Speerpuntenprogramma van de Sociale Volks Partij
Sociale Volks Partij . . . SDN homepage . . . . Schandpaal

6 augustus 2006


Speerpuntenprogramma van de
Sociale Volks Partij


Gasthuislaan 22
6883 JD Velp
Tel: 026-3610689

E-mail: w.sweers2@chello.nl
Website: www.volkspartij.eu


 1. Meer directe democratische invloed van burgers, (Kamerzetel 151) en beslissend referendum.
 2. Gebruik de overheidsschuld als garantie voor de koopkracht van de pensioenen.
 3. Verbetering van het functioneren de rechtsstaat met volkstribunaal als hoogste rechtsorgaan.
 4. Toepassing van de mensenrechten in het familierecht w.o. de jeugdzorg.
 5. Privatisering ongedaan maken van de infrastructuur: NS, energie, water en afvalverwerking.
 6. Invoering van de Algemene Wet Inkomensvoorziening (AWI) om alle inwoners van Nederland een minimum levensstandaard te garanderen.
 7. Herinvoering van oude zorgstelsel zonder loongrens, privatisering, reclame en topsalarissen.
 8. Vrij energieonderzoek met industriële toepassing. Nederland als gidsland met als gevolg veel nieuwe en hoogwaardige werkgelegenheid.
 9. Koopkrachtpariteit t.o.v. EU-landen met egalisatie van regionale koopkracht om ongewenste arbeidsmigratie te voorkomen.
 10. Geen oorlogs- of vredesmissies van de VS steunen.
 11. Europees beleid moet bij ons passen en niet andersom. Weg met het verdrag van Lissabon, en geen misleidende zogenaamde Europese Grondwet die geen 'grondwet' kan zijn.
 12. Voorbereiding van de Economische Stabilisering Belasting (ESB), voor duurzaamheid en werkgelegenheid op ecologische en regionale basis en tegen ongebreidelde globalisering.
 13. Kwaliteitsnormen met accijns en subsidie voor slechte of goede kwaliteit van producten, met hoge invoerheffing voor kwalitatief slechte en subsidie voor kwalitatief duurzame producten.
 14. Correcte rekenmethode om goed beleid te kunnen voeren (MEV+ in het partijprogramma).
 15. De agrarische sector beschermen met of zonder Europa, want er sluiten 8 bedrijven per dag.

Leidraad voor het politieke programma van de Sociale Volks Partij is het boek:
"De maatschappelijke hervorming van Nederland Europa en de rest van de wereld !!"

Voor verdere informatie zie: Partijprogramma van de svp

steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Sociale Volks Partij
E-mailadres:
info@volkspartij.eu
Internet site: http://www.volkspartij.eu/svp-speerpunten.htm
Gasthuislaan 22, 6883 JD Velp

Tel.: 026-3610689 . . . . . Fax: 026-3610689