De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Het EuroStaete en Kanata-symposium

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Symposium voor Mensenrechten en het International Truth Tribunal


Soevereine staat EuroStaete                Soevereine Republiek Kanata   

Op 28 mei 2011 was er een symposium georganiseerd door de soevereine staten EuroStaete en Kanata over de wederzijdse erkenning, hun geschiedenis van het ontstaan en het functioneren van de rechtspraak en advocatuur van in met name Nederland en Canada.

Voor dit symposium waren uitgenodigd alle ministers en staatssecretarissen met een persoonlijke brief en de reden van die uitnodiging, zoals te zien is op de uitnodigingspagina van EuroStaete.

De volgende referenten deden het woord waarvan aanvullend een lezing zal worden toegevoegd. (het verwerken kost veel tijd)

 • Ex-advocaat mr. Mic van Bremen over laakbare praktijken in de advocatuur en rechtspraak

 • Auteur Jhr. mr. George Reuchlin over "Het geschonden gelaat van de staat"

 • Ir. R.A.A. Rietveld: Bewezen feiten van gesjoemel in de rechtspraak en dwalende uitspraken Correspondentie premier Rutte

 • Reverend Kevin Annett: Slachtoffers van jeugdzorg, kerken, internaten en falende overheid in Canada

 • Kevin Annett: About the Republic of Kanata in Canada and genocide on Indian children (Belgium, May 29th 2011)

 • Robert Hörchner: About his 9 months of imprisonment in Poland because of the European Arrest Order

 • Advocaat H.F.C. Kuijpers wordt bij Tros Opgelicht ontmaskerd en dan geschorst wegens gedrag met bankrekeningen

 • R.M. Brockhus: bevraagt Job Cohen: Miljard bezuinigen op Justitie als advocaten niet meer mogen liegen in de rechtszaal

 • Erik Verbeek: Het middel Flaraxin dat heilzaam werkt bij kanker en de weerstand vanuit de overheid en medische wereld

 • Ing. Ad van Rooij: Het vergiftigen van het milieu met subsidie en zijn pleitnota voor de rechtbank in Den Bosch

 • Dr. G.J.J. Beukeveld: De Soevereiniteit van EuroStaete, het Waarheid Tribunaal, de Republic Kanata en hun Erkenning

  Verder relevante inetrviews over het disfunctioneren van de rechtspraak op alle niveaus

 • Karel de Werd: Over de rechtszitting m.b.t. de geweigerde euthanasie voor zijn vrouw in het Waterland Ziekenhuis

 • Martin Dessing: Hij eist cassatie bij de Hoge Raad wegens frauduleuze omwisseling van de gulden naar de euro