SP-Brabant wil opheldering over voormalige stortplaatsen percelen in het Dommeldal

EuroStaete . . Politiek . . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Stortplaatsen

Midden-Brabant van 29 december 1999

Schriftelijke vragen n.a.v. percelen in het Dommeldal

SP wil opheldering over voormalige stortplaatsen

In de periode 1961 tot en met 1969 wordt geheel volgens de regels van de wet door de gemeente Sint-Oedenrode een aantal in het Dommeldal gelegen percelen gebruikt als stortplaats. Er zijn, percelen bij van particulieren én van overheidsinstellingen zoals Staatsbosbeheer. Wanneer een particuliere eigenaar in 1996 zijn perceel wil verkopen, kan deze geen schone-grond-verklaring krijgen en zijn perceel niet verkopen. Ook het uitruilen van een perceel is volgens die regelgeving niet mogelijk.

Uit historische gegevens blijkt, dat de naastgelegen percelen van bovengenoemde eigenaar ook als stortplaats zijn gebruikt en dus ook vervuild moeten zijn. Die percelen zijn in handen van Staatsbosbeheer en BBL. In juli 1997 wordt een AROS-onderzoek gehouden op voormalige stortplaatsen. Opvallend is, dat het particuliere deel van de voormalige stortplaats meegenomen wordt in dit onderzoek; maar dat het deel dat toebehoort aan Staatsbosbeheer en BBL niet nader wordt onderzocht. Medio 1999 worden laatstgenoemde percelen zelfs uitgeruild en vervolgens bestemd voor agrarisch gebruik. Eigenaren blijken niet exact te weten of ze hun grond kunnen verkopen of uitruilen. De diverse overheden weten dit wel, aangezien zij in 1989 kennis hebben kunnen nemen van een rapport waarin de aspecten van dit milieuproblemen uiteengezet zijn

    Onduidelijkheden

Voor de Socialistische Partij (SP) is het verschil in aanpak ook niet helder. Daar komt bij, dat de betreffende percelen gelegen zijn in het Dommeldal, dat deel uitmaakt van de Ecologische, Hoofdstructuur en daardoor tot een belangrijk natuurgebied gerekend wordt. Daarom wil de SP ook weten wat de gevolgen van de vervuiling zijn voor het milieu. Naar aanleiding van situaties zoals die zich voorgedaan hebben in Rooi, heeft de fractie van de SP in de Provinciale Staten van Noord-Brabant een reeks vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten, (GS). Ze wil weten wie juridisch aansprakelijk is voor voormalige stortplaatsen en ze wil in leder geval dat de OS de huidige eigenaren voorlicht, voordat er sprake is van verjaring, die tot gevolg heeft, dat de vervuiler niet meer aansprakelijk gesteld kan worden.