de juridische wegen die Quekel zal moeten blijven bewandelen. Of hoopt de edelachtbare Gisolf eigenlijk dat zijn veroordeelde door wanhoop gedreven zijn recht gaat halen, een geweer ter hand neemt en gaat jagen op de Konijnenlaan te Wassenaar?
Ik kan me dat niet voorstellen.
Een rechtsstaat die een kapotgemaakte ondernemer ook nog van zijn vrije meningsuiting berooft.. Hoe ver reikt de macht van het kapitaal van Delta Lloyd eigenlijk?
Quekel heeft bijna 3,6 miljoen gulden in het Delta Lloyd Fonds geïnvesteerd en na meer dan vijf jaar in een periode dat Delta Lloyd een gemiddeld rendement van 16% per jaar publiceerde 2,854 miljoen teruggekregen waarmede een gedeelte van zijn paraplui hypotheek werd ingelost. Een negatief rendement van bijna 700.000 gulden. Buiten het werkelijke verlies op de einddatum van zo'n 6 miljoen euro.
't Is adembenemend.

Theo van Gogh 
De Wijkerslooth wil schikking als bekentenis in wet
DEN HAAG (ANP) - Bedrijven of personen die in een strafzaak een schikking treffen met justitie bekennen daarmee in feite dat ze schuldig zijn. Voorzitter J. de Wijkerslooth van het college van procureurs-generaal vindt dat dit verband expliciet in de wet moet worden vastgelegd.

De Wijkerslooth zegt dat in een interview met het Justitie Magazine van het ministerie van Justitie. Volgens hem is het ,,zo in de wet te regelen'', omdat het de praktijk vastlegt. ,,Waarom zou iemand honderden, of zelfs tienduizenden euro's betalen, als hij niets heeft gedaan?''

De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen jaren flink opgewonden over een aantal schikkingen dat justitie heeft getroffen. Schikkingen van de bouwfraude rond de Schipholspoortunnel en met bedrijven als Versatel, chemiebedrijf Vos, een met Delta Lloyd schoten de Kamer in het verkeerde keelgat.

Schikken betekent het voorkomen van rechtsvervolging en daardoor ontstaat onduidelijkheid over de schuldvraag, was de kritiek in het parlement. De enquîtecommissie-Vos, die de bouwfraude uitspitte, adviseerde justitie onlangs nog om zaken minder vaak met een schikking af te doen.

Volgens De Wijkerslooth kan veel worden opgehelderd als een schikking in de wet gelijk komt te staan aan schuld bekennen. Dat is volgens hem ,,expliciteren wat allang impliciet in de schikking besloten is''.


Theo van Gogh

VERMOORD in Amsterdam

op dinsdag 2 november 2004 om 08.45 uur
De aanslag gebeurde voor het stadsdeelkantoor in de Linnaeusstraat
Van Theo van Gogh overleed ter plekke aan zijn verwondingen


en zijn website: 'De Gezonde Roker'


Geschokt door de moord op weer iemand van het vrije woord herinner ik mij het boek

'ALLAH WEET HET BETER'
dat ik van Theo van Gogh kreeg met zijn signering voor mij persoonlijk met de woorden:


Voor Rob Brockhus
Voor de beste en meest
onafhankelijke website,
Sociale Databank Nederland
www.sdnl.nl

28-11-2003

          THEO

En voor Paul Quekel een vechtjas die net als andere klokkenluiders en vrijheidsstrijders
van Theo van Gogh een compliment kreeg met de woorden:


Voor Paul Quekel
Moge Allah je bewaren

28-11-2003

          THEOTheo van Gogh bood Paul Quekel sr. € 20.000 aan als steun voor zijn rechtszaak tegen
Delta Lloyd. Prof. dr. mr. G.J.J. Knoops nam de zaak pro Deo aan voor de fam. Quekel
Wilt u nog meer foto's zien van CDA-kopstukken zoals Gerd Leers, klik op quekel-39.htm