Melding maatschappelijke wantoestanden in de maatschappij, politiek en rechtspraak
Sociale Volks Partij . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal

Aanmelding van de schade die het kabinet Balkenende heeft aangericht
(Hebt u nog niet vermelde schade gezien, meldt deze dan aan de AVP !
Bron: Tweede kamerfractie GroenLinks

De resultaten van de rechtse winter versus de linkse lente
Landelijk: Kabinetsmissie: meedoen, meer werk, minder regels
Nieuwe pagina 1

Kabinetsmissie: meedoen, meer werk, minder regels

 

Voor JP2

Na JP2

Verschil

Wachtlijst inburgering

  6.856      (eind 2001)

  10.072      (eind 2003)

   +47%

Wachtlijst huurwoning

  2,5 jaar   (2001)

  3,5 jaar     (2004)

   +40%

Wachtlijst jeugdzorg

  2.850      (2002)

  6.200        (2006)

   +118%

Werkloosheid

  302.000  (2002)

  479.000    (2005)

   +59%

Mensen met minimum inkomen

  9%           (2002)

  11%          (2005)

   +22%

Vacatures voor schoolverlaters

  81.000    (2000)

  12.500      (2004)

   -85%

Nieuwe wetten

  252         (2002)

  291           (2005)

   +15%

 

Effect tegenbegrotingen oppositie

  

Begroting PvdA

Begroting SP

Begroting GLinks

Banen

  +30.000

  +20.000

  +50.000

Duurzame economische groei

  +0,3%

  =

  +0,4%

Geld voor zorg

  +0,6 miljard euro

  +1,4 miljard euro

  +1,7 miljard euro

Geld voor onderwijs

  +0,4 miljard euro

  +0,6 miljard euro

  +1,4 miljard euro

Geld ontwikkelingssamenwerking

  =

  +200 miljoen euro

  +500 miljoen euro

Koopkracht burger gemiddeld

  +1%

  +1%

  +4%

Koopkracht lagere inkomens

  -0,5% tot +1,25%

  0% tot +4%

  +1,75%      tot +15,5%

Staatsschuld

  =

  =

  -0,1%

 

Lokaal

De resultaten van 4 jaar links bestuur in Nijmegen

Algemene waardering bevolking
Inwoners van Nijmegen zijn van alle grote steden het meest tevreden over hun gemeentebestuur (Twee Vandaag) Rapportcijfer voor de eigen stad is gestegen van een 7,3 (2001) naar een 7,55 (2005).
'Nijmegen is prettig om te wonen' Van 94% in 1998, naar 95% in 2003 naar 96% in 2005
43% vindt dat Nijmegen vooruit is gegaan, 15% zegt achteruit.


Veiligheid en overlast
In 2003 vond 39% van de bevolking Nijmegen een veilige stad om te wonen, in 2005 52%.
In 2001 voelde 43% zich wel eens onveilig; in 2005 was dat afgenomen tot 33%.
In alle stadsdelen voelen bewoners zich veiliger dan in 2002.
Woninginbraken daalden van 1500 (2000) naar 900 (2005).
Volgens de bevolking zijn de verloedering en de overlast gedaald met 11% en 8%.
Nijmegen is in 2005 gekozen tot de 'Schoonste stad van Nederland'.
De achterstand in gebruiksvergunningen (bv horeca) is gedaald van 851 (2003) naar 90 (2005).


Sociale feiten
Woningbouw: 330 woningen nieuwe woningen in 2002, 1500 in 2005.
40% daarvan bestaat uit goedkope huur- en koopwoningen.
Er zijn 8500 nieuwe woningen gepland, waarvan 43% goedkoop.
Afhankelijkheid van de bijstand daalde van 14% in 2000 naar 8% in 2005.
De bezuinigingen van het Rijk op het minimabeleid volledig opgevangen.
Volgens de bevolking is de sociale kwaliteit van de stad gestegen.
Er is 18 miljoen euro bezuinigd en de algemene reserve is gestegen van 11 naar 20 miljoen euro.
De inburgeringscursussen zijn uitgebreid van 1800 oudkomers naar 2500.
Er is in totaal 19,5 km nieuw fietspad.

Melding van politieke schade
Homepage Sociale Volks Partij

steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Sociale Volks Partij
E-mailadres:
info@volkspartij.eu
Internet site: http://www.volkspartij.eu/overzicht-politieke-schade.htm
Gasthuislaan 22, 6883 JD Velp

Tel.: 026-3610689 . . . . . Fax: 026-3610689