Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Doen en laten van rechters en advocaten. In gevecht met de hoeders van ons recht

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen


 

STICHTING A DVOCADUR                          ----------                 UITGEVERIJ J URILET

  Belangeloze bijstand  bij juridisch letsel                                                          documentatie  juridisch letsel                                                      

 

 

 

De heer mr. A. Moscowicz

 

Uw kenmerk  :

Ons kenmerk  : media77

 

Wehl, 20 februari 2004

 

Geachte heer Moscowicz,

 

In het TV-programma RTL-boulevard van 19 februari 2004 deed u mijn kritiek - en die van vele andere om hun tuchtrecht verontruste burgers  - op het tuchtrecht van advocaten lacherig, laatdunkend  en misprijzend af als 'onzin en feitelijk onjuist', uitgekraamd door 'die man met baard van Advocadur. Kortom met al u woorden stelde u dat ' het tuchtrecht voor advocaten werkt en dat het goed is dat het bestaat'.

 

Daarom wijs ik u op het volgende:

Samen met andere leden van de stichting Advocadur heb ik  me meer dan 10 jaar verdiept in feiten en achtergronden van mensen die slachtoffer van advocaten zijn geworden of nog zijn. Ik heb meer dan 10 jaar ervaring met de wijze waarop  Dekens en Raden Toezicht klachten over advocaten behandelen.

Ik heb klachten voor vele mensen geformuleerd en de behandeling van die  klachten door Raden en het Hof van Discipline op de voet gevolgd. Ik heb in al die jaren van klacht tot klacht de  overtuiging  opgedaan dat het tuchtrecht voor advocaten  'niet werkt' en voor de slachtoffers van advocaten helemaal 'niet goed is' en  aan de al bestaande onvrede slechts nieuwe toevoegt  

Mijn overtuiging heb ik laten spreken in het boek ' Recht op Tuchtrecht, dat u bij uw beroepsvereniging de NOvA kunt bestellen en in het boek 'Recht in de ogen gekeken', dat u bij ons kunt bestellen of via uw bibliotheek kunt lenen. Mijn overtuiging over het tuchtrecht spreekt ook uit vele artikelen en tijdschriften en ook op Internet en wel op de site van de Sociale Databank Nedeland, alwaar u overigen ook het boek Recht in de ogen kunt bekijken.     

 

In het licht van mijn uiterst negatieve ervaringen ervaar ik uw uitspraken in de TV-uitzending  als zo misplaatst en misleidend, dat ik u op de man af vraag op welke feiten, gegevens en ervaringen u zich baseert.

Als u geen feiten en  gegevens kunt noemen en u - zoals zoveel hoeders van ons Recht - haast automatisch van mijn kritiek heeft afgemaakt, verzoek ik u om u schriftelijk en in een uitzending van RTL-Boulevard  te excuseren.

In dat geval is voor mij de kous af en beperk ik mij weer tot mijn ideële, maar zeker zo belangrijke werk als u met uw commerciële activiteiten.

Als u wel over  feiten en gegevens beschikt, vraag ik u op de man af of u deze in een openbare discussie tegenover de feiten/gegevens, waarover ik beschik wilt plaatsen.

Ik vraag u dat, omdat het in het belang van zovel mensen, die bij gebrek aan een advocaat wanhopig recht zoeken voor datgene dat hun advocaat hen heeft aangedaan, bitter noodzakelijk is dat de waarheid over het tuchtrecht of beter heel ons Recht aan het licht komt.  

Voor die discussie hebben we uiteraard meer tijd nodig dan de formule van RTL-boulevard toelaat.   

 

Als u niet of niet naar behoren reageert op deze brief  kan ik in mijn volgende boek 'Een faillissement dat nimmer went, zolang geen hoeder van mijn recht zijn ongelijk erkent' in het hoofdstuk over het tuchtrecht voor advocaten/curatoren slechts vermelden dat u niet reageert op deze brief.

 

Indien u niet of onvoldoende reageert is een klacht op zijn plaats.

Die klacht is dat zeker een landelijke bekendheid genietende  advocaat zoals u, zich in het openbaar niet dient uit te laten over onderwerpen waar hij - voor zover ik nu weet - geen verstand van, noch voldoende ervaring mee heeft.

  

Juist omdat ik na meer dan 10 jaar ervaring met het tuchtrecht  weet wat voor een behandeling  mij in geval van een klacht tegen u  te wachten staat, weet ik nog niet of ik de moed kan opbrengen een klacht in te dienen.

Inmiddels ontving ik al reacties van mensen, die grote moeite hebben met uw botte uitspraken.
Alvorens verdere stappen te zetten wacht ik eerst verdere reacties op de uitzending af.

Op uw reactie, die wij/ik met zeer veel belangstelling tegemoet zien wacht ik een maand.

 

Hoogachtend en  vriendelijk groetend,

 

Namens de stichting  Advocadur en Jurilet

 

Harry Teernstra    

 

 

 

c.c:

 

Redactie RTL-Boulevard

Mr. van Veggel (deken RvT arr. A'dam)

NOvA

Sociale Databank Nederland  

Belangstellenden

 

 

 

    

 

Kopie ter  ter informatie

    

Keppelseweg 27
Tel: 0314 - 681196 / fax:682871
advocadur.htm
E-mail: Advocadur@hetnet.nl

  Alle hoeders van het recht duiken weg voor verantwoordelijkheid
  Nationale Ombudsman duikt weg voor verantwoordelijkheid
  Introductie van het boek "Recht in de ogen gekeken"
  Strafklachten bij nader inzien en het boek "Leugens om bestwil" van mr. G. Spong
  Pleidooi om hoorzitting m.b.t het verzoek van de landelijke, ideële stichting Advocadur
  Brief van Stichting Advocadur en Uitgeverij Jurilet aan mr. A. Moscowicz
  Doen en laten van rechters en advocaten, een eerste balans van juridisch letsel.
  St. Advocadur eist dat het OM te Rotterdam beslist over aangifte van strafbare feiten
  Pleidooi t.g.v. de hoorzitting in het hoger beroep van de stichting Advocadur
  Reacties van Justitie op 'n simpel en noodzakelijk verzoek om hulp....!!
  Raad van State pleegt strafbare feiten, waarvan aangifte is gedaan bij de politie
  Uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen
  Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank te Zutphen
  Smartengeld na een ongeluk, is een smart op zichzelf
  Doen en laten van rechters en advocaten, een eerste balans van juridisch letsel
  OPROEP: Om op te treden als getuige bij de rechtbank te Zutphen
  Harry Teernstra vertelt een verhaal over: Met Recht een ander gewicht in de schaal II
  Advokater en Advocant. Bij al die aandacht past het navolgende commentaar
  Democratische controle heeft mr. Ten Kate niet te duchten, zegt Harry Teernstra in KN
  Katholiek Nieuwsblad: Problemen met het recht zijn structureel
  Donner: advocatuur moet privileges opgeven. Krijgt de Nederlandse Orde van Advocaten concurrentie?
  Bram Moszkovicz rijdt bij RTL-4 'n scheve schaats over integriteit advocatuur

  SDN-rubrieken
  Chicanes van de advocatuur
  Antecedentenregister Rechterlijke Macht